ccc

1.14

wersja

STRUMIEŃ AKCJI/ZMIAN

 • Strumień akcji oraz zmian dostępny jest w podglądzie Sprawy/Zapytania/Aktywności w nowej zakładce Historia, która:

  • Prezentuje wszystkie szczegóły

  • Umożliwia filtrowanie: wg akcji, komentarza, komunikacji, zapytania

  • Wyświetla informacje związane z komunikacją, tj: dane zapytań, dane wysyłanych e-maili i zapisanych rozmów telefonicznych

 • Przeglądając wybrany kontakt w zakładce Sprawy dodano nowy typ widoku listy Historia, w którym można przeglądać szczegółowe dane dotyczące akcji oraz zmian.


AKTYWNOŚCI/KALENDARZ

 • Rozbudowano filtrowanie kalendarza o:

  • Wyświetlenie kalendarza dla innego pracownika, kontaktu, zasobu lub zespołu.

  • Wyświetlenie wydarzeń wg statusu (domyślnie, otwarte, w trakcie).

  • Zmiana kolorystyki wydarzeń wg oryginalnego koloru lub priorytetu.

 • Kalendarz zespołu może wyświetlać dostępne godziny pracy zespołu

 • Kalendarz używa godzin pracy przy sprawdzaniu ew. konfliktu w planowanej aktywności

 • Kalendarz wyświetla aktywności dla wybranego pracownika, jeśli jest przypisany, jest uczestnikiem bądź tworzył aktywność

 • Możliwość wyświetlania wszystkich godzin w widoku zmaksymalizowanym kalendarza

 • Zablokowana możliwość przenoszenia aktywności na inne dni w kalendarzu, jeśli były w międzyczasie zablokowane przez innego pracownika

 • Dodana możliwość filtrowania aktywności wg priorytetu

 • Przeglądając wybrany kontakt w zakładce „Aktywności” dodana została możliwość filtrowania analogicznie do domyślnej listy aktywności


SPRAWY

 • W podglądzie sprawy oraz na liście spraw dodana została informacja o osobach przypisanych do aktywności w ramach workflow.


ZESPOŁY

 • Możliwość definiowania godzin pracy.
  Godziny prezentowane są w kalendarzu zespołu oraz używane przy sprawdzaniu ew. konfliktów czasowych dla nowo planowanych aktywności.


UŻYTECZNOŚĆ

 • Wszystkie filtry z datami zostały wzbogacone o możliwość podania konkretnej wartości lub zakresu

 • Wszystkie operacje grupowe otrzymały możliwość wybrania, które spośród odfiltrowanej listy elementów ostatecznie zostaną zmienione

 • Dodano nową operację grupową: Zakończ aktywności

 • Dodano możliwość wybrania zespołu jako uczestnika aktywności lub sprawy – system automatycznie zamieni przypisany zespół na jego członków

 • Dodano możliwość filtrowania po nazwie w oknach modalnych

 • Dodano zakładkę „Moje zespoły” na pulpitach książki kontaktowej i kampanii

 • Automatyczne podświetlanie prawidłowo wypełnionych pól


WYDAJNOŚĆ/STABILNOŚĆ

 • Poprawa wydajności kalendarza

 • Dodano funkcję, która pozwala na wyszukiwanie i usuwanie zbędnych plików w repozytorium systemu

 • Poprawa wydajności list kampanii i zespołów

 • Poprawa wydajności oraz usprawnienie mechanizmu oceniającego, z którego korzystają łączące się z CREAM aplikacje mobilne

wstecz