CREAM’s DNA

How it works?

CREAM to rozwiązanie IT stworzone przez ALAN Systems, dedykowana czterem kluczowym obszarom w każdej firmie: obsłudze klienta, sprzedaży, marketingowi i komunikacji wewnętrznej. Zapewnia precyzyjną i szybką komunikację oraz pełny dostęp do danych, niezbędnych do realizacji zadań przypisanych do danego stanowiska pracy.

CREAM wnosi do firmy całe spektrum własnych funkcjonalności ale integruje się również z systemami działającymi w firmie stanowiąc swego rodzaju nakładkę na nie. Zupełnie jak w laboratoriach biotechnologicznych wszczepiamy CREAM w łańcuch “molekuł” czyli systemów informatycznych pracujących w firmie. Integracja jest tak pełna, że po wdrożeniu CREAM powstaje bardziej zaawansowany i efektywny IT-ekosystem.

Zmiana podejścia jest konieczna

Inwestycje IT w firmie nie idą równym tempem. Dla przykładu, inwestycja w system obsługi klienta, to obcięcie funduszy w innych obszarach. Cała sztuka polega na tym, żeby wszystkie kluczowe dziedziny rozwijać równym tempem. Nie jest to możliwe bez zmiany spojrzenia na organizację i systemy działające w firmie.

Dlatego wszystkie programy w firmie powinny tworzyć wzajemnie uzupełniający się jeden łańcuch molekuł – nawiązując do DNA. Najczęściej nie jest to możliwe bo twórcy oprogramowania nie tworzą go pod kątem zgodności i współpracy z innymi rozwiązaniami. Sytuacja zmienia się o 180 stopni jeśli w firmie wdrożyć CREAM.

Ilość danych przerasta najtęższe umysły

Osoby zarządzające firmą mają coraz większy kłopot z ilością informacji i analizą danych pochodzących z różnych systemów. Jeśli dodamy do tego konieczność logowania się do różnych systemów żeby zdobyć potrzebne informacje nie dziwi, że duża część osób zarządzających woli otrzymywać raporty od kierowników poszczególnych działów.

Ilość danych przerasta najtęższe umysły

Po pierwsze jednak, kierownik zamiast skupić się na pracy traci czas na wypełnianie kolejnych tabeli w Excelu, a po drugie ma szanse podkoloryzować rzeczywistość. Jedynie bezpośredni dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, i najważniejsze dane z różnych systemów w jednym oknie pozwalają zarządom trzymać rękę na pulsie.

Bezpieczeństwo informacji jest ważne

Wiele firm ma świadomość, że dane trzeba chronić jednak nie ma funduszy na inwestowanie w drogie systemy ochronne. Pewnym wyjściem z sytuacji jest organizacja uprawnień dostępu lecz często w praktyce okazuje się to nie do końca efektywne.

Z CREAM wygląda to inaczej. Dzięki możliwości tworzenia profili pracowników daje im uprawnienia i zapewnia dostęp jedynie do tych informacji, które są niezbędne do efektywnej pracy. Dzięki temu przekłada się na bezpieczeństwo danych i uniemożliwia dostęp do konkretnych obszarów osobom nieuprawnionym.

Nie bądź niewolnikiem desktopa

Zarządzanie tak ważnymi obszarami w firmie, jak obsługa klienta, sprzedaż czy też marketing i komunikacja wewnętrzna wydaje się możliwe jedynie z komputera stacjonarnego. I jest tak w przypadku wielu rozwiązań, które powstawały w czasach kiedy o rewolucji mobilnej myśleli jedynie futuryści.

CREAM powstał w zupełnie nowych czasach. I zupełnie nowe jest podejście jego twórców do urządzeń przenośnych. To rozwiązanie w chmurze pozwalające na pracę na różnych urządzeniach, od komputera stacjonarnego, przez laptopy na tabletach, tabphonach, phabletach i smartfonach kończąc.

Dostęp do CREAM jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz kilku aplikacji mobilnych. Wszystkie produkty z rodziny CREAM komunikują się wzajemnie ze sobą zatem nie ma znaczenia w jaki sposób korzysta się z tego rozwiązania. Wszelkie zmiany wprowadzone na jednym z urządzeń są dostępne na wszystkich z nich.

Chcesz porozmawiać o CREAM w Twojej firmie?
Skontaktuj się z nami:
+48 32 359 3060
info@cream.zone

back