ccc

1.15

wersja

SPRAWY I AKTYWNOŚCI

 • Dodano możliwość zatrzymania toku sprawy lub pracy nad aktywnością. Status zmieni się automatycznie z „W trakcie” na „Otwarty”

 • Dodano możliwość ponownego otwarcia sprawy/aktywności wraz z komentarzem. Skutkuje to zmianą statusu z „Zamknięty” lub „Anulowany” na „Wznowiony”. W przypadku spraw – możliwością ponownego zdefiniowaniu przepływu pracy (workflow)

 • Usprawniono funkcję przekładania aktywności w czasie poprzez wyświetlenie nowego statusu „Przełożony” oraz włączenie wykrywania konfliktu w planie z innymi aktywnościami

 • Widok pojedynczej sprawy (analogicznie do aktywności) został wzbogacony o nową zakładkę „Pulpit”, która poprzez wyświetlenie dodatkowych widgetów umożliwi lepsze przeanalizowanie informacji o kliencie oraz wykonanie akcji bezpośrednio w sprawie, bez konieczności definiowania i przechodzenia przez poszczególne kroki

 • Widok pojedynczej sprawy został wzbogacony o nową zakładkę „Sprawy kontaktu”, który wyświetli wszystkie sprawy powiązanego ze sprawą klienta

 • Widok pojedynczej sprawy został wzbogacony o możliwość skonfigurowania własnej dedykowanej sekcji „Szczegóły” (poprzez odpowiedni widget) dla wdrożeń, w których podstawowa sekcja jest niewystarczająca, jeśli chodzi o informację o kliencie

 • Dla aktywności związanych z kampaniami, w przypadku planowania kolejnych aktywności zmieniony został domyślny odstęp na kolejne zadanie z 2 godzin na 1 dzień, wraz z możliwością zapamiętania preferencji dla użytkowników, którzy wybiorą inny odstęp czasu


ZAPYTANIA

 • Dodano możliwość ponownego otwarcia anulowanego zapytania

 • Dodano nową operację grupową odblokowywania zapytań z listy


INTEGRACJA E-MAIL

 • Funkcja do wysyłania wiadomości e-mail została wzbogacona o możliwość zdefiniowania szablonów, które następnie będą wypełnione danymi klienta bądź sprawy/aktywności

 • Funkcja do wysyłania wiadomości e-mail otrzymała dodatkowe możliwości formatowania treści, znane z popularnych edytorów tekstu


PRODUKTY I ZMÓWIENIA

 • Ujednolicone zostały komunikaty walidacji dla poszczególnych formularzy edycyjnych

 • Dodano możliwość filtrowania i sortowania listy produktów według producenta

 • Listę zamówień wzbogacono o informację o osobie odpowiedzialnej

 • Formularz edycyjny pojedynczego zamówienia zoptymalizowano pod kątem łatwiejszego wpisywania notatek


ADMINISTRACJA

 • Dodano funkcję umożliwiającą usunięcie wszystkich danych firmy (najemcy) w przypadku wdrożeń z wieloma najemcami (np. cream.zone)


UŻYTECZNOŚĆ

 • Funkcję „Przypisz do” na widokach pojedynczych elementów uzupełniono o możliwość dodania komentarza

 • Główne menu aplikacji zoptymalizowano do pracy z tabletami w trybie pionowym oraz z telefonami

 • W przypadku filtrowania list wg zakresu dat, system wyświetli w filtrze różnicę czasu pomiędzy datą od, a datą do


 • WYDAJNOŚĆ/STABILNOŚĆ

  • Dodano funkcję umożliwiającą usunięcie wszystkich danych firmy (najemcy) w przypadku wdrożeń z wieloma najemcami (np. cream.zone)


wstecz