JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Wybierz kategorię, aby znaleźć potrzebną pomoc.Ikony systemowe

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – ogólnodostępne

Ikona Nazwa Opis
Widok Zmiana widoku z tabeli na siatkę.
Widok Zmiana widoku z siatki na tabele.
CSV Możliwość pobrania zawartości wybranego widgetu za pomocą pliku CSV.
Sortuj Możliwość różnorodnego sortowania informacji.
Filtry Możliwość wybrania z rozwijanej listy filtrów.
Szukaj Wyszukanie odpowiednich pozycji na liście.
Wyczyść Wyczyszczenie np. pozycji filtrowanych.
Ustaw domyślnie Ustawienie domyślnych filtrów na widgecie Kalendarz.
Więcej informacji Przejście do dodatkowych opcji.
Wróć Przejście do poprzedniego widoku w systemie.
Zapisz Zatwierdzenie lub zapisanie wprowadzanych danych lub zmian.
Edycja Przekierowanie do edycji wybranego elementu.
Usuń Usunięcie wybranego elementu
Informacje Dodatkowe informacje wyświetlane po prawej stornie ekranu jako strumień zmian.
Konfiguracja Dostęp do konfiguracji wybranego elementu.
Operacja grupowa Przejście do formatki wykonania operacji grupowej.
Komentuj Dodanie komentarza do wybranego elementu.
Podgląd Szczegóły oraz dodatkowy opis definicji aktywności.
Wgraj Wgranie pliku do systemu.
Opublikuj Przycisk stosowany np. przy publikacji definicji sprawy.
Archiwizacja Element, który został zarchiwizowany.
Blokada Element, który został zablokowany przez innego użytkownika.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane z Organizacją pracy

Ikona Nazwa Opis
Dodaj kontakt Przejście do kreatora dodawania nowego kontaktu do książki kontaktowej.
Dodaj komunikację Przejście do kreatora dodawania nowej komunikacji.
Dodaj spotkanie Przejście do kreatora dodawania nowego spotkania.
Przypomnienie Włącz przypomnienie, przycisk występuje przy dodawaniu spotkania lub przy jego edycji. Użytkownik ma możliwość dodania przypomnienia.
Dodaj pracownika Przejście do kreatora dodawania nowego pracownika.
Dodaj zespół Przejście do kreatora dodawania nowego zespołu.
Dodaj zasób Przejście do kreatora dodawania nowego zasobu.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane z Marketingiem

Ikona Nazwa Opis
Utwórz kampanię Przejście do kreatora dodawania nowej kampanii.
Stwórz szablon kampanii System przejdzie do kreatora dodawania nowego szablonu kampanii.
Dodaj kategorię kampanii System przekieruje do kreatora dodawania nowej kategorii kampanii.
Utwórz odpowiedź System przekieruje do dodania nowej odpowiedzi.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane ze Sprzedażą

Ikona Nazwa Opis
Dodaj produkt System przekieruje do kreatora dodawania nowego produktu.
Wybierz kategorię Ikona pojawia się przy dodawaniu nowego produktu.
Kody wewnętrzne EAN Generator kodów wewnętrznych EAN
Dodaj zakres kodów EAN Możliwość dodania kodów EAN.
Procent rabatu Wybór rabatu procentowego
Kwota rabatu Wybór rabatu kwotowego
Usuń rabat Ogólne usunięcie rabatu
Wybór opcji produktu Możliwość zmiany opcji produktu w zamówieniu
Dodaj kategorię System przekieruje do kreatora dodania nowej kategorii produktu.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane ze Obsługą klienta

Ikona Nazwa Opis
Utwórz zapytanie Otwarcie kreatora dodania nowego zapytania.
Dodaj sprawę Otwarcie kreatora dodania nowej sprawy.
Dodań zadanie Otwarcie kreatora dodania nowego zadania.
Utwórz regułę zapytań System przekieruje do dodania nowej reguły zapytań.
Utwórz definicje sprawy System przekieruje do dodania nowej definicji spraw.
Utwórz definicje aktywności System przekieruje do dodania nowej definicji aktywności.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane ze Konfiguracją

Ikona Nazwa Opis
Dodaj słownik System przekieruje do dodania nowego słownika.
Dodaj definicje raportu System przekieruje do dodania nowej definicji raportu.
Dodaj skrzynkę pocztową System przekieruje do dodania nowej skrzynki pocztowej.
Dodaj schemat numeracji System przekieruje do dodania nowego schematu numeracji.
Dodaj proxy System przekieruje do dodania nowej listy proxy.
Dodaj rolę System przekieruje do dodania nowej roli.
Dodaj konfiguracje pulpitu System przekieruje do dodania nowej konfiguracji pulpitu.
Dodaj tłumaczenie System przekieruje do dodania nowego tłumaczenia.

Zarządzanie zapytaniami

Zapytania – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych Zapytań użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Numeru, Od kogo otrzymane, Statusu, Komentarza, Blokady, Zgłaszającego, Przypisanego do, Otrzymanego, Aktualizacji, Utworzonego, Załączników oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich zapytań w systemie.

Widok wyświetlanych zapytań można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Tytułu, Numeru, Statusu, Zgłaszającego, Aktualizacji, Daty utworzenia oraz Daty otrzymania.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście zapytań należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Oznaczenia jako SPAM – zmiana statusu na Anulowany
 4. Zablokowania
 5. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Zapytania do CREAM mogą trafić za pomocą skonfigurowanej skrzynki przychodzącej i za pomocą reguł zapytań jak również użytkownik ma możliwość manualnego dodania.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Zapytania oczekujące. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Zapytania – jak dodać manualnie zapytanie do systemu?

Aby dodać nowe zapytanie należy użyć funkcji Utwórz zapytanie .

Uzupełnić podstawowe informacje:

 1. Tytuł – nazwa zapytania.
 2. Zgłaszający – użytkownik ma możliwość dodania nowej osoby za pomocą ikony lub wybrać osobę, która już znajduje się w książce kontaktowej.
 3. Opis – ważne szczegóły lub informacje dotyczące zapytania.
 4. Przypisany do – nie jest to wymagane pole, ale wprowadzić osobę do której będzie przypisane zapytanie.

Uzupełnić pozostałe informacje:

 1. Cechy – w przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 2. Załączniki

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie Zająć się.

Zapytania – czy można usunąć zapytanie?

Zapytania nie można usunąć. Użytkownik ma możliwość tylko anulowania/oznaczenia zapytania jako SPAM.

Zapytania – czy można edytować zapytanie?

Zapytania nie można edytować.

Zapytania – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis
Odblokuj Zapytanie jest automatycznie blokowane przez użytkownika przed innymi użytkownikami systemu. Funkcja ta pozwala na nie powielanie pracy. Po przez kliknięcie w Odblokuj system umożliwi udostępnienie innym użytkownikom zapytanie.
Zmień wnioskodawcę Zmiana zgłaszającego zapytanie. Możliwość dodania zgłaszającego z książki kontaktowej lub dodanie nowego kontaktu.
Transfer Przekierowanie według cech do innej osoby, zespołu.
Utwórz sprawę Na podstawie zapytania tworzona jest sprawa.
Dołącz do sprawy Dodanie zapytania do sprawy, która już istnieje, ale pod warunkiem, że ma status Otwarty lub W trakcie.
Przypisz do Przypisanie zapytania do innego użytkownika lub do samego siebie.
Komentuj Dodawanie komentarza do zapytania.
Anuluj/SPAM Za pomocą tego przycisku użytkownik usuwa zapytanie z listy zapytań.
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia zapytania/

Zapytania – statusy

 1. Otwarty – oznacza, że żaden z użytkowników systemu nie rozpoczął pracy nad zapytaniem.
 2. W trakcie – użytkownik rozpoczął pracę nad zapytaniem tworząc sprawę, której jeszcze nie rozwiązał.
 3. Zakończony – obsługa zapytania została zakończona.
 4. Wznowiony – przywrócone zapytanie, które wcześniej miało status Zakończony lub Anulowany.
 5. Anulowany – status ten pokazuje, że zapytanie zostało Anulowane bądź oznaczone jako SPAM.

Produkty

Produkty – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych Produktów użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Kategorii, Kod wew. EAN, Przypisany do, Utworzony przez, Ceny, Domyślnej ceny, Daty utworzenia, Modyfikacji, Waluty oraz Producenta.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich produktów w systemie.

Widok wyświetlanych produktów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Ceny, Kodu, Wartości VAT, Nazwy, Daty utworzenia oraz Producenta.

Aby wykonać operację grupową wszystkich wyświetlanych produktów należy użyć przycisku . Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych: Minimalny wyświetlany limit magazynowy lub Maksymalny wyświetlany limit magazynowy.

Użytkownik ma możliwość aktywowania lub deaktywowania wybranego produktu.

Produkty – jak dodać nowy produkt?

Aby dodać nowy produkt należy użyć przycisku Dodaj produkt

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – nazwa opisująca produkt.
  2. Kategoria – ma strukturę drzewiastą i jest bardzo istotna dla aplikacji mobilnej CREAM deal+ ponieważ decyduje o miejscu prezentacji w menu aplikacji, gdyż schodząc w dół drzewa lista produktów zawęża się. Należy pamiętać, że produkt może być przypisany do jednej kategorii.
  3. Kod – kod lub symbol produktu. Kod musi być unikatowy, można do wpisać ręcznie albo system wygeneruje go automatycznie według ustalonej sekwencji.
  4. Kod wewnętrzny EAN – kod kreskowy wewnętrzny EAK-12, który nie podlega obowiązkowej rejestracji.
  5. Kody EAN – kod kreskowy zewnętrzny [handlowy] EAN-8 lub EAN-13, który jest unikalny.
  6. Cena – cena katalogowa produktu podawana w netto. Brak możliwości zmiany ceny przez aplikację mobilną CREAM deal+.
  7. Waluta – użytkownik ma do wyboru trzy waluty EUR, PLN, USD. Dla jednego produktu można przypisać jedną walutę.
  8. VAT (%) – stawka procentowa podatku.
  9. Jednostka – jednostka miary produktu, np. sztuka.
  10. Sztuk w opakowaniu – tzw. wielosztuki. Gdy nie można kupić pojedynczej sztuki tylko całe opakowanie zbiorcze należy wprowadzić ilość sztuk produktu w pojedynczej paczce. Wprowadzona wartość ma wpływ na przeliczenie cen w koszyku.
  11. Producent – nazwa producenta, która nie ma powiązania z książką kontaktową.
  12. Wyświetlany limit magazynowy minimum/maksimum – orientacyjna ilość produktu w magazynie.
  13. Opis – dodatkowy opis marketingowy produktu.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Przypisany do – wprowadzić nazwę użytkownika do którego przynależy produkt.
  2. Załączniki – możliwość dodania plików np. specyfikację, zdjęcia produktu. Dodana grafika pojawi się w aplikacji mobilnej CREAM deal+.
  3. Właściwości – należy wpisać etykietę produktu oraz jej wartość, która jest cechą stałą. Dla przykładu – bawełna 100%. Właściwości nie są skatalogowane, stąd nie można filtrować ani szukać produktu po właściwościach.
 3. Cennik – matryca cenowa jedno lub dwuwymiarowa. Więcej na temat dodawania cennika znajdziesz w artykule Produkty – jak dodać cennik?.
 4. Produkty powiązane – to wszystkie produkty, które są akcesoriami produktu głównego. Powiązanie to działa tylko w jedną stronę, tzn. dla wszystkich akcesoriów brak powiązania w drugą stronę do głównego produktu.

Produkty – jak dodać cennik?

Aby utworzyć matrycę cenową jedno lub dwu wymiarową należy przejść w edycji produktu, a następnie do Cennika.

W pierwszym polu wprowadzić Cechę – np. kolor, a w drugim polu Opcje np. biały, czarny, czerwony. Opcje należy rozdzielać przecinkami. Podobnie można dodać drugą cechę. Poniżej utworzy się tabela cenowa w której należy uzupełnić dwa pola – kod EAN oraz cenę netto produktu.

Użytkownik ma możliwość wygenerowania Kodów wewnętrznych. W Generatorze kodów wewnętrznych EAN należy uzupełnić:

 1. Kod kategorii – możliwość wprowadzenia maksymalnie 4 znaków.
 2. Kod opcji dla wewnętrznego EAN-a – możliwość wprowadzenia maksymalnie 2 znaków.

Po uzupełnieniu wymaganych pól systemu wygeneruje wewnętrzne kody.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Zamówienia

Zamówienia – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych Zamówień użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Klienta, Handlowca, Utworzonego zamówienia przez wybranego użytkownika, Zmiany statusu, Aktualizacji, Daty utworzenia zamówienia.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich zamówień w systemie.

Widok wyświetlanych zamówień można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Numeru, Statusu, Ceny netto, Ceny brutto, Wartości podatku, Ceny netto bez obniżki, Ceny brutto bez obniżki, Aktualizacji, Daty utworzenia.

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Zamówienia – jak dodać zamówienie po przez aplikację web?

Aby dodać nowe Zamówienie należy w katalogu produktów odszukać właściwą pozycję, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj do koszyka.

Dodatkowa opcja, która pojawi się w opcjach produktu to informacja dla użytkownika o ilości sztuk w opakowaniu.

 1. W Opcjach produktu wprowadź:
  1. Ilość zamawianą
  2. Rabat procentowy lub rabat kwotowy
  3. Notatkę dotyczącą zamówienia
 2. System sam przeliczy wartość koszyka z uwzględnieniem rabatu. Kolejno należy potwierdzić zamawiany produkt za pomocą przycisku Wybierz.
 3. Podobnie należy dodawać kolejne produkty do zamówienia.

Następnym krokiem jest przejście do Twojego koszyka. W tym celu należy w prawym górnym rogu kliknąć w ikonę . Użytkownik może:

 1. Utworzyć zamówienie, które otrzyma status Utworzony.
 2. Wprowadzić Klienta i rozpocząć realizacje zamówienia, które będzie miało status W trakcie.
 3. Wyczyścić koszyk

Aby dokończyć realizację składanego zamówienia należy:

 1. Uzupełnić pole z nazwą Handlowca.
 2. Wprowadzić Klienta, który jest już dodany wcześniej do Książki kontaktowej lub dodać nowego klienta za pomocą przycisku . Po wyborze klienta system poprosi o uzupełnienie danych.

Dodatkowymi opcjami przy składaniu zamówienia są:

 1. Dodanie, zmiana lub usunięcie produktu.
 2. Wprowadzenie notatki zawierającej 2048 znaków.
 3. Przyznanie rabatu.

Zamówienia – czy można edytować zamówienie?

Zamówienie można edytować tylko gdy jest przypisany jeden ze statusów – Utworzony lub W trakcie.

Zamówienia – czy można usunąć zamówienie?

Zamówienie można usunąć tylko jeśli ma przypisany status – Utworzony.

Zamówienia – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis Status Zamówienia przy, którym pojawia się klawisz
Rozpocznij Złożenie zamówienia. Utworzony
Zakończ Zakończenie realizacji zamówienia, przejście do statusu Zrealizwoany. Utworzony, W trakcie
Pobierz zamówienie jako PDF Wygenerowanie pliku PDF z zamówieniem. Utworzony, W trakcie, Zakończony, Anulowany
Kopiuj do koszyka Kopiowanie pozycji zamówienia i możliwość utworzenia takiego samego. Utworzony, W trakcie, Zrealizowany, Anulowany
Przypisz do Przypisanie zamówienia do innego użytkownika. Utworzony, W trakcie, Zrealizowany, Anulowany
Odblokuj Wolne zamówienie, inny użytkownik systemu może edytować zamówienie. W trakcie
Zablokuj Brak możliwości edycji przez innego użytkownika. W trakcie
Anuluj Anulowanie zamówienia, przejście do statusu Anulowany. W trakcie

Zamówienia – statusy realizacji

 1. Utworzony – użytkownik ma możliwość edycji oraz usunięcia. Zamówienie z tym statusem są traktowane jako Szkic.
 2. W trakcie – zamówienie jest w trakcie realizacji, kompletowania. Użytkownik ma możliwość edycji zamówienia tylko jeśli zostało ono odblokowane.
 3. Zrealizowany – zamówienie skompletowane oraz dostarczone do klienta.
 4. Anulowany – użytkownik postanowił anulować zamówienie.

Kategorie produktów

Jak dodać nową kategorię?

Aby dodać nową kategorię należy użyć funkcji Dodaj kategorię

W podstawowych informacjach należy uzupełnić Nazwę kategorii.

Dodatkową opcją jest dodanie Kategorii nadrzędnej oraz Szablon cennika.

Szablon cennika polega na wprowadzeniu obowiązkowych danych – Nazwa produktu, Cena, Waluta, VAT(%), Jednostka oraz Cechę produktu, Opcję produktu i Cenę. Dodatkowymi danymi do wprowadzenia są – ilość Sztuk w opakowaniu, Producent, Wyświetlany limit magazynowy minimum/maksimum.

Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Czy można edytować kategorię?

Tak, można.

Aby edytować wybraną kategorię należy kliknąć na Nazwę kategorii, a następnie użyć przycisku aby przejść do edycji. Dokonać zmiany, a następnie zapisać wprowadzoną modyfikacje.

Czy można usunąć kategorię?

Kategorię można usunąć tylko w przypadku gdy nie została dodana do produktu. Aby usunąć kategorię należy użyć przycisku .

W przypadku gdy do kategorii zostały przypisane produkty pojawi się komunikat Kategoria produktu nie może zostać usunięta, ponieważ istnieją przypisane do niej produkty.

Czy można wgrać plik z kategoriami do systemu?

Tak, można.

Aby wgrać plik z kategoriami należy użyć przycisku . Należy pamiętać, że jest możliwość wgrania kategorii oraz subkategorii, bez szablonu cennika. Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Konfiguracja

Konfiguracja – polityka rabatowa

Użytkownik systemu ma możliwość ustalenia polityki rabatowej:

 1. Rabaty wyłączone – rabaty nie są uwzględniane przy obliczaniu wartości zamówienia.
 2. Priorytet rabatu na pozycji zamówienia – rabat na pozycji zamówienia nadpisuje rabat dla całego zamówienia i rabat klienta.
 3. Priorytet rabatu na całość zamówienia – abat na całość zamówienia nadpisuje rabaty dla pojedynczych produktów i rabat klienta.
 4. Sumowanie rabatów – rabaty są naliczane jeden po drugim. Pierwszym rabatem naliczanym jest rabat dla pojedynczego produktu, kolejno dla całości zamówienia i rabat klienta.

Pula EAN13

Jak dodać nową Pulę EAN13?

Aby dodać nową pulę należy użyć funkcję Dodaj zakres

Należy uzupełnić EAN początkowy zawierający 13 cyfr oraz podać Liczbę EAN-ów, która maksymalnie może wynosić 5 cyfr.

EAN końcowy generowany jest automatycznie na podstawie kodu początkowego EAN oraz na podstawie podanej liczby.

Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Czy można odblokować kod EAN13?

Tak, można odblokować kod EAN13, który został przypadkowo zajęty.

Statusy – Pula EAN13

 1. Dostępny – status widoczny automatycznie po dodaniu nowego kodu EAN.
 2. Zarezerwowany – dotyczy Zleceń produkcyjnych, jest używany w ramach jednego zlecenia.
 3. Używany – kod który trafił do katalogu produktów i został przypisany do konkretnego produktu.

Ustawienia systemu

Jak dodać logo organizacji lub firmy do systemu?

Aby dodać logo organizacji lub firmy przejdź do Konfiguracji, a następnie z rozwijanej listy wybierz Ustawienia systemu. Kliknij w przycisk edycji .

Wybierz grafikę dużegomałego logo.

Użytkownik ma możliwość wyboru języka obsługi systemu oraz motywu graficznego interfejsu.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Ustawienia modułów – co jest czym?

Nazwa Kod Przykładowa wartość Opis
Activities activities.lockChangeStatus false lub true Po otwarciu aktywności zmiana statusu na W trakcie
Activities activities.lockTimeoutMinutes 30 Czas blokady aktywności podawany w minutach
Activities activities.archivingPeriod PT3M Czas po jakim aktywność jest archiwizowana
ActivityDefinitions activityDefinition.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w definicjach aktywności
Base party.timezone UTC Strefa czasowa
Base party.appTitle CREAM for Smith&Smith Ltd. Nazwa zakładki przeglądarki
Base party.name Nazwa strefy
Base party.disclaimer Test Version Tekst wyświetlany w stopce w panelu logowania
Base ui.listLayout table Widok wyświetlanych danych
Base ui.datetimeFormat Format wyświetlanej daty i czasu
Base ui.defaultAddAction Cases Domyślna akcja dla przycisku Dodaj w głównym panelu nawigacyjnym CREAM
Base bulk.key.size.limit 1000 Maksymalna liczba elementów w wykonywaniu operacji masowych
Base party.email.timezone UTC Domyślna strefa czasowa wykorzystwana w notyfikacjach email
Base party.email.activity.link Link kierujący bezpośrednio do aktywności w notyfikacjach email
Base party.resetPassword.enabled true Parametr określający czy użytkownik może odzyskać hasło. Opcja zalecana dla kont typu lokalny.
Base party.resetPassword.tokenExpiration P3D Okres ważności tokena.
Campaigns campaign.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w kampaniach
Campaigns outboundContact.language Dictionary:Language Wybór języka na widgecie Record outbound contact
Campaigns outboundContact.channel Dictionary:Channel Wybór kanału na widgecie Record outbound contact
CareCases caseDefinition.createCaseTraitFilter Dictionary:Service Filtr w postaci drzewa wykorzystywany podczas tworzenia manualnie sprawy na podstawie zapytania
CareCases caseDefinition.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w definicjach spraw
Cases case.archivingPeriod P3M Czas po którym sprawy ze statusem Zakończony lub Anulowany archiwizują się
Cases cases.lockTimeoutMinutes 30 Czas blokady sprawy podawany w minutach
Cases cases.lockChangeStatus false Po otwaricu/zablokowaniu sprawy zmiana statusu z Otwarty na W trakcie
ContactBook cbe.indexedMetadata
ContactBook cbe.mergeDisabled false Możliwość ukrycia funkcji łączenia kontaktów w Książce kontaktowej.
Customer customer.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w książce kontaktowej
Employees team.maxSupervisors 2 Maksymalna liczba kierowników przypisanych do jednego zespołu
Employee employee.maxTeams 5 Maksymalna ilość zespołów przypisanych do jednego użytkownika
Employee employee.traits Dictionary:Service Cechy przypisane do pracowników/użytkowników
Orders order.traits Dictionary:Customer Cechy przypisane do zamówień
Products products.creationByUserEnabled true Możliwość dodawania produktów na widgecie Available Products
Requests request.archivingPeriod P3M Czas po którym zapytania ze statusem Zakończony lun Anulowany archiwizują się
Requests request.lockTimeoutMinutes 30 Czas blokady zapytania podawany w minutach
Requests request.traits Dictionary:Service Cechy wykorzystywane w zapytaniach
Security ldapDomain Domena serwera
Security ldapHost Host serwera
Security ldapSearchBase Baza serwera
Security ldapInADMode
Stock stock.automatedCounting true Automatyczne przeliczanie stanów magazynowych.
Stock stock.mainStoreCode MagazynWarszawa Kod głównego magazynu
Support support.unassignOnUnlock true Po odblokowaniu sprawy pole „Przypisany do” zostaje puste
Widgets widget.traits Dictionary:Service Cechy przypisane do widgetów

Jak zmienić wartość w Ustawieniach modułów?

Aby zmienić wartość w Ustawieniach modułów należy kliknąć w odpowiednie pole, a następnie wprowadzić właściwą wartość.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Słowniki

Słowniki – jak dodać nowy słownik?

Pierwszym etapem jest dodanie nowego słownika aby dodać należy użyć funkcji Dodaj słownik

System przejdzie do kreatora dodawania nowego słownika.

