ccc

1.13

wersja


STRUMIEŃ AKCJI

 • System zbiera i wyświetla na głównym pulpicie szczegółowe informacje. Dla zapytań, spraw i aktywności są to szczegóły o takich akcjach jak m.in.:

  • Element stworzony, usunięty, zaktualizowany + lista zmienionych pól

  • Użytkownik dodaje/edytuje/usuwa komentarz do elementu

  • Zmiana cechy elementu + lista cech jakie zostały dodane i usunięte

  • Rozpoczęcie/zakończenie pracy nad elementem

  • Przełożenie aktywność na następny termin

  • Rozwiązanie/anulowanie elementu wraz z podaniem przyczyny/rozwiązania

  • Przypisanie osoby do elementu

  • Zmiana zgłaszającego dla zapytania

  • Przyłączenie zapytanie do sprawy

  • Zmiana workflow dla sprawy wraz z podaniem jakie aktywności zostały dodane/przesunięte/usunięte

  • Zmiana załączników wraz z podaniem dodanych i usuniętych plików

 • Rezygnacja z funkcjonalności wpisywania „luźnych” komentarzy na głównym pulpicie


WYSYŁKA WIADOMOŚCI E-MAIL

 • Usprawnienie konfiguracji skrzynek pocztowych. Możliwość definiowania skrzynki odbiorczej i nadawczej.

 • Widget do wysyłki e-mail wzbogacono o możliwość wybrania skrzynki, z której wysłana będzie odpowiedź

 • Widget umożliwia automatycznego wybrania skrzynki, z której wysłana będzie odpowiedź na podstawie informacji o tym, na jaki adres zostało przysłane zapytanie

 • Widget rozszerzono o możliwość automatycznego zamknięcia zadania po wysłaniu wiadomości


AKTYWNOŚCI

 • Konfiguracja pulpitów została uzupełniona o definiowanie wielu profili


ZAPYTANIA

 • Podczas tworzenia, system może prezentować wybrany filtr w postaci drzewa


UŻYTECZNOŚĆ

 • Ulepszona wizualizacja aktywności w kalendarzu (widok listy)

 • Poprawa czytelności list dla małych ekranów poprzez ograniczenie wyświetlania informacji w pojedynczym wierszu

 • Udoskonalona nawigacja w macierzy uprawnień: nagłówki kolumn oraz nazwy wierszy są widoczne cały czas

 • Spójna obsługa sprawdzania długości pól

 • Lepszy sposób wyświetlania imienia i nazwiska osoby przypisanej do aktywności oraz przycisku do edycji tego pola

 • Ulepszona widoczność aktywnych przycisków oraz wypunktowań i list komentarzy


STABILNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

 • Usprawniony mechanizm wyszukiwania i dostępu do danych, dzięki podzieleniu ich na bieżące i archiwalne

 • Wprowadzenie monitorowania zdarzeń systemowych dla zwiększenia zakresu informacji diagnostycznych

 • Poprawa wydajności wyświetlania komentarzy, widoków aktywności, spraw, kampanii i zapytań oraz ogólnej wydajność interfejsu użytkownika

wstecz