ccc

1.06

wersja


SPRAWY

 • W edycji „Sprawy”, gdzie definiuje się kroki i zdania:

 • Rozszerzyliśmy widok na całą szerokość ekranu, dzięki czemu pracuje się jeszcze bardziej komfortowo

 • Przegląd „Definicji zadania” można teraz wyświetlać z „Galerii definicji”

 • Powiększyliśmy obszar do załączania pliku, aby przeciąganie „Definicji zadań” z galerii było jeszcze wygodniejsze

 • „Workflow” i „Galerię definicji zadań” umieściliśmy na tej samej wysokości

 • W widoku „Sprawy” zobaczyć można teraz nie tylko załączniki sprawy, ale także załączniki z powiązanych „Zadań” i „Zapytań”

 • W zakładce „Powiązane” można teraz zobaczyć załączniki związane z „Zapytaniem”


ZADANIA

 • Nazwę „Moje zadania” zmieniliśmy na „Otwarte zadania” i wzbogaciliśmy o filtr pozwalający wyświetlić wszystkie oczekujące zadania (przypisane lub powiązane) oraz wszystkie zadania w toku (nad którymi zacząłeś pracować)

 • Daliśmy możliwość edycji i nieograniczoną zawartość dla pola „Rozwiązanie”


ZAPYTANIA

 • Połączyliśmy „Zapytania oczekujące” i „Moje zapytania” w jedno „Otwarte zapytania” oraz dodaliśmy filtr, aby wyświetlać wszystkie oczekujące zapytania (przypisane lub powiązane) oraz wszystkie zapytania w toku (nad którymi zacząłeś pracować)

 • Podczas manualnego dodawania „Zadań” daliśmy możliwość dodawania załączników


KAMPANIE

 • Rozwinęliśmy opcję „Kampanii” o możliwość tworzenia „Listy odbiorców” na bazie danych z „Książki kontaktowej”

 • Nazwy kolumn są przetłumaczone na język firmowy, co dotyczy obydwu rodzajów raportów generowanych w „Kampanii”

 • Raport „full evaluation report” wskazuje teraz również za którym razem udało się połączyć z wybranym odbiorcą „Kampanii”

 • System zapamiętuje ustawienia na liście „Spraw” w widoku „Kampanii”


PRODUKTY

 • Rozszerzyliśmy uprawnienia dla produktów: * Praca z „moimi”: czytanie i edytowanie możliwe jest jeśli mam widoczne „Moje produkty” (stworzone przez mnie lub udostępnione dla mnie) * Praca ze „wszystkimi”: musisz mieć dostępną opcję „Zobaczyć wszystkie zamówienia” (w przypadku czytania) lub „Zarządzaj wszystkimi zamówieniami” (w przypadku edytowania)

 • Produkt zawiera dodatkowe nowe pole „Kod produktu” z możliwością edycji i przeszukiwania


ZAMÓWIENIA

 • Rozszerzyliśmy uprawnienia dla zamówień:

 • Praca z „moimi”: czytanie i edytowanie możliwe jest jeśli mam widoczne „Moje zamówienia” (stworzone przez mnie lub udostępnione dla mnie)

 • Praca ze „wszystkimi”: musisz mieć dostępną opcję „Zobaczyć wszystkie zamówienia” (w przypadku czytania) lub „Zarządzaj wszystkimi zamówieniami” (w przypadku edytowania)


ROZWÓJ UŻYTECZNOŚCI

 • Kalendarz pamięta wybrane opcje używane podczas oglądania kontaktów/pracowników/zasobów

 • Jeśli „Pulpit” nie jest skonfigurowany, system wyświetli pustą ale przyjazną informację

 • Podobnie w przypadku jeśli nie jest skonfigurowany „Workflow” „Sprawy”

 • W stopce można znaleźć „O nas”, czyli stronę z informacjami na temat sprzedawcy i produktów


RAPORTY

 • Wszystkie statusy prezentowane są teraz w postaci znaków

 • Obecnie „Widgety” z raportowaniem ofert mają konfigurację widoku zapisaną na stałe


PRACOWNICY

 • „Lista Pracowników” może być filtrowany przez zespół

 • „Lista Pracowników” umożliwia teraz grupowe przypisywanie cech

 • Widok „Pracownik” zawiera obecnie „Pulpit” z opcją dodawania widgetów


INTEGRACJA Z TELEFONEM

 • Możliwość inicjacji połączenia VoIP z poziomu widgetu (integracja z Starface PBX)

 • Administrator VoIP może określić referencje voip dla pracownika przy użyciu specjalnego widgetu

wstecz