Wprowadzić wymaganą Nazwę słownika. Kodutworzy się taki sam jak podana wyżej nazwa. Istnieje możliwość edytowania kodu. Należy jednak pamiętać aby kod się nie powtarzał, był unikalny.

Poniżej wprowadzić pozycje do słownika. Wpisać wartość, podobnie jak z kodem dla słownika tak i kod dla pozycji utworzy się taki sam jak nazwa pozycji. Aby dodać pozycję do słownika należy użyć klawisza – dodaj. Pozycje dodaną do słownika można przesuwać do pożądanego miejsca w hierarchii drzewa, wystarczy złapać wybrany obiekt i puścić w wybranym miejscu.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Drugim etapem jest wprowadzenie słownika do ustawień systemu.

Przejść do zakładki Konfiguracje, z rozwijanej listy wybrać Ustawienia systemu. W ustawieniach modułów wprowadzić słownik jako wartość.

Aby dodać cechę należy kliknąć jednokrotnie w kolumnę wartość.

W polu wartość wprowadzić słownik – Dictionary:ABC, gdzie ABC to kod słownika. Należy pamiętać aby nie używać spacji pomiędzy dwukropkiem, a oddzielać kolejne wartości przecinkiem. Dla przykładu – Dictionary:KOD1, Dictionary:KOD2.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Słowniki – czy można wgrać plik ze słownikiem do systemu?

Tak, można.

Aby wgrać plik ze słownikiem należy użyć przycisku . Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Definicje raportów

Definicje raportów

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Skrzynki pocztowe

Jak dodać skrzynkę poczty przychodzącej?

Aby dodać należy użyć funkcji Dodaj skrzynkę pocztową

System przejdzie do kreatora dodawania skrzynki pocztowej.

 1. W podstawowych informacjach wprowadzić: nazwę konta pocztowego, email, login oraz hasło.
 2. Zaznaczyć checkbox Włącz przy skrzynce przychodzącej – Inbox.
 3. Wprowadzić serwer IMAP oraz numer portu.
 4. Zaznaczyć lub nie checkbox SSL.
 5. Ostatnie sprawdzenie – pozostawić date i godzinę, która się wyświetla.
 6. Oryginalne wiadomości – Pozostaw bez zmian, Oznacz jako przeczytane, Usuń.
 7. Wyświetlić foldery do synchronizacji za pomocą przycisku Wyświetl.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Jak dodać skrzynkę poczty wychodzącej?

Aby dodać należy użyć funkcji Dodaj skrzynkę pocztową

System przejdzie do kreatora dodawania skrzynki pocztowej.

 1. W podstawowych informacjach wprowadzić: nazwę konta pocztowego, email, login oraz hasło.
 2. Zaznaczyć checkbox Włącz przy skrzynce wychodzącej – Outbox.
 3. Wprowadzić serwer SMTP oraz numer portu.
 4. Zaznaczyć lub nie checkbox SSL.
 5. Nie zaznaczać checkboxu przy Użyj do powiadomień.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Jak dodać skrzynkę poczty wychodzącej dedykowaną dla powiadomień?

Aby dodać należy użyć funkcji Dodaj skrzynkę pocztową

System przejdzie do kreatora dodawania skrzynki pocztowej.

 1. W podstawowych informacjach wprowadzić: nazwę konta pocztowego, email, login oraz hasło.
 2. Zaznaczyć checkbox Włącz przy skrzynce wychodzącej – Outbox.
 3. Wprowadzić serwer SMTP oraz numer portu.
 4. Zaznaczyć lub nie checkbox SSL.
 5. Zaznaczyć checkbox Użyj do powiadomień.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Schematy numeracji

Schematy numeracji

Schematy numeracji określają w jaki sposób numerowane będą:

 1. Aktywności
 2. Sprawy
 3. Kampanie
 4. Klienci
 5. Zamówienia
 6. Produkty
 7. Zapytania

Schemat może się składać z sekwencji, roku, miesiąca, dnia oraz tekstu. Użytkownik ma możliwość określenia jaki będzie separator pomiędzy symbolami.

Proxy

Proxy

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Uprawnienia

Domyślne role w systemie CREAM

 1. Application administrator
 2. Business administrator
 3. Employee
 4. Product manager
 5. Campaign admin
 6. Marketer
 7. Activity manager
 8. Case manager
 9. Seller
 10. System administrator
 11. Product owner
 12. Voip user
 13. Voip admin
 14. Storekeeper
 15. Order manager

Uprawnienia powiązane z Organizacją pracy

 1. Zarządzanie wszystkimi kontaktami
 2. Przegląd wszystkich kontaktów
 3. Dostęp do moich kontaktów
 4. Przegląd moich kontaktów
 5. Zarządzanie pracownikami
 6. Przegląd pracowników
 7. Zarządzanie zasobami
 8. Przegląd zasobów
 9. Zarządzanie zespołami
 10. Przegląd zespołów
 11. Zarządzanie użytkownikami
 12. Przegląd użytkowników

Uprawnienia powiązane z Marketingiem

 1. Zarządzanie kampaniami
 2. Przegląd kampanii
 3. Zarządzanie VOIP
 4. Użytkowanie VOIP
 5. Zarządzanie subskrypcjami
 6. Użytkowanie subskrypcji

Uprawnienia powiązane ze Sprzedażą

 1. Zarządzanie zamówieniami
 2. Przegląd zamówień
 3. Dostęp do moich zamówień
 4. Przegląd moich zamówień
 5. Zarządzanie regułami zamówień
 6. Zarządzanie produktami
 7. Przegląd produktów
 8. Dostęp do moich produktów
 9. Przegląd moich produktów

Uprawnienia powiązane z Obsługą klienta

 1. Zarządzanie sprawami
 2. Przegląd spraw
 3. Dostęp do moich spraw
 4. Zarządzanie definicjami spraw
 5. Przegląd definicji spraw
 6. Zarządzanie regułami spraw
 7. Zarządzanie regułami zapytań
 8. Przegląd zapytań
 9. Zarządzanie zapytaniami
 10. Dostęp do moich zapytań
 11. Zarządzanie aktywnościami
 12. Przegląd aktywności
 13. Dostęp do moich aktywności
 14. Zarządzanie definicjami aktywności
 15. Przegląd definicji aktywności

Uprawnienia powiązane z Konfiguracją oraz Pozostałe

 1. Zarządzanie tłumaczeniami
 2. Zarządzanie skrzynkami pocztowymi
 3. Przegląd pulpitów
 4. Zarządzanie pulpitami
 5. Przegląd skrzynek pocztowych
 6. Zarządzanie aplikacją
 7. Zarządzanie numeracją
 8. Przegląd schematów numeracji
 9. Zarządzanie preferencjami systemu
 10. Przegląd ustawień systemu
 11. Zarządzanie widgetami
 12. Zaloguj jako użytkownik

Pulpity

Lista pulpitów

Użytkownik ma możliwość modyfikacji pulpitów po przez wybieranie widgetów z listy. Pulpity jakie można zmieniać to:

 1. cbeViewDashboard – pulpit dla osoby/organizacji w książce kontaktowej.
 2. changeRequestor – pulpit wykorzystywany w Zapytaniach, pojawia się w opcji zaawansowanej w momencie kliknięcia w przycisk Zmień wnioskodawcę.
 3. customDetailsCaseView – konfigurowanie własnej dedykowanej sekcji Szczegóły w sprach.
 4. customDetailsCbeView – konfigurowanie własnej dedykowanej sekcji Szczegóły w książce kontaktowej.
 5. customParticipantHistoryTabCaseView – konfigurowanie dedykowanej sekcji Historia w sprawach.
 6. employeeViewDashboard – pulpit znajdujący się w podglądzie na pracowniku.
 7. genericCaseViewDashboard – dodatkowy wyświetlany pulpit dedykowany dla każdej sprawy.
 8. homeDashboard – pulpit globalny wyświetlający się po zalogowaniu.
 9. myCampaigns – dedykowany dla kampanii marketingowych.
 10. myCases – dedykowany dla spraw.
 11. myContacts – dedykowany dla książki kontaktowej.
 12. myOrders – dedykowany dla zamówień.
 13. myProducts – dedykowany dla produktów.
 14. myProductsTransfers – dedykowany dla zapotrzebowań.
 15. myTasks – dedykowany dla zadań.
 16. openAppointments – pulpit ze spotkaniami.
 17. openCommunication – pulpit z komunikacją.
 18. requestorDashboard – informacje o osobie zgłaszającej w zapytaniu.
 19. requestsDashboard – pulpit z zapytaniami.

Modyfikacja głównego pulpitu dostępnego dla wszystkich użytkowników

Aby zmodyfikować główny pulpit należy przejść do Konfiguracji, a następnie z rozwijanej listy wybierać Pulpity.

Przejdź do edycji homeDashboard.

Z listy znajdującej się po prawej stronie przeciągnąć do konfiguratora właściwy widget.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Widgety

Lista domyślnych widgetów w systemie

 1. Available Products – użytkownik ma podgląd na swoje produkty.
 2. Calendar – aktywności znajdujące się na kalendarzu.
 3. Contact Cases – lista spraw powiązana z kontaktem.
 4. Contact Requests – lista zapytań powiązana z kontaktem.
 5. Create Contact from Lead – możliwość dodania utworzenia wpisu do książki kontaktowej z danych potencjalnego klienta dostępnego na liście odbiorców kampanii.
 6. My Contacts – podgląd na kontakty użytkownika.
 7. My Products Transfer – podgląd na zapotrzebowania użytkownika.
 8. Open Appointments – dotyczy spotkań użytkownika.
 9. Open Campaigns – dotyczy kampanii użytkownika.
 10. Open Cases – dotyczy spraw użytkownika.
 11. Open Communication – dotyczy komunikacji użytkownika.
 12. Open Orders – widget prezentujący zamówienia wybranego użytkownika.
 13. Open Requests – podgląd na zapytania.
 14. Open Tasks – podgląd na zadania.
 15. Order Report – raport przedstawiający zamówienia oczekujące.
 16. Pending Activities Report – Global – raport przedstawiający aktywności ze statusem W trakcie.
 17. Pending Activities Report – Manager – raport przedstawiający aktywności ze statusem w trakcie, dedykowany dla managera.
 18. Pending Campaign Activities Report – Agent – raport przedstawiający aktywności powiązane z kampaniami, dedykowany dla agenta.
 19. Pending Campaign Activities Report – Global – raport przedstawiający aktywności powiązane z kampaniami.
 20. Pending Campaign Activities Report – Manager – raport przedstawiający aktywności powiązane z kampaniami, dedykowany dla managera.
 21. Pending Campaign Cases Report – Agent- raport przedstawiający sprawy powiązane z kampaniami, dedykowane dla agenta.
 22. Pending Campaign Cases Report – Global – raport przedstawiający sprawy powiązane z kampaniami.
 23. Pending Campaign Cases Report – Manager – raport przedstawiający sprawy powiązane z kampaniami, dedykowane dla managera.
 24. Pending Cases Report – Global – raport przedstawiający sprawy ze statusem W trakcie.
 25. Pending Cases Report – Manager – raport przedstawiający sprawy ze statusem W trakcie, dedykowany dla managera.
 26. Pending Requests Report – Global – raport zbiorczy zawierający informacje o zapytaniach ze statusem W trakcie.
 27. Pending Requests Report – My Teams – raport zbiorczy zawierający informacje o zapytaniach ze statusem W trakcie.
 28. Products in Stock – widget umożliwiający użytkownikowi na podgląd produktów w wybranym magazynie.
 29. Record Outbound Contact – widget umożliwiający zapisywanie wychodzących rozmów.
 30. Send Email – możliwosć wysyłki wiadomości e-mail.
 31. Stream – strumień aktywności.
 32. System Diagnostics – diagnostyka systemu CREAM.
 33. Upcoming Activities – widget przedstawiający trzy najważniejsze i najbliższe wydarzenia.
 34. View Campaign Details – podgląd na szczegóły kampanii.
 35. VoIP Credentials Setup – konfiguracja VOIP dla użytkownika.

Tłumaczenia

Tłumaczenia

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Sprawy

Sprawy – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych spraw użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Numeru, Statusu, Daty rozpoczęcia, Daty zakończenia, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Załączników oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich spraw użytkownik może przefiltrować listę według Rozwiązania.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich spraw w systemie.

Widok wyświetlanych spraw można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Postępu, Tytułu, Numeru, Statusu, Daty od, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście spraw należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania
 7. Scal

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Zakładka Eskalowane zawiera w sobie listę eskalowanych spraw od użytkownika.

W zakładce Rozwiązane przeze mnie użytkownik znajdzie sprawy ze statusem anulowany i zakończony, które zostały przez niego anulowane lub rozwiązane.

Kolumna Komentarz – znajduje się w niej ostatni komentarz oraz akcja na liście, która umożliwia przeglądanie wszystkich komentarzy wybranej pozycji bez przechodzenia do widoku szczegółów.

Sprawy – jak dodać sprawę na podstawie zapytania z użyciem definicji aktywności?

 1. Otwórz zapytanie z którego ma być utworzona sprawa.
 2. Na pasku akcji wybrać przycisk Utwórz sprawę, gdzie system przejdzie do tworzenia nowej sprawy.
 3. Wybrać definicję sprawy, którą można łatwo filtrować np. według Tytułu lub Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].
 4. Podstawowe informacje: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy uzupełni najważniejsze pola w kreatorze.
 5. Pozostałe informacje: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy uzupełni najważniejsze pola w kreatorze.
 6. Kontekst: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy wybierze cechy [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].
 7. Workflow: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy wybierze workflow.
 8. Powiązane: W miejscu tym znajduje się podgląd na zapytanie z którego tworzona jest sprawa.
 9. Utworzoną sprawą użytkownik może Zapisać lub Zająć się nią automatycznie.

Sprawy – jak dodać sprawę na podstawie zapytania bez użycia definicji aktywności?

 1. Otwórz zapytanie z którego ma być utworzona sprawa.
 2. Na pasku akcji wybrać przycisk Utwórz sprawę gdzie system przejdzie do tworzenia nowej sprawy.
 3. Dodać sprawę bez określonej definicji sprawy.
 4. Podstawowe informacje:
  1. Tytuł – pojawi się taki sam jak w zapytaniu, użytkownik ma możliwość edycji.
  2. Uczestnicy – użytkownik ma możliwość wprowadzenia zespołu, pracownika lub osoby z książki kontaktowej.
  3. Data – czasookres w jakim prowadzona ma być sprawa.
  4. Opis – dodatkowe informacje dotyczące sprawy.
 5. Pozostałe informacje:
  1. Przypisany do – przypisanie sprawy do samego siebie lub do innego użytkownika systemu.
  2. Warunek zamknięcia
  3. Załącznik
 6. Kontekst [opcja dodatkowa] – w przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 7. Workflow – wykorzystywane kroki w workflow pobierane są z definicji aktywności, które mogą być zadaniami, spotkaniami oraz komunikacją.
 8. Powiązane – w miejscu tym znajduje się podgląd na zapytanie z którego tworzona jest sprawa.
 9. Utworzoną sprawą użytkownik może Zapisać lub Zająć się nią automatycznie.

Sprawy – jak dodać sprawę manualnie z użyciem lub brakiem użycia definicji sprawy?

Aby dodać ręcznie nową sprawę należy użyć funkcji Dodaj sprawę

System przejdzie do kreatora tworzenia nowej sprawy zawierający trzy zakładki – Podstawowe, Workflow oraz Powiązane.

Pierwsza zakładka – Podstawowe

W Podstawowych informacjach należy uzupełnić:

 1. Wymagane pole z Tytułem
 2. Dodatkowo wybrać Definicję sprawy (klikając dwa razy w puste pole pojawi się rozwijana lista z wprowadzonymi do systemu definicjami sprawy)
 3. Uczestników będących częścią prowadzonej sprawy.
 4. Określić zakres datowy oraz godzinowy trwania sprawy.
 5. System umożliwia wprowadzenie Opisu, który nie zawiera limitu znaków.

Kolejną pozycją są Pozostałe informacje gdzie wybiera się użytkownika, który będzie przypisany do sprawy, a jednocześnie będzie ją prowadził. Następnym krokiem jest wybór jednego z Warunków zamknięcia sprawy.

W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.

Druga zakładka – Workflow

Kroki wykorzystywane w workflow pobierane są z definicji aktywności, które mogą być Zadaniami, Spotkaniami oraz Komunikacją. Aby utworzyć kroki w workflow wystarczy złapać kursorem jedną z Definicji aktywności i przesunąć do kolumny Workflow. Dodatkową opcją przy każdym z kroków jest określenie cech, przypisanie kroku do innego użytkownika, zaznaczenie checkboxu z obowiązkowym krokiem.

Trzecia zakładka – Powiązane

Wykaz zapytań na podstawie którego utworzono sprawę. W przypadku tworzenia manualnego sprawy bez użycia zapytania, zakładka ta będzie pusta.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz lub kliknij w klawisz Zajmij się, a wtedy sprawa zostanie automatycznie przypisana do użytkownika.

Sprawy – funkcja eskalowania spraw

Eskalowanie polega na przekazaniu sprawy do użytkownika o wyższych kompetencjach.

Aby wykonać eskalacje sprawy należy kliknąć na podglądzie sprawy w ikonę Eskaluj. Wybrać cechę oraz dodać komentarz. Następnie sprawa otrzyma status Eskalowany i będzie można ją znaleźć w zakładce Do zrobienia oraz Eskalowany na widgecie Otwarte zapytania.

Użytkownik o wyższych kompetencjach zwraca sprawę wraz z komentarzem za pomocą przycisku Zwróć. Sprawa otrzyma status Zwrócony, ale nie będzie przypisana do użytkownika, który początkowo ją eskalował.

Użytkownik, który eskalował sprawę znajdzie ją w zakładce Do zrobienia na widgecie Otwarte zapytania ze statusem Zwrócony.

Sprawy – funkcja transferu spraw

Sprawę można transferować do grupy osób po cechach, które są przypisane w Ustawieniach modułów w kodzie caseDefinition.traits.

Sprawy – funkcja powielania spraw

Funkcjonalność, która kopiuję sprawę. Użytkownik ma możliwość skopiowania sprawy, a razem z nią:

 1. zapytania, które powiązane były z pierwszą sprawą,
 2. załączniki,
 3. przepływ pracy (który może być ten sam, ale użytkownik ma możliwość zmiany go)

Nie ma możliwości powielania spraw, które powiązane są z kampaniami.

Po poprawnym skopiowany sprawy przy tytule pojawi się dodatkowa informacja, że sprawa ta jest skopiowana.

Sprawy – funkcja łączenia spraw

Funkcjonalność umożliwiająca łączenie kilku spraw w jedną. Podczas scalania użytkownik ma możliwość podania powodu dla którego łączy te sprawy (Podobne sprawy, Duplikat). Sprawy, które zostają przypięte do głównej sprawy zmieniają swój status na Anulowany.

Użytkownik nie ma możliwości łączenia spraw, które są powiązane z kampaniami. Nie ma możliwości odwrócenia operacji łączenia spraw.

Sprawy – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis Status sprawy przy, którym pojawia się klawisz
Odblokuj Sprawa jest automatycznie blokowana przez użytkownika przed innymi użytkownikami systemu. Funkcja ta pozwala na nie powielanie pracy. Po przez kliknięcie w Odblokuj system umożliwi udostępnienie sprawy [edycję sprawy] innym użytkownikom. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Zajmij się Rozpoczęcie pracy nad sprawą. Otwarty, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty. W trakcie
Rozwiąż W przypadku gdy sprawa została zakończona należy kliknąć w przycisk Rozwiąż oraz podać rozwiązanie sprawy, a wtedy zmieni status na Zakończony. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Anuluj Spowoduje anulowanie całej sprawy oraz zmianę statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Transferuj Możliwość transferowania sprawy po cechach. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Eskaluj Możliwość eskalowania sprawy po cechach wraz z komentarzem. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Zwróć Możliwość zwrócenia sprawy wraz z komentarzem do użytkowników, które wykonały eskalację. Eskalowany
Powiel Możliwość skopiowania sprawy. Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Połącz Możliwość połączenia kilku spraw w jedną. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany
Przypisz do Zmiana osoby do której przypisana jest sprawa. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Komentuj Możliwość dodania komentarza. Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia sprawy. Anulowany, Zakończony

Sprawy – statusy

 1. Otwarty – praca nad sprawą nie została rozpoczęta.
 2. W trakcie – użytkownicy zaczął pracować nad sprawą.
 3. Anulowany – status ten pokazuje, że sprawa nie została do końca rozwiązana.
 4. Zakończony – sprawa została rozwiązana i zakończona.
 5. Wznowiony – przywrócona sprawa, która miała status Zakończony lub Anulowany.
 6. Eskalowany – sprawa przekazana do użytkownika o wyższych kompetencjach.
 7. Zwrócony – zwrócenie sprawy do grupy użytkowników, którzy ją eskalowali.

Zadania

Zadania – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Priorytetu, Statusu, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Sprawy, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Prywatnego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich zadań użytkownik ma możliwość przefiltrować listę według Załącznika.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich aktywności w systemie.

Widok wyświetlanych zadań można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Statusu, Priorytetu, Numeru, Daty od, Daty do, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście zadań należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Otwarte zadania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego kontaktu w trakcie wyboru uczestników aktywności. Opcja nie jest dostępna w oknach modalnych.

Zadania – jak dodać dodać nową aktywność?

Aby dodać należy użyć jednej z poniższych opcji:

 • Użyć funkcji Dodaj zadanie na widgecie Otwarte zadania.
 • Kliknąć na pasku nawigacyjnym na Dodaj i wybrać z listy hasło Zadanie.
 • Kliknąć na wybrany dzień na kalendarzu.

System przejdzie do kreatora dodawania nowego zadania.

W podstawowych informacjach uzupełnić:

 • Nazwę zadania, która jest wymagana.
 • Użytkownik ma możliwość określenia Definicji aktywności.
 • Wprowadzić czasookres lub zaznacz checkbox z całym dniem w którym prowadzone jest zadanie.
 • Dodatkowo użytkownik ma możliwość określenia cykliczności aktywności.
 • Poziom widoczności danej aktywności.
 • Określić priorytet oraz kolor zawsze jest przypisany i może być zmieniony w każdym momencie.
 • Wprowadzić Uczestników – osoba z książki kontaktowej, pracownik [użytkownik systemu] lub zespół.
 • Wybierać zasoby oraz lokalizacje wykorzystywane podczas zadania. Zasoby muszą być wcześniej wprowadzone do systemu.
 • Wprowadzić szczegółowe informacje o zadaniu w polu Opis.

W przypadku gdy administrator CREAM wprowadził cechy do systemu, użytkownik będzie mógł je określić w dodawaniu zadania.

W pozostałych informacjach użytkownik ma możliwość:

 • Włączenia przypomnienia aby pamiętać o wprowadzonym zadaniu, które automatycznie zostanie przypisane do użytkownika dodającego, ale może zostać zmienione na innego pracownika.
 • Dodatkowo dodania załącznika, który będzie wykorzystywany podczas wykonywania zadania.
 • Wysłania powiadomienia [opcja działa w przypadku skonfigurowanej skrzynki wychodzącej dedykowanej dla powiadomień] do Wszystkich, Tylko do pracowników lub brak wysyłki.

Klikając na klawisz Zapisz system zapisze zadanie oraz wyśle powiadomienie do uczestników o ile została skonfigurowana skrzynka pocztowa dedykowana dla powiadomień.

W przypadku planowania aktywności z datą wstecz pojawi się komunikat informujący użytkownika – Czy na pewno chcesz utworzyć aktywność w przeszłości?

Zadania – jak przenieść aktywność na inny termin?

Aby przenieść zadanie na inny termin należy użyć jednej z poniższych opcji:

 1. Przejść do Pulpitu. Odszukać aktywność na widgecie Kalendarz. Złapać kursorem myszy daną aktywność i przesunąć na inny termin.
 2. Przejść do widgetu Otwarte zadania. Kliknąć w Nazwę zadania. Kliknąć na przycisk Przełóż. Wybrać nową datę lub rozpocząć aktywność np. za 1 godzinę. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz podczas przekładania aktywności.

