CO NOWEGO?

Zobacz jak rozwijamy i ulepszamy CREAM

wersja

19.1

Konfiguracja notyfikacji

Notyfikacje

wersja

18.10

Dodano możliwość zapisania wybranych filtrów na liście „Wszystkie”

Moduł sprzedaży nie jest już dostępny

Języki (hiszpański, portugalski, francuski) nie są wspierane

Filtry Sprzedaż Język

wersja

18.9

Możliwość powielania aktywności

Symbole zastępcze w definicjach spraw

Aktywności Definicje spraw

wersja

18.8

Dodana nowa akcja do reguł zapytań – dołącz do sprawy

Dołączaanie istniejących aktywności do sprawy

Reguły zapytań Aktywności

wersja

18.7

Zoptymalizowane główne menu

Ujednolicone listy

Pasek nawigacyjny Listy

wersja

18.6

Nowy widok na widgecie Kalendarz – Harmonogram

Dodanie uczestnika do sprawy lub aktywności zostało uproszczone

Zakładka z Pulpitem jest niewidoczna jeśli nie posiada danych

Kalendarz Uczestnik Pulpity

wersja

18.5

System ukryje VoIP notyfikacje w momecie rozpoczęcia rozmowy

Rozpoznawanie połączeń od potencjalnych klientów

Portal Klienta CREAM

Integracja z telefonem Portal Klienta

wersja

18.4

Rozliczanie czasu w Sprawach oraz raportowanie czasu w Aktywnościach

Raport pracy zespołu

Rozliczanie czasu Raportowanie

wersja

18.3

Repozytorium dokumentów – wersjonowanie oraz metadane załączonych plików

Dokumenty

wersja

18.2

Opis kontaktów możliwy jest tylko do odczytu na urządzeniach mobilnych

Lista spraw dostępna w aplikacji CREAM Assistant

Możliwość pobrania raportu uprawnień do pliku CSV

Urządzenia mobilne Uprawnienia

wersja

18.1

Możliwość szybkiego rozwiązania Komunikacji na urządzeniach mobilnych

Możliwosć określenia cech widgetom

Komunikacja Widgety

wersja

17.12

Nowa zakładka w Książce kontaktowej – Wspierane

W zakładce Powiązane w sprawach widoczne są zamówienia, a w zamówieniach sprawy

Możliwość tworzenia Reguł zamówień

Książka kontaktowa Sprawy/Zamówienia Reguły zamówień

wersja

17.11

Możliwość definiowania pulpitu sprawy

Możliwość wyświetlenia aktywności ze statusem Zainicjalizowany

Łączenie kilku kontaktów w jeden

Sprawy Aktywności Łączenie kontaktów

wersja

17.10

Planowanie workflow sprawy

Łączenie kilku spraw w jedną

Sprawy Łączenie spraw

wersja

17.9

Wykrywanie konfliktów w aktywnościach

Uproszczone uprawnienia w module sprzedaży.

Aktywności Sprzedaż

wersja

17.8

Przeprojektowany strumień

Ulepszony interfejs użytkownika – nowoczesny wygląd

Strumień Interfejs

wersja

17.7

Subskrypcja raportów z kampanii

Definiowanie aktywności publicznych i prywatnych

Kampanie Aktywności

wersja

17.6

Wprowadzono możliwość aktywowania/dezaktywowania produktów

Automatyczne odpowiedzi mailowe

Produkty Reguły zapytań

wersja

17.5

Wygodniejsze korzystanie z kampanii (optymalizacja dodawania klientów do listy docelowej, sposób publikacji oraz obsługa „potencjalnych klientów”)

Definiowanie aktywności cyklicznych

Kampanie Aktywności

wersja

17.4

Usprawnienie wysyłki powiadomień email

Dodany mechanizm importowania danych

Poprawa stabilności i użyteczności

Powiadomienia email Import danych

wersja

17.3

Nadpisywanie bądź scalanie cech w regułach zapytań

Ulepszenie filtrów w zakładce „Historia” w sprawach

Rezygnacja z nadmiarowego kroku w operacjach masowych

Reguły zapytań Sprawy Operacje masowe

wersja

17.2

Zmiany zwiększające czytelność i skupienie użytkownika nad ważnymi danymi

Widok pojedynczej sprawy został uzupełniony o ukrywanie sekcji nie zawierających danych

Zoptymalizowany wygląd strumienia informacyjnego

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

17.1

Dalszy rozwój koncepcji „sprawocentryczności”

Graficzne wyróżnienie najważniejszych spraw ulepszające priorytetyzację

Ułatwienie pracy za pomocą skrótów klawiaturowych

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

nowa numeracja

wersji

Nieustannie rozwijamy i ulepszamy nasz system.
Jedną ze zmian jest nowa numeracja kolejnych wersji.
Jak zmienią się numery wersji?
Co oznacza nowa numeracja?
Sprawdźcie na infografice.

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.16

Mechanizm pozwalający na lepsze skupienie użytkownika na rozwiązywaniu spraw klientów

Wzbogacenie sprawy o możliwość definiowania dedykowanych akcji (dodatkowych przycisków)

Usprawnienie procesu załatwiania spraw/aktywności poprzez możliwość określania ich ważności

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.15

Usprawnienie toku spraw/aktywności poprzez dodanie nowych statusów

Wzbogacenie sprawy o nowe możliwości wyświetlania danych kontekstowych o kliencie

Funkcja do wysyłania wiadomości e-mail została wzbogacona o możliwość zdefiniowania szablonów

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.14

Rozbudowany moduł „Kalendarza”

Nowe opcje filtrowania na kalendarzu

Nowa podstrona „Historia” z informacjami o nowych akcjach i zmianach

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.13

Szczegółowe informacje o zapytaniach, aktywnościach i sprawach

Usprawnienie obsługi skrzynek pocztowych

Poprawa wydajności, stabilności i użyteczności

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.12

Ulepszony sposób instalacji nowych wersji systemu

Instalacja bez przerwy technicznej (zero downtime).

Podniesienie wydajności i stabilności działania systemu

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.11

Nowa funkcjonalność – Zlecenia produkcyjne

Udoskonalono przypisywanie umiejętności pracownikom

Lepsza wydajność synchronizacji danych na urządzeniach mobilnych

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.10

Odbieranie połączeń z telefonii VoIP

Zmniejszenie ilości niezbędnych kliknięć tzw. szybka akcja

Automatyczne blokowanie aktywności oraz zapytań podczas ich obsługi

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.09

Klasyfikacja zapytań klientów według ważności oraz chronologii

Zapytanie przypisywane do klienta z dowolnej bazy

Automatyczne blokowanie aktywności oraz zapytań podczas ich obsługi

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.08

Rozszerzenie funkcjonalności uprawnień użytkowników

Zakres uprawnień dostosowany do kompetencji i obowiązków

Lepsze przyporządkowanie elementów do właściwych pracowników

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.07

Możliwości indywidualnego konfigurowania pulpitu

Tworzenie wielu wariantów pulpitów i przełączanie pomiędzy nimi

Rozwinięta funkcjonalność filtrowania na listach

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.

wersja

1.06

Lista odbiorców kampanii na bazie książki kontaktowej

Rozszerzone uprawnienia dla produktów i dla zamówień:

Rozwinięcie modułu Pracownicy

To jest tekst, który pojawi się w podpowiedziach wyszukiwarki.