ccc

1.16

wersja

SPRAWY

 • Dodano możliwość definiowania reguł, które analizują status, wiek i cechy sprawy i aktualizują jej ranking.
  Ma odzwierciedlenie w odpowiednim posortowaniu spraw na liście

 • Dodano opcję automatycznego zablokowania sprawy dla siebie podczas rozpoczęcia pracy.
  Na liście wyświetli się kłódka jako informacja dla innych pracowników – analogicznie do zapytań i aktywności)

 • Dodano możliwość definiowania dedykowanych akcji w sprawie poprzez oznaczenie definicji aktywności jako „dedykowana akcja”. System wyświetli wtedy odpowiedni przycisk w widoku sprawy, a po kliknięciu pokaże się specjalna sekcja, która pokaże pulpit wynikający z definicji aktywności. Zmiana ta wnosi możliwość wykorzystania widgetów do obsługi bardziej specyficznych dla spraw akcji, które mogą wykorzystać standardowe funkcje sprawy, a jednocześnie usprawnić proces integracji z innymi otaczającymi CREAM’a systemami w danym wdrożeniu

 • Pracownik wykonujący anulowanie sprawy zostanie automatycznie przypisany jako odpowiedzialny za sprawę


ZAPYTANIA

 • Dodano możliwość automatycznego tworzenia nowej sprawy z zapytania na podstawie reguł
  (z wyborem czy jest to pusta sprawa, czy sprawa na podstawie definicji)

 • Dodano możliwość oznaczenia reguły jako kończącej (system nie proceduje przez kolejne reguły, gdy ta jest spełniona)

 • Ulepszono proces tworzenia manualnego zapytania. Od teraz poprzez formularz można tylko zapisać nowe zapytanie lub od razu przejść do jego obsługi poprzez automatyczne stworzenie nowej sprawy i przejście do jej widoku

 • Zapytanie zostanie automatycznie anulowane, jeśli otwarte dla niego sprawy również zostaną anulowane


KSIĄŻKA KONTAKTOWA

 • Widok kontaktu został wzbogacony o zakładkę „Historia”, która prezentuje najważniejsze zmiany, jakie zaszły podczas edycji danych kontaktu


PRODUKTY/ZAMÓWIENIA

 • Dodano nowe pole „Handlowiec” w zamówienie w celu uporządkowania procesów obsługi

 • Dodano ilości minimalnej produktu

 • Dodano nowy widget: Ilość zamówień per zespół/sprzedawca/pracownik/status

 • Ulepszono zarządzanie uprawnieniami w zamówieniach


UŻYTECZNOŚĆ

 • Udoskonalono strumień akcji. Dłuższe opisy/komentarze domyślnie są skrócone, z możliwością rozwinięcia i zobaczenia pełnej treści

 • Ulepszono funkcję mobilną pod względem ergonomi. Wyskakująca boczna szuflada została zamieniona na przejście do podstrony wyszukiwania

 • Tworzenie pulpitów zostało wzbogacone o nowe formaty układu


WYDAJNOŚĆ/STABILNOŚĆ

 • Mechanizm blokowania aktywności został zoptymalizowany pod kątem szybkości

 • Poprawiono publikowanie kampanii z listami docelowymi klientów o wielkości większej niż 10 000

wstecz