Zadania – jak zakończyć aktywność?

Aby zakończyć zadanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte zadania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Rozwiąż. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Zadania – jak anulować aktywność?

Aby anulować zadanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte zadania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Anuluj. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Zadania – czy można wznowić aktywność?

Aby wznowić zadanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przed do widgetu Otwarte zadania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć w przycisk Wznów. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Zadania – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis Status zadania przy, którym pojawia się klawisz
Dedykowane dla spraw
Odblokuj Odblokowanie zadania umożliwia innemu użytkownikowi edycję zadania. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przełóż Możliwość przełożenia zadania na inną godzinę, datę itd. Otwarty, Wznowiony
Rozpocznij pracę Rozpoczęcie pracy nad zadaniem. Zmiana statusu z Otwarty na W trakcie. Otwarty, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty. W trakcie
Rozwiąż Powoduje rozwiązanie zadania i zmianę statusu na Zakończony. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Anuluj Powoduje anulowanie zadania i zmianę statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Poprzedni Przejście do poprzedniego zadania, kroku w workflow w sprawie. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Następny Przejście do kolejnego zadania, kroku w workflow w sprawie. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Rozwiąż sprawę W przypadku gdy zadanie zostało zakończone należy kliknąć w przycisk rozwiąż oraz ewentualnie podać rozwiązanie zadania, a wtedy zmieni status na Zakończony. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Wznowiony
Transfer Polega na zmianie cech dla danego zadania. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przypisz do Zmiana osoby do której jest przypisane zadanie. Zainicjalizowany, Otwarty, Wznowiony
Komentuj Możliwość dodania komentarza. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia zadania. Anulowany, Zakończony
Brak powiązań, zadanie dodane do systemu manualnie
Odblokuj Odblokowanie zadania umożliwia innemu użytkownikowi edycję zadania. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przełóż Możliwość przełożenia zadania na inną godzinę, datę itd. Otwarty, Wznowiony
Rozpocznij pracę Rozpoczęcie pracy nad zadaniem. Zmiana statusu z Otwarty na W trakcie. Otwarty, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty. W trakcie
Rozwiąż W przypadku gdy zadanie zostało zakończone należy kliknąć w przycisk rozwiąż oraz ewentualnie podać rozwiązanie zadania, a wtedy zmieni status na Zakończony. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Anuluj Spowoduje anulowanie zadania oraz zmianę statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Transfer Polega na zmianie cech dla danego zadania. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przypisz do Zmiana osoby do której jest przypisane zadanie. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Komentuj Możliwość dodania komentarza. Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia zadania. Anulowany, Zakończony

Zadania – statusy aktywności

 1. Zainicjalizowany – dotyczy spraw, jeśli dane zadanie jest przypisane jako workflow do sprawy.
 2. Otwarty – zadania, które zostały zaplanowane i nie rozpoczęła się nad nimi praca.
 3. W trakcie – status pojawia się gdy użytkownik jest w trakcie rozwiązywania zadania.
 4. Anulowany – użytkownik postanowił porzucić wykonanie zadania.
 5. Zakończony – zadanie zostało poprawnie rozwiązane i otrzymało status zakończony.
 6. Wznowiony – przywrócone zadanie, które miało status Zakończony lub Anulowany.
 7. Przełożony – zadanie, które zostało przełożone na inny termin.

Definicje spraw

Udogodnienia dla użytkownika korzystającego z definicji spraw

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Statusu, Utworzonego, Aktualizacji oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Tytułu, Publikacji, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok wyświetlanych definicji można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Jak dodać do systemu nową definicje sprawy?

Aby dodać nową definicję należy użyć funkcji Utwórz definicje sprawy, a następnie system przejdzie do kreatora nowej definicji sprawy.

Pierwsza zakładka – Podstawowe

W podstawowych informacjach uzupełnić Tytuł definicji, który jest wymagany. Wprowadzić szczegółowe informacje o definicji sprawy w polu Opis.

Następnie wybrać jeden z warunków zamknięcia:

 1. Zakończ wszystkie obowiązkowe aktywności – warunek, który domyślnie wyświetla się w systemie, oznacza zakończenie każdego z kroków określonych w workflow.
 2. Wykonaj co najmniej jedną aktywność – wykonać w systemie co najmniej jedno zadanie tak by móc zakończyć sprawę.
 3. Kiedykolwiek – można daną sprawę zakończyć lub anulować w każdym momencie, bez wykonywania kroków w workflow o ile zostały wprowadzone.

Użytkownik ma możliwość dodania linku oraz załącznika.

W przypadku gdy administrator CREAM wprowadził Cechy do systemu, użytkownik będzie mógł je określić w dodawaniu definicji sprawy w Kontekście.

Druga zakładka – Workflow

Kroki wykorzystywane w workflow pobierane są z definicji aktywności, które mogą być Zadaniami, Spotkaniami oraz Komunikacją. Aby utworzyć kroki w workflow wystarczy złapać kursorem jedną z Definicji aktywności i przesunąć do kolumny Workflow. Dodatkową opcją przy każdym z kroków jest określenie cech oraz opcjonalnie czy jest to Obowiązkowy krok.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie opublikuj i korzystaj z definicji za pomocą przycisku Opublikuj.

Trzecia zakładka – Widgety

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania jakie widgety znajdą się w zakładce Pulpit na podglądzie sprawy. Funkcjonalność ta jest przydatna w przypadku gdy użytkownicy nie pracują nad przepływem pracy, a na dedykowanych widgetach.

Pasek akcji przy podglądzie na definicje spraw

Nazwa klawisz Opis
Opublikowana definicja spraw
Archiwizuj Gdy wybrana definicja sprawy nie jest już wykorzystywana może zostać zarchiwizowana. Definicja zmieni status z Tak na Zarchiwizowane.
Dodaj sprawę System przekieruje do kreatora tworzenia nowego zadania na podstawie definicji sprawy.
Nie opublikowana definicja spraw
Opublikuj Definicja zmieni status z Nie na Tak.
Zarchiwizowana definicja spraw
Zdearchiwizuj Definicja, która była niewykorzystywana i zarchiwizowana. W momencie kliknięcia w przycisk, definicja będzie ponownie dostępna, z możliwości jej użycia.

Definicje aktywności

Udogodnienia dla użytkownika korzystającego z definicji aktywności

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Typ, Statusu, Akcja sprawy, Zmiana masowa sprawy, Utworzonego, Aktualizacji oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Tytułu, Publikacji, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok wyświetlanych definicji można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Jak dodać do systemu nową definicje aktywności?

Aby dodać nową definicje należy użyć funkcji Utwórz definicje aktywności , a następnie system przejdzie do kreatora nowej definicji aktywności.]

Pierwsza zakładka – Podstawowe

W podstawowych informacjach uzupełnij wymagany Tytuł. Z rozwijanej listy wybierz Typ, który może być zadaniem, spotkaniem lub komunikacją. Mnemonik utworzy się taki sam jak tytuł, gdzie każde ze słów będzie rozdzielone myślnikiem jednak istnieje możliwość edytowania pola i wprowadzenia samemu mnemonika, który musi być unikalny. Wybrać Priorytet i określić Kolor definicji aktywności. Wprowadzić szczegółowe informacje o definicji w polu Opis.

W przypadku gdy administrator wprowadził Cechy do systemu, użytkownik będzie mógł je określić przy dodawaniu definicji aktywności. Dodatkowo można dodać link lub załącznik, które będą wykorzystywane w definicji. Kolejną opcją jest Niestandardowe użycieAkcja sprawy lub Zmiana masowa sprawy.

Druga zakładka – Widgety

Dodatkową opcją do wykorzystania są proponowane domyślne widgety.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie Opublikuj i korzystaj z definicji za pomocą przycisku Opublikuj.

Pasek akcji przy podglądzie na definicje aktywności

Nazwa klawisza Opis
Opublikowana definicja aktywności
Archiwizuj Gdy wybrana definicja aktywności nie jest już wykorzystywana może zostać zarchiwizowana. Definicja zmieni status z Tak na Zarchiwizowane.
Dodaj zadanie/komunikację/spotkanie System przekieruje do kreatora tworzenia nowego zadania/komunikacji/spotkania na podstawie definicji aktywności.
Nie opublikowana definicja aktywności
Opublikuj Definicja zmieni status z Nie na Tak.
Zarchiwizowana definicja aktywności
Zdearchiwizuj Definicja, która była niewykorzystywana i zarchiwizowana. W momencie kliknięcia w przycisk, definicja będzie ponownie dostępna, z możliwości jej użycia.

Definicje aktywności

Jak dodać regułę zapytania?

Aby dodać nową regułę należy użyć funkcji Utwórz regułę zapytań

W Podstawowych informacjach uzupełnić:

 1. Nazwa – wprowadzić nazwę reguły.
 2. Kanał/dostawca – wybrać jeden z możliwych kanałów i dostawcę. Należy pamiętać, aby przy wyborze email i standardowym skanerze email posiadać zdefiniowaną skrzynkę pocztową. Użytkownik ma do wyboru:
  1. Kanał – email, telefon, formularz kontaktowy, ręczne, czat.
  2. Dostawca – standardowy skaner email.
 3. Użytkownik wprowadzający dane musi określić czy reguła ma spełniać wszystkie wprowadzone warunki czy co najmniej jeden. Dla przychodzących zapytań, które – musi spełnić wszystkie warunki lub musi spełnić co najmniej jeden warunek.
 4. Warunki – wprowadzić warunki.

Dodatkowo użytkownik może określić Akcje:

 1. Ranga – określenie na jakiej pozycji ma znaleźć się zapytanie.
 2. Cechy – przypisanie cech do zapytania za pomocą reguły.
 3. Autoresponder – możliwość wysłania potwierdzenia do klienta, o ile skonfigurowana jest skrzynka pocztowa w systemie.
 4. Nie przetwarzaj
 5. Anuluj – automatyczne anulowanie zapytania.
 6. Utwórz sprawę – automatyczne utworzenie sprawy na podstawie definicji.

Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku Zapisz.

Reguły spraw

Jak dodać regułę spraw?

Aby dodać nową regułę należy użyć funkcji Utwórz regułę spraw

W podstawowych informacjach uzupełnić:

 1. Nazwa – wprowadzić nazwę reguły.
 2. Użytkownik wprowadzający dane musi określić czy Sprawa ma spełniać wszystkie wprowadzone warunki czy co najmniej jeden.
 3. Warunki – wprowadzić jeden lub kilka warunków.
 4. Ranga – dodatkowa opcja do określenia rangi danej Sprawy.

Dodatkową opcja jest określenie przez użytkownika czy sprawa jest Kończąca.

Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku Zapisz.

Główny pulpit

Pulpit – co użytkownik widzi domyślnie?

Użytkownik CREAM ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb pulpitu wykorzystując z dostępnej bazy widgety. Logując się po raz pierwszy do systemu użytkownik domyślnie widzi trzy widgety – Kalendarz, Co nowego? oraz Nadchodzące wydarzenia.

Kalendarz wyświetla wszystkie archiwalne i zaplanowane aktywności użytkownika. Kalendarz można przełączać na jeden z czterech widoków – Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Plan dnia.

Użytkownik ma możliwość filtrowania kalendarza według:

 1. Właściciela, którym może być klient, pracownik, zasób lub zespół.
 2. Statusu – Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Wznowiony, Przełożony.
 3. Kolorystyki – priorytetu [zielony – priorytet niski, niebieski – normalny, czerwony – wysoki] oraz oryginalnie ustalonego koloru aktywności.
 4. Weekendu – użytkownik ma możliwość ukrycia lub wyświetlenia soboty i niedzieli.
 5. Własności – Przypisany do, Uczestnik, Twórca, Zasób.

Dodatkowymi opcjami wyświetlanymi w kalendarzu są:

 1. Godziny pracy zespołu.
 2. Czerwony wskaźnik czasu w widoku dnia i tygodnia.
 3. Podświetlenie bieżącego dnia w widoku dnia, tygodnia i miesiąca.
 4. Wyświetlanie wszystkich godzin danego dnia i tygodnia za pomocą widoku zmaksymalizowanego.
 5. Wyświetlanie numeru tygodnia dla widoku dnia, tygodnia i miesiąca.

Widget Co nowego? inaczej Strumień akcji zawiera w sobie wszystkie aktualizacje powiązane z użytkownikiem. W przypadku dłuższych opisów lub komentarzy użytkownik ma możliwość rozwinięcia i zobaczenia pełnej treści.

Nadchodzące wydarzenia to miejsce w którym wyświetlą się maksymalnie trzy najbliższe wydarzenia posiadające najwyższy priorytet.

Pulpit – jak zmodyfikować do własnych potrzeb?

 1. Na pulpicie należy kliknąć w przycisk
 2. Z rozwijanej listy kliknąć na hasło Dodaj, system przekieruje do projektowania pulpitu za pomocą domyślnych widgetów.
 3. Wprowadzić nazwę profilu, a kolejno wybrać ilość kolumn za pomocą przycisku lub
 4. W przypadku wyboru dwóch lub większej ilości kolumn wybrać jeden z proponowanych układów.


 5. Po prawej stronie ekranu użytkownik znajdzie listę domyślnych widgetów. Należy wybrać właściwy widget, złapać go za pomocą kursora oraz przeciągnąć do wybranej kolumny.
 6. Ostatnim etapem jest zapisanie zmian za pomocą przycisku Zapisz.
 7. Aby zmienić na dedykowany dla siebie pulpit kliknij w  i wybierz z rozwijanej listy tytuł swojego pulpitu.

Pasek nawigacyjny systemu CREAM

Dostępne opcje w pasku nawigacyjnym zależą od nadanych uprawnień przed administratora systemu CREAM. Typowe funkcje są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Przycisk z hasłem Dodaj prowadzi użytkownika do listy z której może dodać: Kontakt, Komunikacje, Spotkanie, Kampanie, Produkt, Zapytanie, Sprawe lub Zadanie. Administator CREAM ma możliwość zdefiniowania w Ustawieniach systemy jaka akcja ma być wykonana po kliknięciu na przycisk Dodaj.

Użytkownik na pasku nawigacyjnym ma możliwość skorzystania z szybkiego i globalnego wyszukiwania właściwych informacji zawartych w systemie. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie zewnętrzne informacje, które znajdują się w widgetach zostaną wyszukane przez globalną wyszukiwarkę. Wyszukiwanie rozpoczyna się po wprowadzeniu pierwszych trzech znaków. Wyszukiwanie globalne zwraca maksymalnie 5 wyników w obrębie typu. Wynik wygląda przejrzyście dzięki ikonie, nazwie, opisie i numerze obiektu. Wyniki globalnego wyszukiwania wyświetlają użytą frazę. Za pomocą przycisku Pokaż więcej, system wyświetli wszystkie wyniki bez ograniczenia do 5 wyników w obrębie typu.

– System przeniesie użytkownika do koszyka. Dostęp do Twojego koszyka jest uzależniony od posiadanych uprawnień.

Powiadomienia powiązane z kontem. Powiadomienia dotyczą tylko istotnych zmian w obrębie spraw, aktywności, kontaktów i zapytań. Wykonujący zmianę nie otrzymuje notyfikacji. Powiadomienia starsze niż 30 dni automatycznie są usuwane z systemu.

Przypomnienia o zbliżających się aktywnościach.

– Użytkownik ma dostęp do podstawowych danych o swoim koncie np. możliwość zmiany hasła, język systemu, strefy czasowej itp.

Książka kontaktowa

Książka kontaktowa – udogodnienia dla użytkownika

Zakładka Moje kontakty – zawiera w sobie kontakty do których użytkownik jest przypisany.

Zakładka Wspierane – prezentuje wszystkie kontakty, których opiekunem jest użytkownik.

Zakładka Moje zespoły dedykowana jest dla kierownika zespołu.

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji w zakładkach użytkownik może skorzystać w opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Relacji, Typu, Miasta, Państwa, Utworzonego, Aktualizowanego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Widok wyświetlanych kontaktów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę . Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Przypisanego użytkownika, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich kontaktów w systemie.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Moje kontakty. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Książka kontaktowa – jak dodać nową pozycje?

Aby dodać nowy kontakt należy użyć przycisku Dodaj kontakt

 1. Podstawowe informacje:
  1. Typ – użytkownik ma do wyboru osobę lub organizację
  2. Imię Nazwisko Stanowisko lub Nazwa
  3. Zdjęcie/logo [opcja dodatkowa]
  4. Dane kontaktowe [opcja dodatkowa] – email, komórka, telefon, Skype, fax, strona WWW
  5. Internet [opcja dodatkowa] – Facebook, LinkedIn, Twitter, GooglePlus
  6. Dane firmowe [opcja dodatkowa] – NIP, konto bankowe
  7. Lokalizacje [opcja dodatkowa] – wprowadzenie adresu służbowego, domowego lub innego.
 2. Dodaj relacje [opcja dodatkowa]
  1. Klient – określenie danych związanych z klientem
  2. Partner – kontakt może być partnerem
 3. Cechy [opcja dodatkowa]
  1. W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 4. Pozostałe informacje
  1. Przypisany do – wybrany kontakt może być przypisany tylko do jednej osoby
  2. Organizacja – opcja dostępna przy wyborze typu kontaktu osoba
  3. Opiekunowie – lista osób, które mogą zobaczyć oraz edytować kontakt podobnie jak główna osoba przypisana do kontaktu. Dodatkowo osoby te dostają powiadomienia o dokonanych zmianach kontaktu.
  4. Kontakty – opcja dostępna przy wyborze typu kontaktu organizacja
  5. Jednostki nadrzędne – opcja dostępna przy wyorze typu kontaktu organizacja
  6. Opis – opcja dodatkowa, puste pole z możliwością wrzucenia luźnego tekstu
  7. Załącznik

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Wszelkie informacje wprowadzane przy kontakcie w razie późniejszej potrzeby są edytowalne!

Książka kontaktowa – czy można edytować wcześniej dodany kontakt?

Użytkownik z uprawnieniem Zarządzanie moimi kontaktami lub Zarządzanie kontaktami ma możliwość edycji kontaktu.

Aby przejść do edycji należy użyć jednej z poniższych opcji na widgecie Moje kontakty:

 1. Kliknąć w Nazwę kontaktu, a następnie w ikonę edycji .
 2. Przy wybranej pozycji kliknąć w , a kolejno z rozwijanej listy wybrać Edytuj.

Książka kontaktowa – czy można usunąć kontakt?

W przypadku gdy do kontaktu została przypisana aktywność, sprawa, zapytanie lub zamówienie – nie ma możliwości usunięcia takiego kontaktu.

Książka kontaktowa – co widać na podglądzie wybranego kontaktu?

Aby przejść do szczegółów kontaktu należy kliknąć na nazwę kontaktu. Pojawią się szczegóły – podstawowe informacje o kontakcie, jaki użytkownik dodał, zaktualizował, kto jest opiekunem kontaktu i do kogo jest przypisany.

Domyślnie dla kontaktu przypisany jest pulpit zawierający w sobie widget Wyślij wiadomość. Każdy z użytkowników może przeglądać aktywności, sprawy, zapytania, zamówienia dla wybranego kontaktu. W większości z tych zakładek istnieje możliwość filtrowania. Kolejną opcją jest dodawanie komentarza.

Wyświetlanie zakładek jest uzależnione od posiadanej licencji.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć w zakładkach Aktywności, Sprawy, Zapytania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodanie kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Użytkownik przeglądający kontakt ma możliwość podglądu na zakładkę Historia, w której znajdzie najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzane podczas edycji.

Klikając na adres email system przeniesie użytkownika do widgetu z którego jest możliwość wysłania wiadomości. Należy wybrać skrzynkę pocztową, uzupełnić temat oraz treść wiadomości, dodatkową opcją jest możliwość dodania załącznika.

Książka kontaktowa – możliwość łączenia zduplikowanych kontaktów

Funkcjonalność, która pomaga w łączeniu zduplikowanych kontaktów, takich jak osoba bądź organizacja. Po kliknięciu na przycisk Połącz użytkownik będzie miał możliwość odszukania zduplikowanego kontaktu za pomocą filtrów: Nazwa, Numer, Relacja, Miasto, Państwo Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Użytkownik po wskazaniu właściwego kontaktu będzie miał do wyboru dwie metody połączenia kontaktów – Ręcznie lub Automatycznie. W przypadku pierwszej metody to użytkownik decyduje, które dane mają trafić do kontaktu wynikowego. Natomiast w przypadku metody Automatycznej to system tworzy sumę wszystkich danych.

Po poprawnym połączeniu dwóch kontaktów użytkownik dostanie potwierdzenie, ze łączenie zostało zakończone. W przypadku gdy połączenie dwóch kontaktów nie powiodło się to należy zapoznać się z ograniczeniami bądź skontaktować się z Działem Wsparcia.

Ograniczenia przy łączeniu kontaktów:

 1. Łączenie osób i organizacji nie jest dozwolone.
 2. Kontakty, które są przypisane do organizacji nie mogą być połączone.
 3. Łączenie dwóch kontaktów typu pracownik nie jest dozwolone.

Komunikacja

Komunikacja – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji w komunikacji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Priorytetu, Statusu, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Sprawy, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Prywatnego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich komunikacji użytkownik ma możliwość przefiltrować listę według Kanału oraz Załącznika.

Widok wyświetlanych komunikacji można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Nazwy, Priorytetu, Statusu, Numeru, Daty od, Daty do, Uczestnika, Przypisanego do, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się w komunikacji należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich aktywności w systemie.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Komunikacja. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].Komunikacja – jak dodać nową aktywność?

Aby dodać nową komunikacje należy użyć przycisku Dodaj komunikację

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – tytuł komunikacji.
  2. Definicja aktywności
  3. Data – określenie zakresu w jakim prowadzona jest komunikacja.
  4. Cykliczność – określenie seryjnych aktywności.
  5. Priorytet/kolor – wybór priorytetu oraz koloru.
  6. Widzialność – określenie poziomu widoczności danej aktywności.
  7. Uczestnicy – użytkownik ma możliwość wprowadzenia zespołu, pracownika lub osoby z książki kontaktowej.
  8. Zasoby
  9. Kanał/kierunek – kanał: rozmowa, email lub manualnie. Kierunek: wychodzący, przychodzący.
  10. Lokalizacja – określenie miejsca prowadzenia komunikacji.
  11. Opis – opcja dodatkowa, puste pole z możliwością wrzucenia luźnego tekstu.
 2. Cechy [opcja dodatkowa]
  1. W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 3. Pozostałe informacje
  1. Przypomnienie – ustawienie przypomnienia
  2. Przypisany do – wybrana komunikacja może być przypisana tylko do jednej osoby
  3. Załącznik
 4. Powiadomienia [opcja działa w przypadku skonfigurowanej skrzynki wychodzącej dedykowanej dla powiadomień]
  1. Nie wysyłaj
  2. Tylko do pracowników
  3. Wszystkich

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Wszelkie informacje wprowadzane w razie późniejszej potrzeby są edytowalne o ile komunikacja ma status Otwarty, W trakcie, Wznowiony lub Przełożony!

W przypadku planowania aktywności z datą wstecz pojawi się komunikat informujący użytkownika – Czy na pewno chcesz utworzyć aktywność w przeszłości?

Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego kontaktu w trakcie wyboru uczestników aktywności. Opcja nie jest dostępna w oknach modalnych.

Komunikacja – jak przenieść aktywność na inny termin?

Aby przenieść komunikację na inny termin należy użyć jednej z poniższych opcji:

 1. Przejść do Pulpitu. Odszukać aktywność na widgecie Kalendarz. Złapać kursorem myszy daną aktywność i przesunąć na inny termin.
 2. Przejść do widgetu Otwarte rozmowy. Kliknąć w Nazwę komunikacji. Kliknąć na przycisk Przełóż. Wybrać nową datę lub rozpocząć aktywność np. za 1 godzinę. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz podczas przekładania aktywności.

