ccc

1.12

wersja


SPRAWY I AKTYWNOŚCI

 • Podczas tworzenia sprawy system dopasowuje listę definicji zadań na podstawie cech zalogowanego użytkownika

 • System sugeruje automatyczne uzupełnienie pól podczas tworzenia sprawy/aktywności na podstawie definicji. Kliknięcie w odpowiedni przycisk nie jest już potrzebne.


KAMPANIE

 • Dodana została walidacja formatu pliku listy docelowej (dopuszczalne kodowanie: UTF-8)


ZAPYTANIA

 • Podczas tworzenia sprawy na podstawie zapytania, system domyślnie dopasuje listę definicji spraw na podstawie jego cech


PRODUKTY

 • Widok produkty został uzupełniony o zakładkę „Pulpit”, na której w formie widgetów można prezentować dodatkowe informacje o produkcie


PRACOWNICY

 • Dodano możliwość przypisania wielu numerów telefonów do pracownika


UŻYTECZNOŚĆ

 • Filtry na listach cech prezentują teraz zarówno wartość jak i jej ścieżkę

 • Udoskonalano opcję zapamiętywania filtrów

 • Usprawniono obsługę filtrów tekstowych

 • Widoki „Moje kontakty”, „Otwarte sprawy”, „Otwarte zadania”, „Otwarte rozmowy”, „Otwarte spotkania”
  wzbogacono o możliwość usuwania elementu bezpośrednio na liście


WYDAJNOŚĆ I STABILNOŚĆ

 • Rozwinięto mechanizm dostępu do wyszukiwania danych (sprawy i aktywności podzielono na bieżące i archiwalne)

 • Podniesienie stabilność generowania kampanii poprzez równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkich dostępnych zasobach systemu

 • Eliminacja potencjalnych problemów z migracją danych poprzez dezaktywowanie usług dodatkowych w czasie instalowania nowej wersji

 • Poprawa wydajności widoków podglądu kontaktu oraz pracownika

 • I jeszcze kilka większych i mniejszych zmian w kodzie

wstecz