ccc

1.10

wersja


UŻYTECZNOŚĆ

 • Dodano kolejną wersję językową. CREAM 1.10 dostępny jest w języku hiszpańskim. Dodatkowo udoskonalono dotychczasową wersję niemiecką.

 • Zmieniono czcionkę na nowy, czytelny font polskiej produkcji – Lato.

 • Dodano możliwość przycinania grafiki przy dodawaniu zdjęcia profilowego lub zdjęcia kontaktu.

 • Przyciski Zapisz i Cofnij są zawsze na wierzchu, a okna dopasowują się do wielkości ekranu.

 • Ulepszono wygląd listy notyfikacji i przypomnień.


ZAPYTANIA

 • Funkcja tworzenia Sprawy została wzbogacona o tzw. „szybką akcję”. „Rozwiąż natychmiast” umożliwia automatyczne rozwiązanie sprawy, szczególne przydatne przy zapytaniu, które można rozwiązać natychmiast. „Pomiń konfigurację” pozwala użytkownikowi ominąć tworzenia sprawy oraz automatycznie przejść do pierwszego zadania.

 • Rozbudowano mechanizm blokowania zapytań. Został uzupełniony o blokowanie zapytań, które są już w trakcie, możliwość odblokowania zapytania przez kierownika zespołu, zdejmowanie blokady dla zapytań już zakończonych. Pojawił się filtr na liście otwartych zapytań, umożliwiający pokazanie tylko niezablokowanych/zablokowanych lub wszystkich zapytań, automatyczna zmiana statusu z „otwarte” na „w trakcie” podczas blokowania aktywności (jako ustawienie w preferencjach systemu), a operacje grupowe pomijają zablokowane zapytania.

 • Zapytania otwarte mogą być przypisane do użytkownika, a mogą pozostać również jako nieprzypisane. Na liście zapytań zakładka „Do zrobienia” pokazuje zarówno Zapytania nieprzypisane jak i przypisane do pracowników oraz zawiera nowy filtr „Przypisane do”.

 • Dodano możliwość grupowego przypisania zapytań do pracowników. W Otwartych zapytaniach w zakładce „Moje zapytania” (wcześniej „W realizacji”) użytkownik widzi przypisane do siebie zapytania (otwarte, w trakcie); dodatkowo może filtrować je według statusu.


AKTYWNOŚCI

 • Dodano mechanizm blokowania aktywności. Daje możliwość blokowania aktywności, które są otwarte lub trakcie, odblokowania aktywności przez kierownika zespołu. Dodano filtr na liście otwartych zapytań, umożliwiający pokazanie tylko niezablokowanych/zablokowanych lub wszystkich zapytań, a także automatyczną zmianę statusu z „otwarte” na „w trakcie” podczas blokowania aktywności (jako opcja w ustawieniach systemu). Dodatkowo operacje grupowe pomijają zablokowane zapytania.

 • Udoskonalono walidację dat dla aktywności. Obecnie data od i data do mogą być równe.

 • Dodano możliwość ustawienia przypomnienia w oknie planowania następnej aktywności.

 • Dodano filtr „Przypisany do” w oknie „Otwarta komunikacja” i „Otwarte spotkania”.

 • W oknie „Otwarte zadania/spotkania/komunikacja” zmieniona została zakładka z „W realizacji” na „Moje zadania/spotkania/komunikacja”, gdzie wyświetlane są tylko aktywności przypisane do mnie (otwarte, w trakcie). Dodatkowo można je filtrować wg statusu.


ZAMÓWIENIA

 • Dla produktów z rozbudowanym cennikiem powiększono okno dodawania produktu do koszyka.


RAPORTY ANALITYCZNE

 • System umożliwia pobranie wyników raportu w postaci arkusza kalkulacyjnego.

wstecz