Komunikacja – jak zakończyć aktywność?

Aby zakończyć komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Rozwiąż. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Komunikacja – jak anulować aktywność?

Aby anulować komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Anuluj. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Komunikacja – czy można wznowić aktywność?

Aby wznowić komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przed do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć w przycisk Wznów. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Komunikacja – pasek akcji

Nazwa klawisz Opis Status komunikacji przy, którym pojawia się klawisz
Odblokuj Odblokowanie aktywności i możliwość edycji przez innego użytkownika. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Poprzedni Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie komunikacja jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Następny Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie komunikacja jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Przełóż Użytkownik ma możliwość przełożenia komunikacji [np. zaplanować a inny dzień] Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Rozpocznij pracę Użytkownik klikając w ten klawisz rozpocznie pracę nad komunikacją, a status z otwarty zmieni się na w trakcie. Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty W trakcie
Rozwiąż Oznacza, że użytkownik zakończył swoją komunikacje. Po kliknięciu brak możliwości edycji komunikacji. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Anuluj Użytkownik porzucił komunikację, zmiana statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Transfer Umożliwia zmianę listy wymaganych umiejętności dla wybranej komunikacji oraz transfer do innej grupy osób. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Przypisz do Przypisane komunikacji do innego użytkownika lub do samego siebie wraz z dodaniem komentarza. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznownienia komunikacji. Anulowany, Zakończony
Komentuj Dodanie komentarza do komunikacji. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Zakończony, Anulowany, Wznowiony

Komunikacja – statusy aktywności

 1. Zainicjalizowany – status aktywności, która przypisana jest do sprawy.
 2. Otwarty – oznacza, że komunikacja jest zaplanowana i nie została jeszcze rozpoczęta.
 3. W trakcie – komunikacja jest prowadzona.
 4. Zakończony – status pojawia się w momencie gdy praca została zakończona nad komunikacją.
 5. Anulowany – użytkownik postanowił anulować.
 6. Wznowiony – przywrócona komunikacja, która miała status Zakończony lub Anulowany.
 7. Przełożony – status pojawia się w momencie przełożenia komunikacji na inny termin.

Spotkania

Spotkania – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych spotkań użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Priorytetu, Statusu, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Sprawy, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Prywatnego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich spotkań użytkownik ma możliwość przefiltrować listę według Kanału oraz Załącznika.

Widok wyświetlanych spotkań można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Nazwy, Priorytetu, Statusu, Numeru, Daty od, Daty do, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście spotkań należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich aktywności w systemie.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Otwarte spotkania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].


Spotkania – jak dodać nową aktywność?

Aby dodać nowe spotkanie należy użyć przycisku Dodaj spotkanie

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – tytuł spotkania
  2. Definicja aktywności
  3. Data – określenie zakresu w jakim prowadzone jest spotkanie.
  4. Cykliczność – określenie seryjnych aktywności.
  5. Priorytet/kolor – wybór priorytetu oraz koloru, który pojawi się w kalendarzu.
  6. Widzialność – określenie poziomu widoczności danej aktywności.
  7. Uczestnicy – użytkownik ma możliwość wprowadzenia zespołu, pracownika lub osoby z książki kontaktowej.
  8. Zasoby
  9. Lokalizacja – określenie miejsca prowadzenia spotkania.
  10. Opis – opcja dodatkowa, puste pole z możliwością wrzucenia luźnego tekstu.
 2. Cechy [opcja dodatkowa]
  1. W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 3. Pozostałe informacje
  1. Przypomnienie – ustawienie przypomnienia.
  2. Przypisany do – wybrane spotkanie może być przypisane tylko do jednej osoby.
  3. Załączniki
 4. Powiadomienia [opcja działa w przypadku skonfigurowanej skrzynki wychodzącej dedykowanej dla powiadomień]
  1. Nie wysyłaj
  2. Tylko do pracowników
  3. Wszystkich

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Wszelkie informacje wprowadzane w razie późniejszej potrzeby są edytowalne o ile spotkanie ma status otwarty lub w trakcie!

W przypadku planowania aktywności z datą wstecz pojawi się komunikat informujący użytkownika – Czy na pewno chcesz utworzyć aktywność w przeszłości?

Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego kontaktu w trakcie wyboru uczestników aktywności. Opcja nie jest dostępna w oknach modalnych.

Spotkania – jak przenieść aktywność na inny termin?

Aby przenieść spotkanie na inny termin należy użyć jednej z poniższych opcji:

 1. Przejść do Pulpitu. Odszukać aktywność na widgecie Kalendarz. Złapać kursorem myszy daną aktywność i przesunąć na inny termin.
 2. Przejść do widgetu Otwarte spotkania. Kliknąć w Nazwę spotkania. Kliknąć na przycisk Przełóż. Wybrać nową datę lub rozpocząć aktywność np. za 1 godzinę. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz podczas przekładania aktywności.

Spotkania – jak zakończyć aktywność?

Aby zakończyć spotkanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte spotkania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Rozwiąż. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Spotkania – jak anulować aktywność?

Aby anulować spotkanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte spotkania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Anuluj. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Spotkania – czy można wznowić aktywność?

Aby wznowić komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przed do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć w przycisk Wznów. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Spotkania – pasek akcji

Nazwa klawisz Opis Status sprawy przy, którym pojawia się klawisz
Odblokuj Odblokowanie aktywności i możliwość edycji przez innego użytkownika. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Poprzedni Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie spotkanie jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Następny Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie spotkanie jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Rozwiąż sprawę Możliwość rozwiązania sprawy, bez konieczności przechodzenia do niej. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony
Przełóż Użytkownik ma możliwość przełożenia spotkania [np. zaplanować na inny dzień] Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Rozpocznij pracę Użytkownik klikając w ten klawisz rozpocznie pracę nad spotkaniem, a status z otwarty zmieni się na w trakcie. Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty W trakcie
Rozwiąż Oznacza, że użytkownik zakończył swoje spotkanie. Po kliknięciu brak możliwości edycji spotkania. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Anuluj Użytkownik porzucił spotkanie, zmiana statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Transfer Umożliwia zmianę listy wymaganych umiejętności dla wybranego spotkania oraz transfer do innej grupy. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Przypisz do Przypisanie spotkania do innego użytkownika lub do samego siebie wraz z dodaniem komentarza. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznownienia spotkania. Anulowany, Zakończony
Komentuj Dodanie komentarza do spotkania. Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Przełożony, Wznowiony

Spotkania – statusy aktywności

 1. Zainicjalizowany – status aktywności, która przypisana jest do sprawy.
 2. Otwarty – spotkanie zostało zaplanowane.
 3. W trakcie – spotkanie jest prowadzone.
 4. Zakończony – status pojawia się w momencie gdy spotkanie zostało zakończone.
 5. Anulowany – użytkownik planujący spotkanie postanowił je odwołać.
 6. Wznowiony – przywrócone spotkanie, które miało status Zakończony lub Anulowany.
 7. Przełożony – status pojawia się w momencie przełożenia spotkania na inny termin.

Kampanie marketingowe

Udogodnienia dla użytkownika korzystającego z kampanii marketingowych

Aby ograniczyć widok wyświetlanych kampanii użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Daty rozpoczęcia, Daty zakończenia, Utworzony, Aktualizacja oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Numeru, Daty rozpoczęcia, Daty zakończenia, użytkownika Przypisanego do oraz Aktualizacji.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich kampanii w systemie.

Widok wyświetlanych kampanii można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Przy widoku wszystkich kampanii użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Masowe sprawozdanie – evaluationReport.csv – przedstawia kontakty z klientem jeśli agent użyje statusu Udany lub Nieudany na widgecie Rezultat kontaktu.
 2. Masowe sprawozdanie pełne – fullEvaluationReport.csv – raport pokazuje wszelkie kontakty z klientem w ramach kampanii [status – Udany, Nieudany, Brak].

Jak dodać do systemu nową kampanię?

Dodawanie nowej kampanii do systemu składa się z kilku etapów:

 1. Pierwszy etap – wprowadzenie odpowiedzi, które są użytecznym elementem w procesie realizowania kampanii. Odpowiedzi należy wprowadzić za pomocą przycisku
 2. Drugi etap – dodanie kategorii kampanii, która opisuje kampanie tego samego typu, ułatwia ich zarządzaniem oraz zawiera w sobie wcześniej dodane odpowiedzi do systemu. Kategorie kampanii należy wprowadzić za pomocą przycisku
 3. Trzeci etap – utworzenie kampanii na podstawie kategorii oraz definicji spraw, za pomocą przycisku
 4. Opcjonalnie – dodanie szablonów, które ułatwiają prowadzenie podobnych do siebie kampanii. Aby dodać szablon należy użyć przycisku

Więcej na temat procesu dodawania nowej kampanii znajdziesz w artykule Nowa kampania – proces.

Jak dodać szablon kampanii?

Tworzenie nowej kampanii jest szybsze dzięki wykorzystaniu szablonu kampanii.

W takim przypadku wystarczy wprowadzić wymaganą Nazwę kampanii. Pozostałe elementy takie jak – Kategoria kampanii, Definicja sprawy, Wnioskodawca, Opis, wybór Cechy oraz pozostałe informacje [Nagroda, Wytyczne komunikacyjne, Scenariusze] – to opcje dodatkowe, które nie są wymagane w trakcie dodawania nowego szablonu kampanii.

Aby dodać nowy szablon należy przejść Marketing. Kolejno wybrać z listy hasło Szablony kampanii. Aby dodać szablon należy użyć przycisku

Jak dodać kategorię kampanii?

Aby dodać nową kategorię należy użyć funkcji Dodaj kategorię kampanii za pomocą ikony

W podstawowych informacjach uzupełnić wymagane pole z Nazwą.

Następnie wybrać możliwe odpowiedzi poprzez wpisanie początku nazwy Odpowiedzi w pustym polu lub wyszukanie za pomocą przycisku , a następnie zaznaczenie checkboxu przy nazwie odpowiedzi.

W pozostałych informacjach pojawią się wybrane odpowiedzi. Jeśli wskazane odpowiedzi zostały omyłkowo wprowadzone należy je usunąć za pomocą ikony kosza znajdującej się przy nazwie odpowiedzi.

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Jak dodać odpowiedzi?

Aby dodać nową odpowiedź należy użyć funkcji Utwórz odpowiedź za pomocą ikony

W formatce dodawania Odpowiedzi wprowadzić nazwę Odpowiedzi, następnie wybrać jeden z trzech dostępnym Statusów [Brak, Udany, Nieudany] oraz opcjonalnie umieścić krótki Opis.

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Pasek akcji znajdujący się przy podglądzie kampanii

Nazwa klawisz Opis Status kampanii przy, którym pojawia się klawisz
Edytuj powiązania Edytowanie przypisanych użytkowników-agentów do kampanii. Otwarta
Wstrzymaj Użytkownik odpowiedzialny za kampanię wstrzymuję ją, ale jest możliwość jej wznowienia. Aktywna
Zamknij Powoduje zamknięcie całej kampanii i zmianę statusu na Zamknięte. Aktywna
Anuluj Użytkownik porzucił kampanię, zmiana statusu na Anulowana. Otwarta, Aktywna, Wstrzymana
Generuj raport System przejdzie do wygenerowania raportu oraz jego pobrania. Aktywna, Zamknięta
Utwórz szablon Na podstawie kampanii jest możliwość dodania szablonu. Publikowanie w trakcie, Otwarta, Aktywna, Wstrzymana, Anulowana, Zamykanie w trakcie, Zamknięta
Zaktualizuj listę docelową Aktualizacja klientów-odbiorców kampanii. Aktywna
Przypisz do Przypisanie kampanii do innego użytkownika lub do samego siebie. Publikowanie w trakcie, Otwarta, Aktywna, Wstrzymana, Anulowana, Zamykanie w trakcie
Wznów Wznawianie wstrzymanej kampanii. Zmiana statusu z Wstrzymana na Aktywna. Wstrzymana
Przerwij Przerywanie procesu publikowania lub zamykania. Publikowanie w trakcie, Zamykanie w trakcie
Subskrypcja raportów Określenie subskrypcji raportów z kampanii [evaluationReport, fullEvaluationReport]. Łączenie spraw z klientem dzienne lub co godzinę. Aktywna

Statusy występujące podczas prowadzenia kampanii

Dodawanie nowej kampanii do systemu składa się z kilku etapów.

Każdy z etapów prowadzenia kampanii otrzymuje jeden ze statusów zaczynając od Szkicu aż do Zamknięcia lub Anulowania.

 1. Szkic – opracowany plan pracy nad kampanią. Możliwość usunięcia lub edycji przez użytkownika.
 2. Otwarta – status pojawia się w momencie gdy kampania nie została opublikowana.
 3. Przetwarzanie listy docelowej
 4. Publikowanie w trakcie – kampania jest w pełni przygotowana oraz publikowana.
 5. Aktywna – agenci pracują nad kampanią. Użytkownik ma możliwość generowania raportu, aktualizacji listy docelowej, ale nie ma możliwości usunięcia kampanii ze statusem Aktywna.
 6. Wstrzymana – status pojawia się gdy kampania chwilowo została wstrzymana i zostanie ponownie przywrócona lub anulowana.
 7. Anulowana – oznacza, że kampania z pewnym powodów została przerwana.
 8. Zamykanie w trakcie – etap zamykania kampanii przy którym użytkownik ma możliwość przerwania zamykania kampanii.
 9. Zamknięta – zakończona kampania.

Pracownicy

Pracownicy – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok listy pracowników użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Aktywności w systemie, Zespołu, Państwa, Miasta, Utworzenia, Aktualizacji oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok listy pracowników można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Aby wykonać operację grupową na pracownikach należy użyć przycisku . Użytkownik ma możliwość wykonania jednej operacji grupowej: przypisania cech.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć w zakładkach Aktywności, Sprawy, Zapytania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodanie kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Użytkownik ma możliwość wgrania pliku z danymi pracowników za pomocą przycisku . Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Pracownicy – jak dodać nowego pracownika?

Aby dodać nowego pracownika należy użyć funkcji Dodaj pracownika

 1. Podstawowe informacje:
  1. Imię Nazwisko Stanowisko – wymagana opcja do wprowadzenia.
  2. Zdjęcie – grafika przedstawiająca pracownika.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Zespoły – w zależności od ustawień systemu pracownik może być przypisany do jednego lub kilku zespołów.
  2. Email, Telefon – możliwość zdefiniowania kontaktu z pracownikiem.
  3. Adres – możliwość zdefiniowania adresu pracownika.
  4. Cechy [opcja dodatkowa] – W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 3. Ustawienia dostępu:
  1. Utwórz dane uwierzytelniające – nadanie uprawnień.
  2. Rola – wybierz właściwą role.
  3. Uwierzytelnienie – konto lokalne / LDAP
  4. Login – nadanie loginu
  5. Hasło – nadanie hasła
  6. Język – wybór języka systemowego polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego.
  7. Strefa czasowa – czas lokalny lub UTC
  8. Aktywny – aktywność użytkownika w systemie

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Pracownicy – czy można edytować?

Aby przejść do edycji należy użyć jednej z poniższych opcji na liście pracowników:

 1. Kliknąć w nazwę pracownika, a następnie w ikonę edycji .
 2. Przy wybranej pozycji kliknąć w , a kolejno z rozwijanej listy wybrać Edytuj.

Pracownicy – jak odebrać dostęp pracownikowi do systemu?

Aby zdezaktywować konto pracownikowi należy przejść do edycji kolejno do zakładki Ustawienia dostępu.

Odznaczyć checkbox Aktywny.

Zapisać wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Pracownicy

Zespoły – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok zespołów użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Utworzonego zespołu oraz Aktualizacji.

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok listy zespołów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku . Jak również wgrać plik zawierający listę zespołów.

Użytkownik ma możliwość wgrania pliku z zespołami za pomocą przycisku . Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Zespoły – jak dodać nowy zespół?

Aby dodać nowy zespół należy użyć funkcji Dodaj zespół

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – nazwa wprowadzanego zespołu.
  2. Członkowie – wprowadzić ilość osób przynależących do zespołu. Ilość członków na jeden zespół należy ustawić w Ustawieniach systemu. Wprowadzić wartość przy kodzie: employee.maxTeams
  3. Kierownicy – zaznaczyć checkbox z przy wybranych nazwiskach. Ilość kierowników na jeden zespół należy ustawić w Ustawieniach systemu. Wprowadzić wartość przy kodzie: team.maxSupervisors
 2. Pozostałe informacje:
  1. Email – kontakt emailowy z zespołem.
  2. Telefon – kontakt telefoniczny z zespołem.
  3. Adres – lokalizacja zespołu.
  4. Godziny pracy – użytkownik dodający zespół ma możliwość zdefiniowania godzin pracy. Jeśli wybrany zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 to wystarczy wprowadzić godziny przy haśle Wszystkie, zaznaczyć przy wybranych dniach checkbox, a następnie zaakceptować.

  Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Konserwacja

Konserwacja

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe – ogólnie dostępne

 1. K – dodaj komentarz
 2. E – przejdź do edycji
 3. I – pokaż lub schowaj strumień np. na podglądzie sprawy
 4. D – usuń

Skróty klawiszowe – dostępne w oknach modalnych

 1. ESC – zamknij
 2. lewy Alt + S – zapisz wprowadzone zamiany lub komentarz
 3. lewy Alt + R – rozwiąż
 4. lewy Alt + H – zajmij się

Nowa kampania – proces

Proces dodawania nowej kampanii marketingowej

Nową kampanię marketingową kreujemy w kilku etapach

 1. Z listy rozwijanej wybrać hasło Kampanię, a kolejno za pomocą ikony otworzyć formatkę z dodawaniem kampanii.
 2. W podstawowych informacjach uzupełnić:
  1. Nazwa – tytuł prowadzonej kampanii marketingowej.
  2. Kategoria kampanii – dwukrotne kliknięcie rozwija listę z kategoriami. W przypadku gdy nie została wcześniej dodana kategoria istnieje możliwość dodania jej za pomocą przycisku z plusem.
  3. Definicja sprawy – definicja zawierająca workflow składający się z typu: zadania, komunikacja, spotkanie. Wybór definicji w trakcie tworzenia kampanii skutkuje automatycznym przypisaniem cech definicji jako cech kampanii, na tej podstawie system wybiera agentów. Po wyborze definicji pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz załadować wybraną definicję sprawy? Istniejące cechy zostaną nadpisane.”
  4. Wnioskodawca – opcjonalny wariant. Wprowadzana w tym miejscu osoba, firma itp. nie musi znajdować się w książce kontaktowej.
  5. Data – określenie zakresu czasu w jakim będzie prowadzona kampania.
  6. Opis – ważne szczegóły lub informacje wykorzystywane w trakcie kampanii.
  7. Przypisany do – wprowadzić osobę do której będzie przypisana cała kampania, najczęściej jest to kierownik grupy.
  8. Cechy – elementy, które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM.
  9. Potencjalni pracownicy – w przypadku wyboru cech do kampanii liczba potencjalnych pracowników do przeprowadzenia kampanii będzie malała lub rosła.
  10. Nagroda – dodatkowy bonus dla klienta.
  11. Wytyczne komunikacyjne – w miarę potrzeby użytkownik może dodać załącznik zawierający wytyczne komunikacyjne.
  12. Scenariusze – w miarę potrzeby użytkownik może dodać załącznik zawierający scenariusz.
 3. Zapisać kampanię jako szkic lub przejść do następnego kroku.
 4. W następnym kroku ustalić listę odbiorców kampanii. Lista może być wczytana za pomocą pliku CSV lub wybrana z książki kontaktowej. Należy pamiętać, iż późniejsze dodawanie listy odbiorców w trakcie trwania kampanii będzie dodawane tą samą metodą. W przypadku dodawania drugiego pliku CSV [drugiej listy odbiorców] wymagana jest jedynie kolumna wskazana przy tworzeniu kampanii jako identyfikator klienta.
  1. Z pliku CSV – po załadowaniu pliku do systemu pojawi się wybór ID klienta po jakiej kolumnie z pliku ma być rozpoznany. Kolejno należy kliknąć w dodaj do listy docelowej. W liście wynikowej pojawią się klienci w takiej samej kolejności jak w pliku CSV.
  2. Z książki kontaktowej – wyfiltrować listę za pomocą wybranych filtrów. Użyć przycisku dodaj. Jeśli omyłkowo zostali dodani klienci do listy wynikowej należy przy nazwie zaznaczyć checkbox, a kolejno za pomocą przycisku usuń zaznaczone usunąć ich.
 5. Kolejnym etapem jest Ustawienie powiązań, użytkownik ma do wyboru trzy opcje:
  1. Losowo do potencjalnych pracowników
  2. Jeden po drugim
  3. Losowo do wybranych pracowników
 6. Ostatnim krokiem jest opublikowanie kampanii, która początkowo otrzymuje status Publikowanie w trakcie, a następnie gdy system przetworzy dane zmieni status na Aktywna.

Zasoby

Zasoby – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok zasobów użytkownik może skorzystać z opcji filtrowaniawedług: Nazwy, Państwa, Miasta, Utworzonego i Aktualizowanego.

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok listy zasobów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Zasoby – jak dodać nowy zasób?

Aby dodać nowy zasób należy użyć funkcji Dodaj zasób

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – wprowadzić nazwę zasobu.
  2. Logo/kolor – opcja dodatkowa.
  3. Dane kontaktowe – użytkownik ma do wyboru email , komórkę, telefon, skype, fax, strone www.
  4. Internet – Facebook, LinkedIn, Twitter, GooglePlus.
  5. Dane firmowe – NIP, konto bankowe.
  6. Lokalizacje – dokładna lokalizacja zasobu, dla przykładu określana jest gdy sala konferencyjna znajduje się w innym budynku i jest udostępniana firmom zewnętrznym.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Przypisany do – zasób może być przypisany tylko do jednej osoby.
  2. Opis – opcja dodatkowa zawierająca
  3. Załącznik

  Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

CREAM.zone to Twoja przestrzeń do pracy!

Organizacja pracy

Główny pulpit

Główny pulpit

Pulpit – co użytkownik widzi domyślnie?

Użytkownik CREAM ma możliwość dostosowania do własnych potrzeb pulpitu wykorzystując z dostępnej bazy widgety. Logując się po raz pierwszy do systemu użytkownik domyślnie widzi trzy widgety – Kalendarz, Co nowego? oraz Nadchodzące wydarzenia.

Kalendarz wyświetla wszystkie archiwalne i zaplanowane aktywności użytkownika. Kalendarz można przełączać na jeden z czterech widoków – Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Plan dnia.

Użytkownik ma możliwość filtrowania kalendarza według:

 1. Właściciela, którym może być klient, pracownik, zasób lub zespół.
 2. Statusu – Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Wznowiony, Przełożony.
 3. Kolorystyki – priorytetu [zielony – priorytet niski, niebieski – normalny, czerwony – wysoki] oraz oryginalnie ustalonego koloru aktywności.
 4. Weekendu – użytkownik ma możliwość ukrycia lub wyświetlenia soboty i niedzieli.
 5. Własności – Przypisany do, Uczestnik, Twórca, Zasób.

Dodatkowymi opcjami wyświetlanymi w kalendarzu są:

 1. Godziny pracy zespołu.
 2. Czerwony wskaźnik czasu w widoku dnia i tygodnia.
 3. Podświetlenie bieżącego dnia w widoku dnia, tygodnia i miesiąca.
 4. Wyświetlanie wszystkich godzin danego dnia i tygodnia za pomocą widoku zmaksymalizowanego.
 5. Wyświetlanie numeru tygodnia dla widoku dnia, tygodnia i miesiąca.

Widget Co nowego? inaczej Strumień akcji zawiera w sobie wszystkie aktualizacje powiązane z użytkownikiem. W przypadku dłuższych opisów lub komentarzy użytkownik ma możliwość rozwinięcia i zobaczenia pełnej treści.

