Impressum

ALAN Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Obwiednia Południowa 22
44-200 Rybnik
tel.: +48 32 733 86 00
fax: +48 32 733 86 01
e-mail: info@alan-systems.com
www.alan-systems.com

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000046886,
REGON 276489369,
NIP: 632-17-64-141,
Konto: ING Bank Śląski o/Jaworzno 35 1050 1302 1000 0022 1719 7033
Kapitał zakładowy 1 550 400,00 PLN

CEO

Andreas Czajka

Cel działalności:

Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, dopasowanych do potrzeb i wymagań klientów oraz odpowiadających współczesnym trendom na rynku usług IT.

Misja firmy:

ALAN Systems dąży do stałego podnoszenia efektywności i konkurencyjności. Chcemy być najlepszym partnerem dla naszych Klientów, oferując im kompleksowe i profesjonalne usługi informatyczne oraz rozwiązania, które pomogą im w realizacji celów.