Nadchodzące wydarzenia to miejsce w którym wyświetlą się maksymalnie trzy najbliższe wydarzenia posiadające najwyższy priorytet.

Pulpit – jak zmodyfikować do własnych potrzeb?

 1. Na pulpicie należy kliknąć w przycisk
 2. Z rozwijanej listy kliknąć na hasło Dodaj, system przekieruje do projektowania pulpitu za pomocą domyślnych widgetów.
 3. Wprowadzić nazwę profilu, a kolejno wybrać ilość kolumn za pomocą przycisku lub
 4. W przypadku wyboru dwóch lub większej ilości kolumn wybrać jeden z proponowanych układów.


 5. Po prawej stronie ekranu użytkownik znajdzie listę domyślnych widgetów. Należy wybrać właściwy widget, złapać go za pomocą kursora oraz przeciągnąć do wybranej kolumny.
 6. Ostatnim etapem jest zapisanie zmian za pomocą przycisku Zapisz.
 7. Aby zmienić na dedykowany dla siebie pulpit kliknij w  i wybierz z rozwijanej listy tytuł swojego pulpitu.

Pasek nawigacyjny systemu CREAM

Dostępne opcje w pasku nawigacyjnym zależą od nadanych uprawnień przed administratora systemu CREAM. Typowe funkcje są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Przycisk z hasłem Dodaj prowadzi użytkownika do listy z której może dodać: Kontakt, Komunikacje, Spotkanie, Kampanie, Produkt, Zapytanie, Sprawe lub Zadanie. Administator CREAM ma możliwość zdefiniowania w Ustawieniach systemy jaka akcja ma być wykonana po kliknięciu na przycisk Dodaj.

Użytkownik na pasku nawigacyjnym ma możliwość skorzystania z szybkiego i globalnego wyszukiwania właściwych informacji zawartych w systemie. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie zewnętrzne informacje, które znajdują się w widgetach zostaną wyszukane przez globalną wyszukiwarkę. Wyszukiwanie rozpoczyna się po wprowadzeniu pierwszych trzech znaków. Wyszukiwanie globalne zwraca maksymalnie 5 wyników w obrębie typu. Wynik wygląda przejrzyście dzięki ikonie, nazwie, opisie i numerze obiektu. Wyniki globalnego wyszukiwania wyświetlają użytą frazę. Za pomocą przycisku Pokaż więcej, system wyświetli wszystkie wyniki bez ograniczenia do 5 wyników w obrębie typu.

– System przeniesie użytkownika do koszyka. Dostęp do Twojego koszyka jest uzależniony od posiadanych uprawnień.

Powiadomienia powiązane z kontem. Powiadomienia dotyczą tylko istotnych zmian w obrębie spraw, aktywności, kontaktów i zapytań. Wykonujący zmianę nie otrzymuje notyfikacji. Powiadomienia starsze niż 30 dni automatycznie są usuwane z systemu.

Przypomnienia o zbliżających się aktywnościach.

– Użytkownik ma dostęp do podstawowych danych o swoim koncie np. możliwość zmiany hasła, język systemu, strefy czasowej itp.

Książka kontaktowa

Książka kontaktowa

Książka kontaktowa – udogodnienia dla użytkownika

Zakładka Moje kontakty – zawiera w sobie kontakty do których użytkownik jest przypisany.

Zakładka Wspierane – prezentuje wszystkie kontakty, których opiekunem jest użytkownik.

Zakładka Moje zespoły dedykowana jest dla kierownika zespołu.

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji w zakładkach użytkownik może skorzystać w opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Relacji, Typu, Miasta, Państwa, Utworzonego, Aktualizowanego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Widok wyświetlanych kontaktów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę . Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Przypisanego użytkownika, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich kontaktów w systemie.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Moje kontakty. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Książka kontaktowa – jak dodać nową pozycje?

Aby dodać nowy kontakt należy użyć przycisku Dodaj kontakt

 1. Podstawowe informacje:
  1. Typ – użytkownik ma do wyboru osobę lub organizację
  2. Imię Nazwisko Stanowisko lub Nazwa
  3. Zdjęcie/logo [opcja dodatkowa]
  4. Dane kontaktowe [opcja dodatkowa] – email, komórka, telefon, Skype, fax, strona WWW
  5. Internet [opcja dodatkowa] – Facebook, LinkedIn, Twitter, GooglePlus
  6. Dane firmowe [opcja dodatkowa] – NIP, konto bankowe
  7. Lokalizacje [opcja dodatkowa] – wprowadzenie adresu służbowego, domowego lub innego.
 2. Dodaj relacje [opcja dodatkowa]
  1. Klient – określenie danych związanych z klientem
  2. Partner – kontakt może być partnerem
 3. Cechy [opcja dodatkowa]
  1. W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 4. Pozostałe informacje
  1. Przypisany do – wybrany kontakt może być przypisany tylko do jednej osoby
  2. Organizacja – opcja dostępna przy wyborze typu kontaktu osoba
  3. Opiekunowie – lista osób, które mogą zobaczyć oraz edytować kontakt podobnie jak główna osoba przypisana do kontaktu. Dodatkowo osoby te dostają powiadomienia o dokonanych zmianach kontaktu.
  4. Kontakty – opcja dostępna przy wyborze typu kontaktu organizacja
  5. Jednostki nadrzędne – opcja dostępna przy wyorze typu kontaktu organizacja
  6. Opis – opcja dodatkowa, puste pole z możliwością wrzucenia luźnego tekstu
  7. Załącznik

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Wszelkie informacje wprowadzane przy kontakcie w razie późniejszej potrzeby są edytowalne!

Książka kontaktowa – czy można edytować wcześniej dodany kontakt?

Użytkownik z uprawnieniem Zarządzanie moimi kontaktami lub Zarządzanie kontaktami ma możliwość edycji kontaktu.

Aby przejść do edycji należy użyć jednej z poniższych opcji na widgecie Moje kontakty:

 1. Kliknąć w Nazwę kontaktu, a następnie w ikonę edycji .
 2. Przy wybranej pozycji kliknąć w , a kolejno z rozwijanej listy wybrać Edytuj.

Książka kontaktowa – czy można usunąć kontakt?

W przypadku gdy do kontaktu została przypisana aktywność, sprawa, zapytanie lub zamówienie – nie ma możliwości usunięcia takiego kontaktu.

Książka kontaktowa – co widać na podglądzie wybranego kontaktu?

Aby przejść do szczegółów kontaktu należy kliknąć na nazwę kontaktu. Pojawią się szczegóły – podstawowe informacje o kontakcie, jaki użytkownik dodał, zaktualizował, kto jest opiekunem kontaktu i do kogo jest przypisany.

Domyślnie dla kontaktu przypisany jest pulpit zawierający w sobie widget Wyślij wiadomość. Każdy z użytkowników może przeglądać aktywności, sprawy, zapytania, zamówienia dla wybranego kontaktu. W większości z tych zakładek istnieje możliwość filtrowania. Kolejną opcją jest dodawanie komentarza.

Wyświetlanie zakładek jest uzależnione od posiadanej licencji.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć w zakładkach Aktywności, Sprawy, Zapytania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodanie kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Użytkownik przeglądający kontakt ma możliwość podglądu na zakładkę Historia, w której znajdzie najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzane podczas edycji.

Klikając na adres email system przeniesie użytkownika do widgetu z którego jest możliwość wysłania wiadomości. Należy wybrać skrzynkę pocztową, uzupełnić temat oraz treść wiadomości, dodatkową opcją jest możliwość dodania załącznika.

Książka kontaktowa – możliwość łączenia zduplikowanych kontaktów

Funkcjonalność, która pomaga w łączeniu zduplikowanych kontaktów, takich jak osoba bądź organizacja. Po kliknięciu na przycisk Połącz użytkownik będzie miał możliwość odszukania zduplikowanego kontaktu za pomocą filtrów: Nazwa, Numer, Relacja, Miasto, Państwo Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Użytkownik po wskazaniu właściwego kontaktu będzie miał do wyboru dwie metody połączenia kontaktów – Ręcznie lub Automatycznie. W przypadku pierwszej metody to użytkownik decyduje, które dane mają trafić do kontaktu wynikowego. Natomiast w przypadku metody Automatycznej to system tworzy sumę wszystkich danych.

Po poprawnym połączeniu dwóch kontaktów użytkownik dostanie potwierdzenie, ze łączenie zostało zakończone. W przypadku gdy połączenie dwóch kontaktów nie powiodło się to należy zapoznać się z ograniczeniami bądź skontaktować się z Działem Wsparcia.

Ograniczenia przy łączeniu kontaktów:

 1. Łączenie osób i organizacji nie jest dozwolone.
 2. Kontakty, które są przypisane do organizacji nie mogą być połączone.
 3. Łączenie dwóch kontaktów typu pracownik nie jest dozwolone.

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji w komunikacji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Priorytetu, Statusu, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Sprawy, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Prywatnego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich komunikacji użytkownik ma możliwość przefiltrować listę według Kanału oraz Załącznika.

Widok wyświetlanych komunikacji można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Nazwy, Priorytetu, Statusu, Numeru, Daty od, Daty do, Uczestnika, Przypisanego do, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się w komunikacji należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich aktywności w systemie.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Komunikacja. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].Komunikacja – jak dodać nową aktywność?

Aby dodać nową komunikacje należy użyć przycisku Dodaj komunikację

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – tytuł komunikacji.
  2. Definicja aktywności
  3. Data – określenie zakresu w jakim prowadzona jest komunikacja.
  4. Cykliczność – określenie seryjnych aktywności.
  5. Priorytet/kolor – wybór priorytetu oraz koloru.
  6. Widzialność – określenie poziomu widoczności danej aktywności.
  7. Uczestnicy – użytkownik ma możliwość wprowadzenia zespołu, pracownika lub osoby z książki kontaktowej.
  8. Zasoby
  9. Kanał/kierunek – kanał: rozmowa, email lub manualnie. Kierunek: wychodzący, przychodzący.
  10. Lokalizacja – określenie miejsca prowadzenia komunikacji.
  11. Opis – opcja dodatkowa, puste pole z możliwością wrzucenia luźnego tekstu.
 2. Cechy [opcja dodatkowa]
  1. W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 3. Pozostałe informacje
  1. Przypomnienie – ustawienie przypomnienia
  2. Przypisany do – wybrana komunikacja może być przypisana tylko do jednej osoby
  3. Załącznik
 4. Powiadomienia [opcja działa w przypadku skonfigurowanej skrzynki wychodzącej dedykowanej dla powiadomień]
  1. Nie wysyłaj
  2. Tylko do pracowników
  3. Wszystkich

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Wszelkie informacje wprowadzane w razie późniejszej potrzeby są edytowalne o ile komunikacja ma status Otwarty, W trakcie, Wznowiony lub Przełożony!

W przypadku planowania aktywności z datą wstecz pojawi się komunikat informujący użytkownika – Czy na pewno chcesz utworzyć aktywność w przeszłości?

Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego kontaktu w trakcie wyboru uczestników aktywności. Opcja nie jest dostępna w oknach modalnych.

Komunikacja – jak przenieść aktywność na inny termin?

Aby przenieść komunikację na inny termin należy użyć jednej z poniższych opcji:

 1. Przejść do Pulpitu. Odszukać aktywność na widgecie Kalendarz. Złapać kursorem myszy daną aktywność i przesunąć na inny termin.
 2. Przejść do widgetu Otwarte rozmowy. Kliknąć w Nazwę komunikacji. Kliknąć na przycisk Przełóż. Wybrać nową datę lub rozpocząć aktywność np. za 1 godzinę. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz podczas przekładania aktywności.

Komunikacja – jak zakończyć aktywność?

Aby zakończyć komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Rozwiąż. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Komunikacja – jak anulować aktywność?

Aby anulować komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Anuluj. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Komunikacja – czy można wznowić aktywność?

Aby wznowić komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przed do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć w przycisk Wznów. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Komunikacja – pasek akcji

Nazwa klawisz Opis Status komunikacji przy, którym pojawia się klawisz
Odblokuj Odblokowanie aktywności i możliwość edycji przez innego użytkownika. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Poprzedni Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie komunikacja jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Następny Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie komunikacja jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Przełóż Użytkownik ma możliwość przełożenia komunikacji [np. zaplanować a inny dzień] Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Rozpocznij pracę Użytkownik klikając w ten klawisz rozpocznie pracę nad komunikacją, a status z otwarty zmieni się na w trakcie. Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty W trakcie
Rozwiąż Oznacza, że użytkownik zakończył swoją komunikacje. Po kliknięciu brak możliwości edycji komunikacji. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Anuluj Użytkownik porzucił komunikację, zmiana statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Transfer Umożliwia zmianę listy wymaganych umiejętności dla wybranej komunikacji oraz transfer do innej grupy osób. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Przypisz do Przypisane komunikacji do innego użytkownika lub do samego siebie wraz z dodaniem komentarza. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznownienia komunikacji. Anulowany, Zakończony
Komentuj Dodanie komentarza do komunikacji. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Zakończony, Anulowany, Wznowiony

Komunikacja – statusy aktywności

 1. Zainicjalizowany – status aktywności, która przypisana jest do sprawy.
 2. Otwarty – oznacza, że komunikacja jest zaplanowana i nie została jeszcze rozpoczęta.
 3. W trakcie – komunikacja jest prowadzona.
 4. Zakończony – status pojawia się w momencie gdy praca została zakończona nad komunikacją.
 5. Anulowany – użytkownik postanowił anulować.
 6. Wznowiony – przywrócona komunikacja, która miała status Zakończony lub Anulowany.
 7. Przełożony – status pojawia się w momencie przełożenia komunikacji na inny termin.

Spotkania

Spotkania

Spotkania – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych spotkań użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Priorytetu, Statusu, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Sprawy, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Prywatnego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich spotkań użytkownik ma możliwość przefiltrować listę według Kanału oraz Załącznika.

Widok wyświetlanych spotkań można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Nazwy, Priorytetu, Statusu, Numeru, Daty od, Daty do, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście spotkań należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich aktywności w systemie.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Otwarte spotkania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].


Spotkania – jak dodać nową aktywność?

Aby dodać nowe spotkanie należy użyć przycisku Dodaj spotkanie

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – tytuł spotkania
  2. Definicja aktywności
  3. Data – określenie zakresu w jakim prowadzone jest spotkanie.
  4. Cykliczność – określenie seryjnych aktywności.
  5. Priorytet/kolor – wybór priorytetu oraz koloru, który pojawi się w kalendarzu.
  6. Widzialność – określenie poziomu widoczności danej aktywności.
  7. Uczestnicy – użytkownik ma możliwość wprowadzenia zespołu, pracownika lub osoby z książki kontaktowej.
  8. Zasoby
  9. Lokalizacja – określenie miejsca prowadzenia spotkania.
  10. Opis – opcja dodatkowa, puste pole z możliwością wrzucenia luźnego tekstu.
 2. Cechy [opcja dodatkowa]
  1. W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 3. Pozostałe informacje
  1. Przypomnienie – ustawienie przypomnienia.
  2. Przypisany do – wybrane spotkanie może być przypisane tylko do jednej osoby.
  3. Załączniki
 4. Powiadomienia [opcja działa w przypadku skonfigurowanej skrzynki wychodzącej dedykowanej dla powiadomień]
  1. Nie wysyłaj
  2. Tylko do pracowników
  3. Wszystkich

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Wszelkie informacje wprowadzane w razie późniejszej potrzeby są edytowalne o ile spotkanie ma status otwarty lub w trakcie!

W przypadku planowania aktywności z datą wstecz pojawi się komunikat informujący użytkownika – Czy na pewno chcesz utworzyć aktywność w przeszłości?

Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego kontaktu w trakcie wyboru uczestników aktywności. Opcja nie jest dostępna w oknach modalnych.

Spotkania – jak przenieść aktywność na inny termin?

Aby przenieść spotkanie na inny termin należy użyć jednej z poniższych opcji:

 1. Przejść do Pulpitu. Odszukać aktywność na widgecie Kalendarz. Złapać kursorem myszy daną aktywność i przesunąć na inny termin.
 2. Przejść do widgetu Otwarte spotkania. Kliknąć w Nazwę spotkania. Kliknąć na przycisk Przełóż. Wybrać nową datę lub rozpocząć aktywność np. za 1 godzinę. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz podczas przekładania aktywności.

Spotkania – jak zakończyć aktywność?

Aby zakończyć spotkanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte spotkania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Rozwiąż. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Spotkania – jak anulować aktywność?

Aby anulować spotkanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte spotkania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Anuluj. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Spotkania – czy można wznowić aktywność?

Aby wznowić komunikację należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przed do widgetu Otwarte rozmowy i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć w przycisk Wznów. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Spotkania – pasek akcji

Nazwa klawisz Opis Status sprawy przy, którym pojawia się klawisz
Odblokuj Odblokowanie aktywności i możliwość edycji przez innego użytkownika. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Poprzedni Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie spotkanie jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Następny Powiązane z kampaniami, sprawami. Gdzie spotkanie jest jednym z kroków w Workflow. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Rozwiąż sprawę Możliwość rozwiązania sprawy, bez konieczności przechodzenia do niej. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Przełożony, Anulowany, Zakończony
Przełóż Użytkownik ma możliwość przełożenia spotkania [np. zaplanować na inny dzień] Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Rozpocznij pracę Użytkownik klikając w ten klawisz rozpocznie pracę nad spotkaniem, a status z otwarty zmieni się na w trakcie. Otwarty, Przełożony, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty W trakcie
Rozwiąż Oznacza, że użytkownik zakończył swoje spotkanie. Po kliknięciu brak możliwości edycji spotkania. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Anuluj Użytkownik porzucił spotkanie, zmiana statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Transfer Umożliwia zmianę listy wymaganych umiejętności dla wybranego spotkania oraz transfer do innej grupy. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Przypisz do Przypisanie spotkania do innego użytkownika lub do samego siebie wraz z dodaniem komentarza. Otwarty, W trakcie, Przełożony, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznownienia spotkania. Anulowany, Zakończony
Komentuj Dodanie komentarza do spotkania. Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Przełożony, Wznowiony

Spotkania – statusy aktywności

 1. Zainicjalizowany – status aktywności, która przypisana jest do sprawy.
 2. Otwarty – spotkanie zostało zaplanowane.
 3. W trakcie – spotkanie jest prowadzone.
 4. Zakończony – status pojawia się w momencie gdy spotkanie zostało zakończone.
 5. Anulowany – użytkownik planujący spotkanie postanowił je odwołać.
 6. Wznowiony – przywrócone spotkanie, które miało status Zakończony lub Anulowany.
 7. Przełożony – status pojawia się w momencie przełożenia spotkania na inny termin.

Pracownicy

Pracownicy

Pracownicy – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok listy pracowników użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Aktywności w systemie, Zespołu, Państwa, Miasta, Utworzenia, Aktualizacji oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok listy pracowników można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Aby wykonać operację grupową na pracownikach należy użyć przycisku . Użytkownik ma możliwość wykonania jednej operacji grupowej: przypisania cech.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć w zakładkach Aktywności, Sprawy, Zapytania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodanie kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Użytkownik ma możliwość wgrania pliku z danymi pracowników za pomocą przycisku . Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Pracownicy – jak dodać nowego pracownika?

Aby dodać nowego pracownika należy użyć funkcji Dodaj pracownika

 1. Podstawowe informacje:
  1. Imię Nazwisko Stanowisko – wymagana opcja do wprowadzenia.
  2. Zdjęcie – grafika przedstawiająca pracownika.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Zespoły – w zależności od ustawień systemu pracownik może być przypisany do jednego lub kilku zespołów.
  2. Email, Telefon – możliwość zdefiniowania kontaktu z pracownikiem.
  3. Adres – możliwość zdefiniowania adresu pracownika.
  4. Cechy [opcja dodatkowa] – W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 3. Ustawienia dostępu:
  1. Utwórz dane uwierzytelniające – nadanie uprawnień.
  2. Rola – wybierz właściwą role.
  3. Uwierzytelnienie – konto lokalne / LDAP
  4. Login – nadanie loginu
  5. Hasło – nadanie hasła
  6. Język – wybór języka systemowego polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego.
  7. Strefa czasowa – czas lokalny lub UTC
  8. Aktywny – aktywność użytkownika w systemie

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Pracownicy – czy można edytować?

Aby przejść do edycji należy użyć jednej z poniższych opcji na liście pracowników:

 1. Kliknąć w nazwę pracownika, a następnie w ikonę edycji .
 2. Przy wybranej pozycji kliknąć w , a kolejno z rozwijanej listy wybrać Edytuj.

Pracownicy – jak odebrać dostęp pracownikowi do systemu?

Aby zdezaktywować konto pracownikowi należy przejść do edycji kolejno do zakładki Ustawienia dostępu.

Odznaczyć checkbox Aktywny.

Zapisać wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Zespoły

Pracownicy

Zespoły – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok zespołów użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Utworzonego zespołu oraz Aktualizacji.

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok listy zespołów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku . Jak również wgrać plik zawierający listę zespołów.

Użytkownik ma możliwość wgrania pliku z zespołami za pomocą przycisku . Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Zespoły – jak dodać nowy zespół?

Aby dodać nowy zespół należy użyć funkcji Dodaj zespół

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – nazwa wprowadzanego zespołu.
  2. Członkowie – wprowadzić ilość osób przynależących do zespołu. Ilość członków na jeden zespół należy ustawić w Ustawieniach systemu. Wprowadzić wartość przy kodzie: employee.maxTeams
  3. Kierownicy – zaznaczyć checkbox z przy wybranych nazwiskach. Ilość kierowników na jeden zespół należy ustawić w Ustawieniach systemu. Wprowadzić wartość przy kodzie: team.maxSupervisors
 2. Pozostałe informacje:
  1. Email – kontakt emailowy z zespołem.
  2. Telefon – kontakt telefoniczny z zespołem.
  3. Adres – lokalizacja zespołu.
  4. Godziny pracy – użytkownik dodający zespół ma możliwość zdefiniowania godzin pracy. Jeśli wybrany zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 to wystarczy wprowadzić godziny przy haśle Wszystkie, zaznaczyć przy wybranych dniach checkbox, a następnie zaakceptować.

  Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Zasoby

Zasoby

Zasoby – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok zasobów użytkownik może skorzystać z opcji filtrowaniawedług: Nazwy, Państwa, Miasta, Utworzonego i Aktualizowanego.

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok listy zasobów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Zasoby – jak dodać nowy zasób?

Aby dodać nowy zasób należy użyć funkcji Dodaj zasób

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – wprowadzić nazwę zasobu.
  2. Logo/kolor – opcja dodatkowa.
  3. Dane kontaktowe – użytkownik ma do wyboru email , komórkę, telefon, skype, fax, strone www.
  4. Internet – Facebook, LinkedIn, Twitter, GooglePlus.
  5. Dane firmowe – NIP, konto bankowe.
  6. Lokalizacje – dokładna lokalizacja zasobu, dla przykładu określana jest gdy sala konferencyjna znajduje się w innym budynku i jest udostępniana firmom zewnętrznym.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Przypisany do – zasób może być przypisany tylko do jednej osoby.
  2. Opis – opcja dodatkowa zawierająca
  3. Załącznik

  Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Marketing

Kampanie marketingowe

Kampanie marketingowe

Udogodnienia dla użytkownika korzystającego z kampanii marketingowych

Aby ograniczyć widok wyświetlanych kampanii użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Daty rozpoczęcia, Daty zakończenia, Utworzony, Aktualizacja oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Numeru, Daty rozpoczęcia, Daty zakończenia, użytkownika Przypisanego do oraz Aktualizacji.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich kampanii w systemie.

Widok wyświetlanych kampanii można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Przy widoku wszystkich kampanii użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Masowe sprawozdanie – evaluationReport.csv – przedstawia kontakty z klientem jeśli agent użyje statusu Udany lub Nieudany na widgecie Rezultat kontaktu.
 2. Masowe sprawozdanie pełne – fullEvaluationReport.csv – raport pokazuje wszelkie kontakty z klientem w ramach kampanii [status – Udany, Nieudany, Brak].

Jak dodać do systemu nową kampanię?

Dodawanie nowej kampanii do systemu składa się z kilku etapów:

 1. Pierwszy etap – wprowadzenie odpowiedzi, które są użytecznym elementem w procesie realizowania kampanii. Odpowiedzi należy wprowadzić za pomocą przycisku
 2. Drugi etap – dodanie kategorii kampanii, która opisuje kampanie tego samego typu, ułatwia ich zarządzaniem oraz zawiera w sobie wcześniej dodane odpowiedzi do systemu. Kategorie kampanii należy wprowadzić za pomocą przycisku
 3. Trzeci etap – utworzenie kampanii na podstawie kategorii oraz definicji spraw, za pomocą przycisku
 4. Opcjonalnie – dodanie szablonów, które ułatwiają prowadzenie podobnych do siebie kampanii. Aby dodać szablon należy użyć przycisku

Więcej na temat procesu dodawania nowej kampanii znajdziesz w artykule Nowa kampania – proces.

Jak dodać szablon kampanii?

Tworzenie nowej kampanii jest szybsze dzięki wykorzystaniu szablonu kampanii.

W takim przypadku wystarczy wprowadzić wymaganą Nazwę kampanii. Pozostałe elementy takie jak – Kategoria kampanii, Definicja sprawy, Wnioskodawca, Opis, wybór Cechy oraz pozostałe informacje [Nagroda, Wytyczne komunikacyjne, Scenariusze] – to opcje dodatkowe, które nie są wymagane w trakcie dodawania nowego szablonu kampanii.

Aby dodać nowy szablon należy przejść Marketing. Kolejno wybrać z listy hasło Szablony kampanii. Aby dodać szablon należy użyć przycisku

Jak dodać kategorię kampanii?

Aby dodać nową kategorię należy użyć funkcji Dodaj kategorię kampanii za pomocą ikony

W podstawowych informacjach uzupełnić wymagane pole z Nazwą.

Następnie wybrać możliwe odpowiedzi poprzez wpisanie początku nazwy Odpowiedzi w pustym polu lub wyszukanie za pomocą przycisku , a następnie zaznaczenie checkboxu przy nazwie odpowiedzi.

W pozostałych informacjach pojawią się wybrane odpowiedzi. Jeśli wskazane odpowiedzi zostały omyłkowo wprowadzone należy je usunąć za pomocą ikony kosza znajdującej się przy nazwie odpowiedzi.

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Jak dodać odpowiedzi?

Aby dodać nową odpowiedź należy użyć funkcji Utwórz odpowiedź za pomocą ikony

W formatce dodawania Odpowiedzi wprowadzić nazwę Odpowiedzi, następnie wybrać jeden z trzech dostępnym Statusów [Brak, Udany, Nieudany] oraz opcjonalnie umieścić krótki Opis.

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Pasek akcji znajdujący się przy podglądzie kampanii

Nazwa klawisz Opis Status kampanii przy, którym pojawia się klawisz
Edytuj powiązania Edytowanie przypisanych użytkowników-agentów do kampanii. Otwarta
Wstrzymaj Użytkownik odpowiedzialny za kampanię wstrzymuję ją, ale jest możliwość jej wznowienia. Aktywna
Zamknij Powoduje zamknięcie całej kampanii i zmianę statusu na Zamknięte. Aktywna
Anuluj Użytkownik porzucił kampanię, zmiana statusu na Anulowana. Otwarta, Aktywna, Wstrzymana
Generuj raport System przejdzie do wygenerowania raportu oraz jego pobrania. Aktywna, Zamknięta
Utwórz szablon Na podstawie kampanii jest możliwość dodania szablonu. Publikowanie w trakcie, Otwarta, Aktywna, Wstrzymana, Anulowana, Zamykanie w trakcie, Zamknięta
Zaktualizuj listę docelową Aktualizacja klientów-odbiorców kampanii. Aktywna
Przypisz do Przypisanie kampanii do innego użytkownika lub do samego siebie. Publikowanie w trakcie, Otwarta, Aktywna, Wstrzymana, Anulowana, Zamykanie w trakcie
Wznów Wznawianie wstrzymanej kampanii. Zmiana statusu z Wstrzymana na Aktywna. Wstrzymana
Przerwij Przerywanie procesu publikowania lub zamykania. Publikowanie w trakcie, Zamykanie w trakcie
Subskrypcja raportów Określenie subskrypcji raportów z kampanii [evaluationReport, fullEvaluationReport]. Łączenie spraw z klientem dzienne lub co godzinę. Aktywna

Statusy występujące podczas prowadzenia kampanii

Dodawanie nowej kampanii do systemu składa się z kilku etapów.

Każdy z etapów prowadzenia kampanii otrzymuje jeden ze statusów zaczynając od Szkicu aż do Zamknięcia lub Anulowania.

 1. Szkic – opracowany plan pracy nad kampanią. Możliwość usunięcia lub edycji przez użytkownika.
 2. Otwarta – status pojawia się w momencie gdy kampania nie została opublikowana.
 3. Przetwarzanie listy docelowej
 4. Publikowanie w trakcie – kampania jest w pełni przygotowana oraz publikowana.
 5. Aktywna – agenci pracują nad kampanią. Użytkownik ma możliwość generowania raportu, aktualizacji listy docelowej, ale nie ma możliwości usunięcia kampanii ze statusem Aktywna.
 6. Wstrzymana – status pojawia się gdy kampania chwilowo została wstrzymana i zostanie ponownie przywrócona lub anulowana.
 7. Anulowana – oznacza, że kampania z pewnym powodów została przerwana.
 8. Zamykanie w trakcie – etap zamykania kampanii przy którym użytkownik ma możliwość przerwania zamykania kampanii.
 9. Zamknięta – zakończona kampania.

Nowa kampania – proces

Nowa kampania – proces

Proces dodawania nowej kampanii marketingowej

Nową kampanię marketingową kreujemy w kilku etapach

 1. Z listy rozwijanej wybrać hasło Kampanię, a kolejno za pomocą ikony otworzyć formatkę z dodawaniem kampanii.
 2. W podstawowych informacjach uzupełnić:
  1. Nazwa – tytuł prowadzonej kampanii marketingowej.
  2. Kategoria kampanii – dwukrotne kliknięcie rozwija listę z kategoriami. W przypadku gdy nie została wcześniej dodana kategoria istnieje możliwość dodania jej za pomocą przycisku z plusem.
  3. Definicja sprawy – definicja zawierająca workflow składający się z typu: zadania, komunikacja, spotkanie. Wybór definicji w trakcie tworzenia kampanii skutkuje automatycznym przypisaniem cech definicji jako cech kampanii, na tej podstawie system wybiera agentów. Po wyborze definicji pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz załadować wybraną definicję sprawy? Istniejące cechy zostaną nadpisane.”
  4. Wnioskodawca – opcjonalny wariant. Wprowadzana w tym miejscu osoba, firma itp. nie musi znajdować się w książce kontaktowej.
  5. Data – określenie zakresu czasu w jakim będzie prowadzona kampania.
  6. Opis – ważne szczegóły lub informacje wykorzystywane w trakcie kampanii.
  7. Przypisany do – wprowadzić osobę do której będzie przypisana cała kampania, najczęściej jest to kierownik grupy.
  8. Cechy – elementy, które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM.
  9. Potencjalni pracownicy – w przypadku wyboru cech do kampanii liczba potencjalnych pracowników do przeprowadzenia kampanii będzie malała lub rosła.
  10. Nagroda – dodatkowy bonus dla klienta.
  11. Wytyczne komunikacyjne – w miarę potrzeby użytkownik może dodać załącznik zawierający wytyczne komunikacyjne.
  12. Scenariusze – w miarę potrzeby użytkownik może dodać załącznik zawierający scenariusz.
 3. Zapisać kampanię jako szkic lub przejść do następnego kroku.
 4. W następnym kroku ustalić listę odbiorców kampanii. Lista może być wczytana za pomocą pliku CSV lub wybrana z książki kontaktowej. Należy pamiętać, iż późniejsze dodawanie listy odbiorców w trakcie trwania kampanii będzie dodawane tą samą metodą. W przypadku dodawania drugiego pliku CSV [drugiej listy odbiorców] wymagana jest jedynie kolumna wskazana przy tworzeniu kampanii jako identyfikator klienta.
  1. Z pliku CSV – po załadowaniu pliku do systemu pojawi się wybór ID klienta po jakiej kolumnie z pliku ma być rozpoznany. Kolejno należy kliknąć w dodaj do listy docelowej. W liście wynikowej pojawią się klienci w takiej samej kolejności jak w pliku CSV.
  2. Z książki kontaktowej – wyfiltrować listę za pomocą wybranych filtrów. Użyć przycisku dodaj. Jeśli omyłkowo zostali dodani klienci do listy wynikowej należy przy nazwie zaznaczyć checkbox, a kolejno za pomocą przycisku usuń zaznaczone usunąć ich.
 5. Kolejnym etapem jest Ustawienie powiązań, użytkownik ma do wyboru trzy opcje:
  1. Losowo do potencjalnych pracowników
  2. Jeden po drugim
  3. Losowo do wybranych pracowników
 6. Ostatnim krokiem jest opublikowanie kampanii, która początkowo otrzymuje status Publikowanie w trakcie, a następnie gdy system przetworzy dane zmieni status na Aktywna.

Sprzedaż

Produkty

Produkty

Produkty – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych Produktów użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Kategorii, Kod wew. EAN, Przypisany do, Utworzony przez, Ceny, Domyślnej ceny, Daty utworzenia, Modyfikacji, Waluty oraz Producenta.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich produktów w systemie.

Widok wyświetlanych produktów można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Ceny, Kodu, Wartości VAT, Nazwy, Daty utworzenia oraz Producenta.

Aby wykonać operację grupową wszystkich wyświetlanych produktów należy użyć przycisku . Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych: Minimalny wyświetlany limit magazynowy lub Maksymalny wyświetlany limit magazynowy.

Użytkownik ma możliwość aktywowania lub deaktywowania wybranego produktu.

Produkty – jak dodać nowy produkt?

Aby dodać nowy produkt należy użyć przycisku Dodaj produkt

 1. Podstawowe informacje:
  1. Nazwa – nazwa opisująca produkt.
  2. Kategoria – ma strukturę drzewiastą i jest bardzo istotna dla aplikacji mobilnej CREAM deal+ ponieważ decyduje o miejscu prezentacji w menu aplikacji, gdyż schodząc w dół drzewa lista produktów zawęża się. Należy pamiętać, że produkt może być przypisany do jednej kategorii.
  3. Kod – kod lub symbol produktu. Kod musi być unikatowy, można do wpisać ręcznie albo system wygeneruje go automatycznie według ustalonej sekwencji.
  4. Kod wewnętrzny EAN – kod kreskowy wewnętrzny EAK-12, który nie podlega obowiązkowej rejestracji.
  5. Kody EAN – kod kreskowy zewnętrzny [handlowy] EAN-8 lub EAN-13, który jest unikalny.
  6. Cena – cena katalogowa produktu podawana w netto. Brak możliwości zmiany ceny przez aplikację mobilną CREAM deal+.
  7. Waluta – użytkownik ma do wyboru trzy waluty EUR, PLN, USD. Dla jednego produktu można przypisać jedną walutę.
  8. VAT (%) – stawka procentowa podatku.
  9. Jednostka – jednostka miary produktu, np. sztuka.
  10. Sztuk w opakowaniu – tzw. wielosztuki. Gdy nie można kupić pojedynczej sztuki tylko całe opakowanie zbiorcze należy wprowadzić ilość sztuk produktu w pojedynczej paczce. Wprowadzona wartość ma wpływ na przeliczenie cen w koszyku.
  11. Producent – nazwa producenta, która nie ma powiązania z książką kontaktową.
  12. Wyświetlany limit magazynowy minimum/maksimum – orientacyjna ilość produktu w magazynie.
  13. Opis – dodatkowy opis marketingowy produktu.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Przypisany do – wprowadzić nazwę użytkownika do którego przynależy produkt.
  2. Załączniki – możliwość dodania plików np. specyfikację, zdjęcia produktu. Dodana grafika pojawi się w aplikacji mobilnej CREAM deal+.
  3. Właściwości – należy wpisać etykietę produktu oraz jej wartość, która jest cechą stałą. Dla przykładu – bawełna 100%. Właściwości nie są skatalogowane, stąd nie można filtrować ani szukać produktu po właściwościach.
 3. Cennik – matryca cenowa jedno lub dwuwymiarowa. Więcej na temat dodawania cennika znajdziesz w artykule Produkty – jak dodać cennik?.
 4. Produkty powiązane – to wszystkie produkty, które są akcesoriami produktu głównego. Powiązanie to działa tylko w jedną stronę, tzn. dla wszystkich akcesoriów brak powiązania w drugą stronę do głównego produktu.

Produkty – jak dodać cennik?

Aby utworzyć matrycę cenową jedno lub dwu wymiarową należy przejść w edycji produktu, a następnie do Cennika.

W pierwszym polu wprowadzić Cechę – np. kolor, a w drugim polu Opcje np. biały, czarny, czerwony. Opcje należy rozdzielać przecinkami. Podobnie można dodać drugą cechę. Poniżej utworzy się tabela cenowa w której należy uzupełnić dwa pola – kod EAN oraz cenę netto produktu.

Użytkownik ma możliwość wygenerowania Kodów wewnętrznych. W Generatorze kodów wewnętrznych EAN należy uzupełnić:

 1. Kod kategorii – możliwość wprowadzenia maksymalnie 4 znaków.
 2. Kod opcji dla wewnętrznego EAN-a – możliwość wprowadzenia maksymalnie 2 znaków.

Po uzupełnieniu wymaganych pól systemu wygeneruje wewnętrzne kody.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Zamówienia

Zamówienia

Zamówienia – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych Zamówień użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Klienta, Handlowca, Utworzonego zamówienia przez wybranego użytkownika, Zmiany statusu, Aktualizacji, Daty utworzenia zamówienia.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich zamówień w systemie.

Widok wyświetlanych zamówień można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Numeru, Statusu, Ceny netto, Ceny brutto, Wartości podatku, Ceny netto bez obniżki, Ceny brutto bez obniżki, Aktualizacji, Daty utworzenia.

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Zamówienia – jak dodać zamówienie po przez aplikację web?

Aby dodać nowe Zamówienie należy w katalogu produktów odszukać właściwą pozycję, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj do koszyka.

Dodatkowa opcja, która pojawi się w opcjach produktu to informacja dla użytkownika o ilości sztuk w opakowaniu.

 1. W Opcjach produktu wprowadź:
  1. Ilość zamawianą
  2. Rabat procentowy lub rabat kwotowy
  3. Notatkę dotyczącą zamówienia
 2. System sam przeliczy wartość koszyka z uwzględnieniem rabatu. Kolejno należy potwierdzić zamawiany produkt za pomocą przycisku Wybierz.
 3. Podobnie należy dodawać kolejne produkty do zamówienia.

Następnym krokiem jest przejście do Twojego koszyka. W tym celu należy w prawym górnym rogu kliknąć w ikonę . Użytkownik może:

 1. Utworzyć zamówienie, które otrzyma status Utworzony.
 2. Wprowadzić Klienta i rozpocząć realizacje zamówienia, które będzie miało status W trakcie.
 3. Wyczyścić koszyk

Aby dokończyć realizację składanego zamówienia należy:

 1. Uzupełnić pole z nazwą Handlowca.
 2. Wprowadzić Klienta, który jest już dodany wcześniej do Książki kontaktowej lub dodać nowego klienta za pomocą przycisku . Po wyborze klienta system poprosi o uzupełnienie danych.

Dodatkowymi opcjami przy składaniu zamówienia są:

 1. Dodanie, zmiana lub usunięcie produktu.
 2. Wprowadzenie notatki zawierającej 2048 znaków.
 3. Przyznanie rabatu.

Zamówienia – czy można edytować zamówienie?

Zamówienie można edytować tylko gdy jest przypisany jeden ze statusów – Utworzony lub W trakcie.

Zamówienia – czy można usunąć zamówienie?

Zamówienie można usunąć tylko jeśli ma przypisany status – Utworzony.

Zamówienia – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis Status Zamówienia przy, którym pojawia się klawisz
Rozpocznij Złożenie zamówienia. Utworzony
Zakończ Zakończenie realizacji zamówienia, przejście do statusu Zrealizwoany. Utworzony, W trakcie
Pobierz zamówienie jako PDF Wygenerowanie pliku PDF z zamówieniem. Utworzony, W trakcie, Zakończony, Anulowany
Kopiuj do koszyka Kopiowanie pozycji zamówienia i możliwość utworzenia takiego samego. Utworzony, W trakcie, Zrealizowany, Anulowany
Przypisz do Przypisanie zamówienia do innego użytkownika. Utworzony, W trakcie, Zrealizowany, Anulowany
Odblokuj Wolne zamówienie, inny użytkownik systemu może edytować zamówienie. W trakcie
Zablokuj Brak możliwości edycji przez innego użytkownika. W trakcie
Anuluj Anulowanie zamówienia, przejście do statusu Anulowany. W trakcie

Zamówienia – statusy realizacji

 1. Utworzony – użytkownik ma możliwość edycji oraz usunięcia. Zamówienie z tym statusem są traktowane jako Szkic.
 2. W trakcie – zamówienie jest w trakcie realizacji, kompletowania. Użytkownik ma możliwość edycji zamówienia tylko jeśli zostało ono odblokowane.
 3. Zrealizowany – zamówienie skompletowane oraz dostarczone do klienta.
 4. Anulowany – użytkownik postanowił anulować zamówienie.

Kategorie produktów

Kategorie produktów

Jak dodać nową kategorię?

Aby dodać nową kategorię należy użyć funkcji Dodaj kategorię

W podstawowych informacjach należy uzupełnić Nazwę kategorii.

Dodatkową opcją jest dodanie Kategorii nadrzędnej oraz Szablon cennika.

Szablon cennika polega na wprowadzeniu obowiązkowych danych – Nazwa produktu, Cena, Waluta, VAT(%), Jednostka oraz Cechę produktu, Opcję produktu i Cenę. Dodatkowymi danymi do wprowadzenia są – ilość Sztuk w opakowaniu, Producent, Wyświetlany limit magazynowy minimum/maksimum.

Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Czy można edytować kategorię?

Tak, można.

Aby edytować wybraną kategorię należy kliknąć na Nazwę kategorii, a następnie użyć przycisku aby przejść do edycji. Dokonać zmiany, a następnie zapisać wprowadzoną modyfikacje.

Czy można usunąć kategorię?

Kategorię można usunąć tylko w przypadku gdy nie została dodana do produktu. Aby usunąć kategorię należy użyć przycisku .

W przypadku gdy do kategorii zostały przypisane produkty pojawi się komunikat Kategoria produktu nie może zostać usunięta, ponieważ istnieją przypisane do niej produkty.

Czy można wgrać plik z kategoriami do systemu?

Tak, można.

Aby wgrać plik z kategoriami należy użyć przycisku . Należy pamiętać, że jest możliwość wgrania kategorii oraz subkategorii, bez szablonu cennika. Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja – polityka rabatowa

Użytkownik systemu ma możliwość ustalenia polityki rabatowej:

 1. Rabaty wyłączone – rabaty nie są uwzględniane przy obliczaniu wartości zamówienia.
 2. Priorytet rabatu na pozycji zamówienia – rabat na pozycji zamówienia nadpisuje rabat dla całego zamówienia i rabat klienta.
 3. Priorytet rabatu na całość zamówienia – abat na całość zamówienia nadpisuje rabaty dla pojedynczych produktów i rabat klienta.
 4. Sumowanie rabatów – rabaty są naliczane jeden po drugim. Pierwszym rabatem naliczanym jest rabat dla pojedynczego produktu, kolejno dla całości zamówienia i rabat klienta.

Pula EAN13

Pula EAN13

Jak dodać nową Pulę EAN13?

Aby dodać nową pulę należy użyć funkcję Dodaj zakres

Należy uzupełnić EAN początkowy zawierający 13 cyfr oraz podać Liczbę EAN-ów, która maksymalnie może wynosić 5 cyfr.

EAN końcowy generowany jest automatycznie na podstawie kodu początkowego EAN oraz na podstawie podanej liczby.

Wprowadzone dane należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Czy można odblokować kod EAN13?

Tak, można odblokować kod EAN13, który został przypadkowo zajęty.

Statusy – Pula EAN13

 1. Dostępny – status widoczny automatycznie po dodaniu nowego kodu EAN.
 2. Zarezerwowany – dotyczy Zleceń produkcyjnych, jest używany w ramach jednego zlecenia.
 3. Używany – kod który trafił do katalogu produktów i został przypisany do konkretnego produktu.

Obsługa klienta

Zarządzanie zapytaniami

Zarządzanie zapytaniami

Zapytania – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych Zapytań użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Numeru, Od kogo otrzymane, Statusu, Komentarza, Blokady, Zgłaszającego, Przypisanego do, Otrzymanego, Aktualizacji, Utworzonego, Załączników oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich zapytań w systemie.

Widok wyświetlanych zapytań można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Tytułu, Numeru, Statusu, Zgłaszającego, Aktualizacji, Daty utworzenia oraz Daty otrzymania.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście zapytań należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Oznaczenia jako SPAM – zmiana statusu na Anulowany
 4. Zablokowania
 5. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Zapytania do CREAM mogą trafić za pomocą skonfigurowanej skrzynki przychodzącej i za pomocą reguł zapytań jak również użytkownik ma możliwość manualnego dodania.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Zapytania oczekujące. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Zapytania – jak dodać manualnie zapytanie do systemu?

Aby dodać nowe zapytanie należy użyć funkcji Utwórz zapytanie .

Uzupełnić podstawowe informacje:

 1. Tytuł – nazwa zapytania.
 2. Zgłaszający – użytkownik ma możliwość dodania nowej osoby za pomocą ikony lub wybrać osobę, która już znajduje się w książce kontaktowej.
 3. Opis – ważne szczegóły lub informacje dotyczące zapytania.
 4. Przypisany do – nie jest to wymagane pole, ale wprowadzić osobę do której będzie przypisane zapytanie.

Uzupełnić pozostałe informacje:

 1. Cechy – w przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 2. Załączniki

Wprowadzone dane zapisać za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie Zająć się.

Zapytania – czy można usunąć zapytanie?

Zapytania nie można usunąć. Użytkownik ma możliwość tylko anulowania/oznaczenia zapytania jako SPAM.

Zapytania – czy można edytować zapytanie?

Zapytania nie można edytować.

Zapytania – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis
Odblokuj Zapytanie jest automatycznie blokowane przez użytkownika przed innymi użytkownikami systemu. Funkcja ta pozwala na nie powielanie pracy. Po przez kliknięcie w Odblokuj system umożliwi udostępnienie innym użytkownikom zapytanie.
Zmień wnioskodawcę Zmiana zgłaszającego zapytanie. Możliwość dodania zgłaszającego z książki kontaktowej lub dodanie nowego kontaktu.
Transfer Przekierowanie według cech do innej osoby, zespołu.
Utwórz sprawę Na podstawie zapytania tworzona jest sprawa.
Dołącz do sprawy Dodanie zapytania do sprawy, która już istnieje, ale pod warunkiem, że ma status Otwarty lub W trakcie.
Przypisz do Przypisanie zapytania do innego użytkownika lub do samego siebie.
Komentuj Dodawanie komentarza do zapytania.
Anuluj/SPAM Za pomocą tego przycisku użytkownik usuwa zapytanie z listy zapytań.
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia zapytania/

Zapytania – statusy

 1. Otwarty – oznacza, że żaden z użytkowników systemu nie rozpoczął pracy nad zapytaniem.
 2. W trakcie – użytkownik rozpoczął pracę nad zapytaniem tworząc sprawę, której jeszcze nie rozwiązał.
 3. Zakończony – obsługa zapytania została zakończona.
 4. Wznowiony – przywrócone zapytanie, które wcześniej miało status Zakończony lub Anulowany.
 5. Anulowany – status ten pokazuje, że zapytanie zostało Anulowane bądź oznaczone jako SPAM.

Sprawy

Sprawy

Sprawy – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych spraw użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Numeru, Statusu, Daty rozpoczęcia, Daty zakończenia, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Załączników oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich spraw użytkownik może przefiltrować listę według Rozwiązania.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich spraw w systemie.

Widok wyświetlanych spraw można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Od najmniej ważnych, Od najważniejszych, Postępu, Tytułu, Numeru, Statusu, Daty od, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście spraw należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania
 7. Scal

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Zakładka Eskalowane zawiera w sobie listę eskalowanych spraw od użytkownika.

W zakładce Rozwiązane przeze mnie użytkownik znajdzie sprawy ze statusem anulowany i zakończony, które zostały przez niego anulowane lub rozwiązane.

Kolumna Komentarz – znajduje się w niej ostatni komentarz oraz akcja na liście, która umożliwia przeglądanie wszystkich komentarzy wybranej pozycji bez przechodzenia do widoku szczegółów.

Sprawy – jak dodać sprawę na podstawie zapytania z użyciem definicji aktywności?

 1. Otwórz zapytanie z którego ma być utworzona sprawa.
 2. Na pasku akcji wybrać przycisk Utwórz sprawę, gdzie system przejdzie do tworzenia nowej sprawy.
 3. Wybrać definicję sprawy, którą można łatwo filtrować np. według Tytułu lub Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].
 4. Podstawowe informacje: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy uzupełni najważniejsze pola w kreatorze.
 5. Pozostałe informacje: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy uzupełni najważniejsze pola w kreatorze.
 6. Kontekst: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy wybierze cechy [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].
 7. Workflow: System na podstawie wcześniej utworzonej Definicji sprawy wybierze workflow.
 8. Powiązane: W miejscu tym znajduje się podgląd na zapytanie z którego tworzona jest sprawa.
 9. Utworzoną sprawą użytkownik może Zapisać lub Zająć się nią automatycznie.

Sprawy – jak dodać sprawę na podstawie zapytania bez użycia definicji aktywności?

 1. Otwórz zapytanie z którego ma być utworzona sprawa.
 2. Na pasku akcji wybrać przycisk Utwórz sprawę gdzie system przejdzie do tworzenia nowej sprawy.
 3. Dodać sprawę bez określonej definicji sprawy.
 4. Podstawowe informacje:
  1. Tytuł – pojawi się taki sam jak w zapytaniu, użytkownik ma możliwość edycji.
  2. Uczestnicy – użytkownik ma możliwość wprowadzenia zespołu, pracownika lub osoby z książki kontaktowej.
  3. Data – czasookres w jakim prowadzona ma być sprawa.
  4. Opis – dodatkowe informacje dotyczące sprawy.
 5. Pozostałe informacje:
  1. Przypisany do – przypisanie sprawy do samego siebie lub do innego użytkownika systemu.
  2. Warunek zamknięcia
  3. Załącznik
 6. Kontekst [opcja dodatkowa] – w przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.
 7. Workflow – wykorzystywane kroki w workflow pobierane są z definicji aktywności, które mogą być zadaniami, spotkaniami oraz komunikacją.
 8. Powiązane – w miejscu tym znajduje się podgląd na zapytanie z którego tworzona jest sprawa.
 9. Utworzoną sprawą użytkownik może Zapisać lub Zająć się nią automatycznie.

Sprawy – jak dodać sprawę manualnie z użyciem lub brakiem użycia definicji sprawy?

Aby dodać ręcznie nową sprawę należy użyć funkcji Dodaj sprawę

System przejdzie do kreatora tworzenia nowej sprawy zawierający trzy zakładki – Podstawowe, Workflow oraz Powiązane.

Pierwsza zakładka – Podstawowe

W Podstawowych informacjach należy uzupełnić:

 1. Wymagane pole z Tytułem
 2. Dodatkowo wybrać Definicję sprawy (klikając dwa razy w puste pole pojawi się rozwijana lista z wprowadzonymi do systemu definicjami sprawy)
 3. Uczestników będących częścią prowadzonej sprawy.
 4. Określić zakres datowy oraz godzinowy trwania sprawy.
 5. System umożliwia wprowadzenie Opisu, który nie zawiera limitu znaków.

Kolejną pozycją są Pozostałe informacje gdzie wybiera się użytkownika, który będzie przypisany do sprawy, a jednocześnie będzie ją prowadził. Następnym krokiem jest wybór jednego z Warunków zamknięcia sprawy.

W przypadku gdy cechy zostały uprzednio wprowadzone przez administratora systemu CREAM istnieje możliwość ich wyboru.

Druga zakładka – Workflow

Kroki wykorzystywane w workflow pobierane są z definicji aktywności, które mogą być Zadaniami, Spotkaniami oraz Komunikacją. Aby utworzyć kroki w workflow wystarczy złapać kursorem jedną z Definicji aktywności i przesunąć do kolumny Workflow. Dodatkową opcją przy każdym z kroków jest określenie cech, przypisanie kroku do innego użytkownika, zaznaczenie checkboxu z obowiązkowym krokiem.

Trzecia zakładka – Powiązane

Wykaz zapytań na podstawie którego utworzono sprawę. W przypadku tworzenia manualnego sprawy bez użycia zapytania, zakładka ta będzie pusta.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz lub kliknij w klawisz Zajmij się, a wtedy sprawa zostanie automatycznie przypisana do użytkownika.

Sprawy – funkcja eskalowania spraw

Eskalowanie polega na przekazaniu sprawy do użytkownika o wyższych kompetencjach.

Aby wykonać eskalacje sprawy należy kliknąć na podglądzie sprawy w ikonę Eskaluj. Wybrać cechę oraz dodać komentarz. Następnie sprawa otrzyma status Eskalowany i będzie można ją znaleźć w zakładce Do zrobienia oraz Eskalowany na widgecie Otwarte zapytania.

Użytkownik o wyższych kompetencjach zwraca sprawę wraz z komentarzem za pomocą przycisku Zwróć. Sprawa otrzyma status Zwrócony, ale nie będzie przypisana do użytkownika, który początkowo ją eskalował.

Użytkownik, który eskalował sprawę znajdzie ją w zakładce Do zrobienia na widgecie Otwarte zapytania ze statusem Zwrócony.

Sprawy – funkcja transferu spraw

Sprawę można transferować do grupy osób po cechach, które są przypisane w Ustawieniach modułów w kodzie caseDefinition.traits.

Sprawy – funkcja powielania spraw

Funkcjonalność, która kopiuję sprawę. Użytkownik ma możliwość skopiowania sprawy, a razem z nią:

 1. zapytania, które powiązane były z pierwszą sprawą,
 2. załączniki,
 3. przepływ pracy (który może być ten sam, ale użytkownik ma możliwość zmiany go)

Nie ma możliwości powielania spraw, które powiązane są z kampaniami.

Po poprawnym skopiowany sprawy przy tytule pojawi się dodatkowa informacja, że sprawa ta jest skopiowana.

Sprawy – funkcja łączenia spraw

Funkcjonalność umożliwiająca łączenie kilku spraw w jedną. Podczas scalania użytkownik ma możliwość podania powodu dla którego łączy te sprawy (Podobne sprawy, Duplikat). Sprawy, które zostają przypięte do głównej sprawy zmieniają swój status na Anulowany.

Użytkownik nie ma możliwości łączenia spraw, które są powiązane z kampaniami. Nie ma możliwości odwrócenia operacji łączenia spraw.

Sprawy – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis Status sprawy przy, którym pojawia się klawisz
Odblokuj Sprawa jest automatycznie blokowana przez użytkownika przed innymi użytkownikami systemu. Funkcja ta pozwala na nie powielanie pracy. Po przez kliknięcie w Odblokuj system umożliwi udostępnienie sprawy [edycję sprawy] innym użytkownikom. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Zajmij się Rozpoczęcie pracy nad sprawą. Otwarty, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty. W trakcie
Rozwiąż W przypadku gdy sprawa została zakończona należy kliknąć w przycisk Rozwiąż oraz podać rozwiązanie sprawy, a wtedy zmieni status na Zakończony. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Anuluj Spowoduje anulowanie całej sprawy oraz zmianę statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Transferuj Możliwość transferowania sprawy po cechach. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Eskaluj Możliwość eskalowania sprawy po cechach wraz z komentarzem. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Zwróć Możliwość zwrócenia sprawy wraz z komentarzem do użytkowników, które wykonały eskalację. Eskalowany
Powiel Możliwość skopiowania sprawy. Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Połącz Możliwość połączenia kilku spraw w jedną. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany
Przypisz do Zmiana osoby do której przypisana jest sprawa. Otwarty, W trakcie, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Komentuj Możliwość dodania komentarza. Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Wznowiony, Eskalowany, Zwrócony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia sprawy. Anulowany, Zakończony

Sprawy – statusy

 1. Otwarty – praca nad sprawą nie została rozpoczęta.
 2. W trakcie – użytkownicy zaczął pracować nad sprawą.
 3. Anulowany – status ten pokazuje, że sprawa nie została do końca rozwiązana.
 4. Zakończony – sprawa została rozwiązana i zakończona.
 5. Wznowiony – przywrócona sprawa, która miała status Zakończony lub Anulowany.
 6. Eskalowany – sprawa przekazana do użytkownika o wyższych kompetencjach.
 7. Zwrócony – zwrócenie sprawy do grupy użytkowników, którzy ją eskalowali.

Zadania

Zadania

Zadania – udogodnienia dla użytkownika

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Nazwy, Numeru, Priorytetu, Statusu, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Sprawy, Komentarza, Blokady, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Utworzonego, Prywatnego oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM]. Dodatkowo na liście wszystkich zadań użytkownik ma możliwość przefiltrować listę według Załącznika.

Po przez rozwijaną listę nagłówka użytkownik ma możliwość przejścia do listy wszystkich aktywności w systemie.

Widok wyświetlanych zadań można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Użytkownik może pobrać widok wszystkich lub tylko widocznych elementów do pliku CSV przy użyciu przycisku .

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Nazwy, Statusu, Priorytetu, Numeru, Daty od, Daty do, Uczestnika, użytkownika Przypisanego do, Aktualizacji, Daty utworzenia.

Aby wykonać operację grupową wszystkich pozycji znajdujących się na liście zadań należy użyć funkcję oraz wybrać metodę operacji.

Aby wykonać operację grupową poszczególnych pozycji należy wybrać na liście elementy, zaznaczyć checkbox, a następnie użyć funkcję i wybrać metodę operacji.

Użytkownik ma możliwość wykonania operacji grupowych:

 1. Przypisania do innego użytkownika
 2. Przypisania cech i określenia metody ich przypisania
 3. Rozwiązania – zmiana statusu na Zakończony
 4. Anulowania – zmiana statusu na Anulowany
 5. Zablokowania
 6. Odblokowania

Dodatkową opcją dla kierownika zespołu jest osobna zakładka Moje zespoły.

Użytkownik ma możliwość wyboru kolumn, które chce widzieć na widgecie Otwarte zadania. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w ikonę . Należy pamiętać, że wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce. Użytkownik ma również możliwość dodania kolumn z cechami [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Użytkownik ma możliwość utworzenia nowego kontaktu w trakcie wyboru uczestników aktywności. Opcja nie jest dostępna w oknach modalnych.

Zadania – jak dodać dodać nową aktywność?

Aby dodać należy użyć jednej z poniższych opcji:

 • Użyć funkcji Dodaj zadanie na widgecie Otwarte zadania.
 • Kliknąć na pasku nawigacyjnym na Dodaj i wybrać z listy hasło Zadanie.
 • Kliknąć na wybrany dzień na kalendarzu.

System przejdzie do kreatora dodawania nowego zadania.

W podstawowych informacjach uzupełnić:

 • Nazwę zadania, która jest wymagana.
 • Użytkownik ma możliwość określenia Definicji aktywności.
 • Wprowadzić czasookres lub zaznacz checkbox z całym dniem w którym prowadzone jest zadanie.
 • Dodatkowo użytkownik ma możliwość określenia cykliczności aktywności.
 • Poziom widoczności danej aktywności.
 • Określić priorytet oraz kolor zawsze jest przypisany i może być zmieniony w każdym momencie.
 • Wprowadzić Uczestników – osoba z książki kontaktowej, pracownik [użytkownik systemu] lub zespół.
 • Wybierać zasoby oraz lokalizacje wykorzystywane podczas zadania. Zasoby muszą być wcześniej wprowadzone do systemu.
 • Wprowadzić szczegółowe informacje o zadaniu w polu Opis.

W przypadku gdy administrator CREAM wprowadził cechy do systemu, użytkownik będzie mógł je określić w dodawaniu zadania.

W pozostałych informacjach użytkownik ma możliwość:

 • Włączenia przypomnienia aby pamiętać o wprowadzonym zadaniu, które automatycznie zostanie przypisane do użytkownika dodającego, ale może zostać zmienione na innego pracownika.
 • Dodatkowo dodania załącznika, który będzie wykorzystywany podczas wykonywania zadania.
 • Wysłania powiadomienia [opcja działa w przypadku skonfigurowanej skrzynki wychodzącej dedykowanej dla powiadomień] do Wszystkich, Tylko do pracowników lub brak wysyłki.

Klikając na klawisz Zapisz system zapisze zadanie oraz wyśle powiadomienie do uczestników o ile została skonfigurowana skrzynka pocztowa dedykowana dla powiadomień.

W przypadku planowania aktywności z datą wstecz pojawi się komunikat informujący użytkownika – Czy na pewno chcesz utworzyć aktywność w przeszłości?

Zadania – jak przenieść aktywność na inny termin?

Aby przenieść zadanie na inny termin należy użyć jednej z poniższych opcji:

 1. Przejść do Pulpitu. Odszukać aktywność na widgecie Kalendarz. Złapać kursorem myszy daną aktywność i przesunąć na inny termin.
 2. Przejść do widgetu Otwarte zadania. Kliknąć w Nazwę zadania. Kliknąć na przycisk Przełóż. Wybrać nową datę lub rozpocząć aktywność np. za 1 godzinę. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz podczas przekładania aktywności.

Zadania – jak zakończyć aktywność?

Aby zakończyć zadanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte zadania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Rozwiąż. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Zadania – jak anulować aktywność?

Aby anulować zadanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przejść do widgetu Otwarte zadania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć na przycisk Anuluj. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Zadania – czy można wznowić aktywność?

Aby wznowić zadanie należy kliknąć na aktywność na widgecie Kalendarz lub przed do widgetu Otwarte zadania i kliknąć na nazwę aktywności.

Na podglądzie aktywności kliknąć w przycisk Wznów. Opcjonalnie użytkownik może dodać komentarz dotyczący aktywności.

Zadania – pasek akcji

Nazwa klawisza Opis Status zadania przy, którym pojawia się klawisz
Dedykowane dla spraw
Odblokuj Odblokowanie zadania umożliwia innemu użytkownikowi edycję zadania. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przełóż Możliwość przełożenia zadania na inną godzinę, datę itd. Otwarty, Wznowiony
Rozpocznij pracę Rozpoczęcie pracy nad zadaniem. Zmiana statusu z Otwarty na W trakcie. Otwarty, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty. W trakcie
Rozwiąż Powoduje rozwiązanie zadania i zmianę statusu na Zakończony. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Anuluj Powoduje anulowanie zadania i zmianę statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Poprzedni Przejście do poprzedniego zadania, kroku w workflow w sprawie. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Następny Przejście do kolejnego zadania, kroku w workflow w sprawie. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Rozwiąż sprawę W przypadku gdy zadanie zostało zakończone należy kliknąć w przycisk rozwiąż oraz ewentualnie podać rozwiązanie zadania, a wtedy zmieni status na Zakończony. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Wznowiony
Transfer Polega na zmianie cech dla danego zadania. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przypisz do Zmiana osoby do której jest przypisane zadanie. Zainicjalizowany, Otwarty, Wznowiony
Komentuj Możliwość dodania komentarza. Zainicjalizowany, Otwarty, W trakcie, Anulowany, Zakończony, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia zadania. Anulowany, Zakończony
Brak powiązań, zadanie dodane do systemu manualnie
Odblokuj Odblokowanie zadania umożliwia innemu użytkownikowi edycję zadania. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przełóż Możliwość przełożenia zadania na inną godzinę, datę itd. Otwarty, Wznowiony
Rozpocznij pracę Rozpoczęcie pracy nad zadaniem. Zmiana statusu z Otwarty na W trakcie. Otwarty, Wznowiony
Zatrzymaj pracę Zmiana statusu z W trakcie na Otwarty. W trakcie
Rozwiąż W przypadku gdy zadanie zostało zakończone należy kliknąć w przycisk rozwiąż oraz ewentualnie podać rozwiązanie zadania, a wtedy zmieni status na Zakończony. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Anuluj Spowoduje anulowanie zadania oraz zmianę statusu na Anulowany. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Transfer Polega na zmianie cech dla danego zadania. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Przypisz do Zmiana osoby do której jest przypisane zadanie. Otwarty, W trakcie, Wznowiony
Komentuj Możliwość dodania komentarza. Otwarty, W trakcie, Zakończony, Anulowany, Wznowiony
Wznów Użytkownik ma możliwość wznowienia zadania. Anulowany, Zakończony

Zadania – statusy aktywności

 1. Zainicjalizowany – dotyczy spraw, jeśli dane zadanie jest przypisane jako workflow do sprawy.
 2. Otwarty – zadania, które zostały zaplanowane i nie rozpoczęła się nad nimi praca.
 3. W trakcie – status pojawia się gdy użytkownik jest w trakcie rozwiązywania zadania.
 4. Anulowany – użytkownik postanowił porzucić wykonanie zadania.
 5. Zakończony – zadanie zostało poprawnie rozwiązane i otrzymało status zakończony.
 6. Wznowiony – przywrócone zadanie, które miało status Zakończony lub Anulowany.
 7. Przełożony – zadanie, które zostało przełożone na inny termin.

Definicje spraw

Definicje spraw

Udogodnienia dla użytkownika korzystającego z definicji spraw

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Statusu, Utworzonego, Aktualizacji oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Tytułu, Publikacji, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok wyświetlanych definicji można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Jak dodać do systemu nową definicje sprawy?

Aby dodać nową definicję należy użyć funkcji Utwórz definicje sprawy, a następnie system przejdzie do kreatora nowej definicji sprawy.

Pierwsza zakładka – Podstawowe

W podstawowych informacjach uzupełnić Tytuł definicji, który jest wymagany. Wprowadzić szczegółowe informacje o definicji sprawy w polu Opis.

Następnie wybrać jeden z warunków zamknięcia:

 1. Zakończ wszystkie obowiązkowe aktywności – warunek, który domyślnie wyświetla się w systemie, oznacza zakończenie każdego z kroków określonych w workflow.
 2. Wykonaj co najmniej jedną aktywność – wykonać w systemie co najmniej jedno zadanie tak by móc zakończyć sprawę.
 3. Kiedykolwiek – można daną sprawę zakończyć lub anulować w każdym momencie, bez wykonywania kroków w workflow o ile zostały wprowadzone.

Użytkownik ma możliwość dodania linku oraz załącznika.

W przypadku gdy administrator CREAM wprowadził Cechy do systemu, użytkownik będzie mógł je określić w dodawaniu definicji sprawy w Kontekście.

Druga zakładka – Workflow

Kroki wykorzystywane w workflow pobierane są z definicji aktywności, które mogą być Zadaniami, Spotkaniami oraz Komunikacją. Aby utworzyć kroki w workflow wystarczy złapać kursorem jedną z Definicji aktywności i przesunąć do kolumny Workflow. Dodatkową opcją przy każdym z kroków jest określenie cech oraz opcjonalnie czy jest to Obowiązkowy krok.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie opublikuj i korzystaj z definicji za pomocą przycisku Opublikuj.

Trzecia zakładka – Widgety

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania jakie widgety znajdą się w zakładce Pulpit na podglądzie sprawy. Funkcjonalność ta jest przydatna w przypadku gdy użytkownicy nie pracują nad przepływem pracy, a na dedykowanych widgetach.

Pasek akcji przy podglądzie na definicje spraw

Nazwa klawisz Opis
Opublikowana definicja spraw
Archiwizuj Gdy wybrana definicja sprawy nie jest już wykorzystywana może zostać zarchiwizowana. Definicja zmieni status z Tak na Zarchiwizowane.
Dodaj sprawę System przekieruje do kreatora tworzenia nowego zadania na podstawie definicji sprawy.
Nie opublikowana definicja spraw
Opublikuj Definicja zmieni status z Nie na Tak.
Zarchiwizowana definicja spraw
Zdearchiwizuj Definicja, która była niewykorzystywana i zarchiwizowana. W momencie kliknięcia w przycisk, definicja będzie ponownie dostępna, z możliwości jej użycia.

Definicje aktywności

Definicje aktywności

Udogodnienia dla użytkownika korzystającego z definicji aktywności

Aby ograniczyć widok wyświetlanych pozycji użytkownik może skorzystać z opcji filtrowania według: Tytułu, Typ, Statusu, Akcja sprawy, Zmiana masowa sprawy, Utworzonego, Aktualizacji oraz Cech [które uprzednio zostały wprowadzone przez administratora systemu CREAM].

Również opcja sortowania listy pomaga użytkownikowi w odnalezieniu właściwych pozycji według: Tytułu, Publikacji, Aktualizacji oraz Daty utworzenia.

Widok wyświetlanych definicji można zmienić z tabeli na siatkę za pomocą przycisku lub z siatki na tabelę .

Jak dodać do systemu nową definicje aktywności?

Aby dodać nową definicje należy użyć funkcji Utwórz definicje aktywności , a następnie system przejdzie do kreatora nowej definicji aktywności.]

Pierwsza zakładka – Podstawowe

W podstawowych informacjach uzupełnij wymagany Tytuł. Z rozwijanej listy wybierz Typ, który może być zadaniem, spotkaniem lub komunikacją. Mnemonik utworzy się taki sam jak tytuł, gdzie każde ze słów będzie rozdzielone myślnikiem jednak istnieje możliwość edytowania pola i wprowadzenia samemu mnemonika, który musi być unikalny. Wybrać Priorytet i określić Kolor definicji aktywności. Wprowadzić szczegółowe informacje o definicji w polu Opis.

W przypadku gdy administrator wprowadził Cechy do systemu, użytkownik będzie mógł je określić przy dodawaniu definicji aktywności. Dodatkowo można dodać link lub załącznik, które będą wykorzystywane w definicji. Kolejną opcją jest Niestandardowe użycieAkcja sprawy lub Zmiana masowa sprawy.

Druga zakładka – Widgety

Dodatkową opcją do wykorzystania są proponowane domyślne widgety.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz lub automatycznie Opublikuj i korzystaj z definicji za pomocą przycisku Opublikuj.

Pasek akcji przy podglądzie na definicje aktywności

Nazwa klawisza Opis
Opublikowana definicja aktywności
Archiwizuj Gdy wybrana definicja aktywności nie jest już wykorzystywana może zostać zarchiwizowana. Definicja zmieni status z Tak na Zarchiwizowane.
Dodaj zadanie/komunikację/spotkanie System przekieruje do kreatora tworzenia nowego zadania/komunikacji/spotkania na podstawie definicji aktywności.
Nie opublikowana definicja aktywności
Opublikuj Definicja zmieni status z Nie na Tak.
Zarchiwizowana definicja aktywności
Zdearchiwizuj Definicja, która była niewykorzystywana i zarchiwizowana. W momencie kliknięcia w przycisk, definicja będzie ponownie dostępna, z możliwości jej użycia.

Reguły zapytań

Definicje aktywności

Jak dodać regułę zapytania?

Aby dodać nową regułę należy użyć funkcji Utwórz regułę zapytań

W Podstawowych informacjach uzupełnić:

 1. Nazwa – wprowadzić nazwę reguły.
 2. Kanał/dostawca – wybrać jeden z możliwych kanałów i dostawcę. Należy pamiętać, aby przy wyborze email i standardowym skanerze email posiadać zdefiniowaną skrzynkę pocztową. Użytkownik ma do wyboru:
  1. Kanał – email, telefon, formularz kontaktowy, ręczne, czat.
  2. Dostawca – standardowy skaner email.
 3. Użytkownik wprowadzający dane musi określić czy reguła ma spełniać wszystkie wprowadzone warunki czy co najmniej jeden. Dla przychodzących zapytań, które – musi spełnić wszystkie warunki lub musi spełnić co najmniej jeden warunek.
 4. Warunki – wprowadzić warunki.

Dodatkowo użytkownik może określić Akcje:

 1. Ranga – określenie na jakiej pozycji ma znaleźć się zapytanie.
 2. Cechy – przypisanie cech do zapytania za pomocą reguły.
 3. Autoresponder – możliwość wysłania potwierdzenia do klienta, o ile skonfigurowana jest skrzynka pocztowa w systemie.
 4. Nie przetwarzaj
 5. Anuluj – automatyczne anulowanie zapytania.
 6. Utwórz sprawę – automatyczne utworzenie sprawy na podstawie definicji.

Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku Zapisz.

Reguły spraw

Reguły spraw

Jak dodać regułę spraw?

Aby dodać nową regułę należy użyć funkcji Utwórz regułę spraw

W podstawowych informacjach uzupełnić:

 1. Nazwa – wprowadzić nazwę reguły.
 2. Użytkownik wprowadzający dane musi określić czy Sprawa ma spełniać wszystkie wprowadzone warunki czy co najmniej jeden.
 3. Warunki – wprowadzić jeden lub kilka warunków.
 4. Ranga – dodatkowa opcja do określenia rangi danej Sprawy.

Dodatkową opcja jest określenie przez użytkownika czy sprawa jest Kończąca.

Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku Zapisz.

Konfiguracja

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu

Jak dodać logo organizacji lub firmy do systemu?

Aby dodać logo organizacji lub firmy przejdź do Konfiguracji, a następnie z rozwijanej listy wybierz Ustawienia systemu. Kliknij w przycisk edycji .

Wybierz grafikę dużegomałego logo.

Użytkownik ma możliwość wyboru języka obsługi systemu oraz motywu graficznego interfejsu.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Ustawienia modułów – co jest czym?

Nazwa Kod Przykładowa wartość Opis
Activities activities.lockChangeStatus false lub true Po otwarciu aktywności zmiana statusu na W trakcie
Activities activities.lockTimeoutMinutes 30 Czas blokady aktywności podawany w minutach
Activities activities.archivingPeriod PT3M Czas po jakim aktywność jest archiwizowana
ActivityDefinitions activityDefinition.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w definicjach aktywności
Base party.timezone UTC Strefa czasowa
Base party.appTitle CREAM for Smith&Smith Ltd. Nazwa zakładki przeglądarki
Base party.name Nazwa strefy
Base party.disclaimer Test Version Tekst wyświetlany w stopce w panelu logowania
Base ui.listLayout table Widok wyświetlanych danych
Base ui.datetimeFormat Format wyświetlanej daty i czasu
Base ui.defaultAddAction Cases Domyślna akcja dla przycisku Dodaj w głównym panelu nawigacyjnym CREAM
Base bulk.key.size.limit 1000 Maksymalna liczba elementów w wykonywaniu operacji masowych
Base party.email.timezone UTC Domyślna strefa czasowa wykorzystwana w notyfikacjach email
Base party.email.activity.link Link kierujący bezpośrednio do aktywności w notyfikacjach email
Base party.resetPassword.enabled true Parametr określający czy użytkownik może odzyskać hasło. Opcja zalecana dla kont typu lokalny.
Base party.resetPassword.tokenExpiration P3D Okres ważności tokena.
Campaigns campaign.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w kampaniach
Campaigns outboundContact.language Dictionary:Language Wybór języka na widgecie Record outbound contact
Campaigns outboundContact.channel Dictionary:Channel Wybór kanału na widgecie Record outbound contact
CareCases caseDefinition.createCaseTraitFilter Dictionary:Service Filtr w postaci drzewa wykorzystywany podczas tworzenia manualnie sprawy na podstawie zapytania
CareCases caseDefinition.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w definicjach spraw
Cases case.archivingPeriod P3M Czas po którym sprawy ze statusem Zakończony lub Anulowany archiwizują się
Cases cases.lockTimeoutMinutes 30 Czas blokady sprawy podawany w minutach
Cases cases.lockChangeStatus false Po otwaricu/zablokowaniu sprawy zmiana statusu z Otwarty na W trakcie
ContactBook cbe.indexedMetadata
ContactBook cbe.mergeDisabled false Możliwość ukrycia funkcji łączenia kontaktów w Książce kontaktowej.
Customer customer.traits Dictionary:Language Cechy wykorzystywane w książce kontaktowej
Employees team.maxSupervisors 2 Maksymalna liczba kierowników przypisanych do jednego zespołu
Employee employee.maxTeams 5 Maksymalna ilość zespołów przypisanych do jednego użytkownika
Employee employee.traits Dictionary:Service Cechy przypisane do pracowników/użytkowników
Orders order.traits Dictionary:Customer Cechy przypisane do zamówień
Products products.creationByUserEnabled true Możliwość dodawania produktów na widgecie Available Products
Requests request.archivingPeriod P3M Czas po którym zapytania ze statusem Zakończony lun Anulowany archiwizują się
Requests request.lockTimeoutMinutes 30 Czas blokady zapytania podawany w minutach
Requests request.traits Dictionary:Service Cechy wykorzystywane w zapytaniach
Security ldapDomain Domena serwera
Security ldapHost Host serwera
Security ldapSearchBase Baza serwera
Security ldapInADMode
Stock stock.automatedCounting true Automatyczne przeliczanie stanów magazynowych.
Stock stock.mainStoreCode MagazynWarszawa Kod głównego magazynu
Support support.unassignOnUnlock true Po odblokowaniu sprawy pole „Przypisany do” zostaje puste
Widgets widget.traits Dictionary:Service Cechy przypisane do widgetów

Jak zmienić wartość w Ustawieniach modułów?

Aby zmienić wartość w Ustawieniach modułów należy kliknąć w odpowiednie pole, a następnie wprowadzić właściwą wartość.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Słowniki

Słowniki

Słowniki – jak dodać nowy słownik?

Pierwszym etapem jest dodanie nowego słownika aby dodać należy użyć funkcji Dodaj słownik

System przejdzie do kreatora dodawania nowego słownika.

Wprowadzić wymaganą Nazwę słownika. Kodutworzy się taki sam jak podana wyżej nazwa. Istnieje możliwość edytowania kodu. Należy jednak pamiętać aby kod się nie powtarzał, był unikalny.

Poniżej wprowadzić pozycje do słownika. Wpisać wartość, podobnie jak z kodem dla słownika tak i kod dla pozycji utworzy się taki sam jak nazwa pozycji. Aby dodać pozycję do słownika należy użyć klawisza – dodaj. Pozycje dodaną do słownika można przesuwać do pożądanego miejsca w hierarchii drzewa, wystarczy złapać wybrany obiekt i puścić w wybranym miejscu.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Drugim etapem jest wprowadzenie słownika do ustawień systemu.

Przejść do zakładki Konfiguracje, z rozwijanej listy wybrać Ustawienia systemu. W ustawieniach modułów wprowadzić słownik jako wartość.

Aby dodać cechę należy kliknąć jednokrotnie w kolumnę wartość.

W polu wartość wprowadzić słownik – Dictionary:ABC, gdzie ABC to kod słownika. Należy pamiętać aby nie używać spacji pomiędzy dwukropkiem, a oddzielać kolejne wartości przecinkiem. Dla przykładu – Dictionary:KOD1, Dictionary:KOD2.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Słowniki – czy można wgrać plik ze słownikiem do systemu?

Tak, można.

Aby wgrać plik ze słownikiem należy użyć przycisku . Dopuszczalny format pliku przyjmowany przez system to .json.

Definicje raportów

Definicje raportów

Definicje raportów

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Skrzynki pocztowe

Skrzynki pocztowe

Jak dodać skrzynkę poczty przychodzącej?

Aby dodać należy użyć funkcji Dodaj skrzynkę pocztową

System przejdzie do kreatora dodawania skrzynki pocztowej.

 1. W podstawowych informacjach wprowadzić: nazwę konta pocztowego, email, login oraz hasło.
 2. Zaznaczyć checkbox Włącz przy skrzynce przychodzącej – Inbox.
 3. Wprowadzić serwer IMAP oraz numer portu.
 4. Zaznaczyć lub nie checkbox SSL.
 5. Ostatnie sprawdzenie – pozostawić date i godzinę, która się wyświetla.
 6. Oryginalne wiadomości – Pozostaw bez zmian, Oznacz jako przeczytane, Usuń.
 7. Wyświetlić foldery do synchronizacji za pomocą przycisku Wyświetl.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Jak dodać skrzynkę poczty wychodzącej?

Aby dodać należy użyć funkcji Dodaj skrzynkę pocztową

System przejdzie do kreatora dodawania skrzynki pocztowej.

 1. W podstawowych informacjach wprowadzić: nazwę konta pocztowego, email, login oraz hasło.
 2. Zaznaczyć checkbox Włącz przy skrzynce wychodzącej – Outbox.
 3. Wprowadzić serwer SMTP oraz numer portu.
 4. Zaznaczyć lub nie checkbox SSL.
 5. Nie zaznaczać checkboxu przy Użyj do powiadomień.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Jak dodać skrzynkę poczty wychodzącej dedykowaną dla powiadomień?

Aby dodać należy użyć funkcji Dodaj skrzynkę pocztową

System przejdzie do kreatora dodawania skrzynki pocztowej.

 1. W podstawowych informacjach wprowadzić: nazwę konta pocztowego, email, login oraz hasło.
 2. Zaznaczyć checkbox Włącz przy skrzynce wychodzącej – Outbox.
 3. Wprowadzić serwer SMTP oraz numer portu.
 4. Zaznaczyć lub nie checkbox SSL.
 5. Zaznaczyć checkbox Użyj do powiadomień.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Schematy numeracji

Schematy numeracji

Schematy numeracji

Schematy numeracji określają w jaki sposób numerowane będą:

 1. Aktywności
 2. Sprawy
 3. Kampanie
 4. Klienci
 5. Zamówienia
 6. Produkty
 7. Zapytania

Schemat może się składać z sekwencji, roku, miesiąca, dnia oraz tekstu. Użytkownik ma możliwość określenia jaki będzie separator pomiędzy symbolami.

Proxy

Proxy

Proxy

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Uprawnienia

Uprawnienia

Domyślne role w systemie CREAM

 1. Application administrator
 2. Business administrator
 3. Employee
 4. Product manager
 5. Campaign admin
 6. Marketer
 7. Activity manager
 8. Case manager
 9. Seller
 10. System administrator
 11. Product owner
 12. Voip user
 13. Voip admin
 14. Storekeeper
 15. Order manager

Uprawnienia powiązane z Organizacją pracy

 1. Zarządzanie wszystkimi kontaktami
 2. Przegląd wszystkich kontaktów
 3. Dostęp do moich kontaktów
 4. Przegląd moich kontaktów
 5. Zarządzanie pracownikami
 6. Przegląd pracowników
 7. Zarządzanie zasobami
 8. Przegląd zasobów
 9. Zarządzanie zespołami
 10. Przegląd zespołów
 11. Zarządzanie użytkownikami
 12. Przegląd użytkowników

Uprawnienia powiązane z Marketingiem

 1. Zarządzanie kampaniami
 2. Przegląd kampanii
 3. Zarządzanie VOIP
 4. Użytkowanie VOIP
 5. Zarządzanie subskrypcjami
 6. Użytkowanie subskrypcji

Uprawnienia powiązane ze Sprzedażą

 1. Zarządzanie zamówieniami
 2. Przegląd zamówień
 3. Dostęp do moich zamówień
 4. Przegląd moich zamówień
 5. Zarządzanie regułami zamówień
 6. Zarządzanie produktami
 7. Przegląd produktów
 8. Dostęp do moich produktów
 9. Przegląd moich produktów

Uprawnienia powiązane z Obsługą klienta

 1. Zarządzanie sprawami
 2. Przegląd spraw
 3. Dostęp do moich spraw
 4. Zarządzanie definicjami spraw
 5. Przegląd definicji spraw
 6. Zarządzanie regułami spraw
 7. Zarządzanie regułami zapytań
 8. Przegląd zapytań
 9. Zarządzanie zapytaniami
 10. Dostęp do moich zapytań
 11. Zarządzanie aktywnościami
 12. Przegląd aktywności
 13. Dostęp do moich aktywności
 14. Zarządzanie definicjami aktywności
 15. Przegląd definicji aktywności

Uprawnienia powiązane z Konfiguracją oraz Pozostałe

 1. Zarządzanie tłumaczeniami
 2. Zarządzanie skrzynkami pocztowymi
 3. Przegląd pulpitów
 4. Zarządzanie pulpitami
 5. Przegląd skrzynek pocztowych
 6. Zarządzanie aplikacją
 7. Zarządzanie numeracją
 8. Przegląd schematów numeracji
 9. Zarządzanie preferencjami systemu
 10. Przegląd ustawień systemu
 11. Zarządzanie widgetami
 12. Zaloguj jako użytkownik

Pulpity

Pulpity

Lista pulpitów

Użytkownik ma możliwość modyfikacji pulpitów po przez wybieranie widgetów z listy. Pulpity jakie można zmieniać to:

 1. cbeViewDashboard – pulpit dla osoby/organizacji w książce kontaktowej.
 2. changeRequestor – pulpit wykorzystywany w Zapytaniach, pojawia się w opcji zaawansowanej w momencie kliknięcia w przycisk Zmień wnioskodawcę.
 3. customDetailsCaseView – konfigurowanie własnej dedykowanej sekcji Szczegóły w sprach.
 4. customDetailsCbeView – konfigurowanie własnej dedykowanej sekcji Szczegóły w książce kontaktowej.
 5. customParticipantHistoryTabCaseView – konfigurowanie dedykowanej sekcji Historia w sprawach.
 6. employeeViewDashboard – pulpit znajdujący się w podglądzie na pracowniku.
 7. genericCaseViewDashboard – dodatkowy wyświetlany pulpit dedykowany dla każdej sprawy.
 8. homeDashboard – pulpit globalny wyświetlający się po zalogowaniu.
 9. myCampaigns – dedykowany dla kampanii marketingowych.
 10. myCases – dedykowany dla spraw.
 11. myContacts – dedykowany dla książki kontaktowej.
 12. myOrders – dedykowany dla zamówień.
 13. myProducts – dedykowany dla produktów.
 14. myProductsTransfers – dedykowany dla zapotrzebowań.
 15. myTasks – dedykowany dla zadań.
 16. openAppointments – pulpit ze spotkaniami.
 17. openCommunication – pulpit z komunikacją.
 18. requestorDashboard – informacje o osobie zgłaszającej w zapytaniu.
 19. requestsDashboard – pulpit z zapytaniami.

Modyfikacja głównego pulpitu dostępnego dla wszystkich użytkowników

Aby zmodyfikować główny pulpit należy przejść do Konfiguracji, a następnie z rozwijanej listy wybierać Pulpity.

Przejdź do edycji homeDashboard.

Z listy znajdującej się po prawej stronie przeciągnąć do konfiguratora właściwy widget.

Zapisz wprowadzone zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

Widgety

Widgety

Lista domyślnych widgetów w systemie

 1. Available Products – użytkownik ma podgląd na swoje produkty.
 2. Calendar – aktywności znajdujące się na kalendarzu.
 3. Contact Cases – lista spraw powiązana z kontaktem.
 4. Contact Requests – lista zapytań powiązana z kontaktem.
 5. Create Contact from Lead – możliwość dodania utworzenia wpisu do książki kontaktowej z danych potencjalnego klienta dostępnego na liście odbiorców kampanii.
 6. My Contacts – podgląd na kontakty użytkownika.
 7. My Products Transfer – podgląd na zapotrzebowania użytkownika.
 8. Open Appointments – dotyczy spotkań użytkownika.
 9. Open Campaigns – dotyczy kampanii użytkownika.
 10. Open Cases – dotyczy spraw użytkownika.
 11. Open Communication – dotyczy komunikacji użytkownika.
 12. Open Orders – widget prezentujący zamówienia wybranego użytkownika.
 13. Open Requests – podgląd na zapytania.
 14. Open Tasks – podgląd na zadania.
 15. Order Report – raport przedstawiający zamówienia oczekujące.
 16. Pending Activities Report – Global – raport przedstawiający aktywności ze statusem W trakcie.
 17. Pending Activities Report – Manager – raport przedstawiający aktywności ze statusem w trakcie, dedykowany dla managera.
 18. Pending Campaign Activities Report – Agent – raport przedstawiający aktywności powiązane z kampaniami, dedykowany dla agenta.
 19. Pending Campaign Activities Report – Global – raport przedstawiający aktywności powiązane z kampaniami.
 20. Pending Campaign Activities Report – Manager – raport przedstawiający aktywności powiązane z kampaniami, dedykowany dla managera.
 21. Pending Campaign Cases Report – Agent- raport przedstawiający sprawy powiązane z kampaniami, dedykowane dla agenta.
 22. Pending Campaign Cases Report – Global – raport przedstawiający sprawy powiązane z kampaniami.
 23. Pending Campaign Cases Report – Manager – raport przedstawiający sprawy powiązane z kampaniami, dedykowane dla managera.
 24. Pending Cases Report – Global – raport przedstawiający sprawy ze statusem W trakcie.
 25. Pending Cases Report – Manager – raport przedstawiający sprawy ze statusem W trakcie, dedykowany dla managera.
 26. Pending Requests Report – Global – raport zbiorczy zawierający informacje o zapytaniach ze statusem W trakcie.
 27. Pending Requests Report – My Teams – raport zbiorczy zawierający informacje o zapytaniach ze statusem W trakcie.
 28. Products in Stock – widget umożliwiający użytkownikowi na podgląd produktów w wybranym magazynie.
 29. Record Outbound Contact – widget umożliwiający zapisywanie wychodzących rozmów.
 30. Send Email – możliwosć wysyłki wiadomości e-mail.
 31. Stream – strumień aktywności.
 32. System Diagnostics – diagnostyka systemu CREAM.
 33. Upcoming Activities – widget przedstawiający trzy najważniejsze i najbliższe wydarzenia.
 34. View Campaign Details – podgląd na szczegóły kampanii.
 35. VoIP Credentials Setup – konfiguracja VOIP dla użytkownika.

Tłumaczenia

Tłumaczenia

Tłumaczenia

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Konserwacja

Konserwacja

Konserwacja

Ten artykuł jest w trakcie opracowania.

Pozostałe informacje

Ikony systemowe

Ikony systemowe

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – ogólnodostępne

Ikona Nazwa Opis
Widok Zmiana widoku z tabeli na siatkę.
Widok Zmiana widoku z siatki na tabele.
CSV Możliwość pobrania zawartości wybranego widgetu za pomocą pliku CSV.
Sortuj Możliwość różnorodnego sortowania informacji.
Filtry Możliwość wybrania z rozwijanej listy filtrów.
Szukaj Wyszukanie odpowiednich pozycji na liście.
Wyczyść Wyczyszczenie np. pozycji filtrowanych.
Ustaw domyślnie Ustawienie domyślnych filtrów na widgecie Kalendarz.
Więcej informacji Przejście do dodatkowych opcji.
Wróć Przejście do poprzedniego widoku w systemie.
Zapisz Zatwierdzenie lub zapisanie wprowadzanych danych lub zmian.
Edycja Przekierowanie do edycji wybranego elementu.
Usuń Usunięcie wybranego elementu
Informacje Dodatkowe informacje wyświetlane po prawej stornie ekranu jako strumień zmian.
Konfiguracja Dostęp do konfiguracji wybranego elementu.
Operacja grupowa Przejście do formatki wykonania operacji grupowej.
Komentuj Dodanie komentarza do wybranego elementu.
Podgląd Szczegóły oraz dodatkowy opis definicji aktywności.
Wgraj Wgranie pliku do systemu.
Opublikuj Przycisk stosowany np. przy publikacji definicji sprawy.
Archiwizacja Element, który został zarchiwizowany.
Blokada Element, który został zablokowany przez innego użytkownika.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane z Organizacją pracy

Ikona Nazwa Opis
Dodaj kontakt Przejście do kreatora dodawania nowego kontaktu do książki kontaktowej.
Dodaj komunikację Przejście do kreatora dodawania nowej komunikacji.
Dodaj spotkanie Przejście do kreatora dodawania nowego spotkania.
Przypomnienie Włącz przypomnienie, przycisk występuje przy dodawaniu spotkania lub przy jego edycji. Użytkownik ma możliwość dodania przypomnienia.
Dodaj pracownika Przejście do kreatora dodawania nowego pracownika.
Dodaj zespół Przejście do kreatora dodawania nowego zespołu.
Dodaj zasób Przejście do kreatora dodawania nowego zasobu.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane z Marketingiem

Ikona Nazwa Opis
Utwórz kampanię Przejście do kreatora dodawania nowej kampanii.
Stwórz szablon kampanii System przejdzie do kreatora dodawania nowego szablonu kampanii.
Dodaj kategorię kampanii System przekieruje do kreatora dodawania nowej kategorii kampanii.
Utwórz odpowiedź System przekieruje do dodania nowej odpowiedzi.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane ze Sprzedażą

Ikona Nazwa Opis
Dodaj produkt System przekieruje do kreatora dodawania nowego produktu.
Wybierz kategorię Ikona pojawia się przy dodawaniu nowego produktu.
Kody wewnętrzne EAN Generator kodów wewnętrznych EAN
Dodaj zakres kodów EAN Możliwość dodania kodów EAN.
Procent rabatu Wybór rabatu procentowego
Kwota rabatu Wybór rabatu kwotowego
Usuń rabat Ogólne usunięcie rabatu
Wybór opcji produktu Możliwość zmiany opcji produktu w zamówieniu
Dodaj kategorię System przekieruje do kreatora dodania nowej kategorii produktu.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane ze Obsługą klienta

Ikona Nazwa Opis
Utwórz zapytanie Otwarcie kreatora dodania nowego zapytania.
Dodaj sprawę Otwarcie kreatora dodania nowej sprawy.
Dodań zadanie Otwarcie kreatora dodania nowego zadania.
Utwórz regułę zapytań System przekieruje do dodania nowej reguły zapytań.
Utwórz definicje sprawy System przekieruje do dodania nowej definicji spraw.
Utwórz definicje aktywności System przekieruje do dodania nowej definicji aktywności.

Najważniejsze ikony w systemie CREAM – związane ze Konfiguracją

Ikona Nazwa Opis
Dodaj słownik System przekieruje do dodania nowego słownika.
Dodaj definicje raportu System przekieruje do dodania nowej definicji raportu.
Dodaj skrzynkę pocztową System przekieruje do dodania nowej skrzynki pocztowej.
Dodaj schemat numeracji System przekieruje do dodania nowego schematu numeracji.
Dodaj proxy System przekieruje do dodania nowej listy proxy.
Dodaj rolę System przekieruje do dodania nowej roli.
Dodaj konfiguracje pulpitu System przekieruje do dodania nowej konfiguracji pulpitu.
Dodaj tłumaczenie System przekieruje do dodania nowego tłumaczenia.

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe – ogólnie dostępne

 1. K – dodaj komentarz
 2. E – przejdź do edycji
 3. I – pokaż lub schowaj strumień np. na podglądzie sprawy
 4. D – usuń

Skróty klawiszowe – dostępne w oknach modalnych

 1. ESC – zamknij
 2. lewy Alt + S – zapisz wprowadzone zamiany lub komentarz
 3. lewy Alt + R – rozwiąż
 4. lewy Alt + H – zajmij się