ccc

1.07

wersja


AKTYWNOŚCI (SPOTKANIA, ZADANIA, KOMUNIKACJA)

 • Dotychczasowe aktywności Rozmowy i Wiadomości połączyliśmy w jeden podręczny widok – Komunikacja

 • Rozszerzyliśmy zakres elementów jakie można dodawać przy tworzeniu workflow dla Sprawy.
  Obecnie workflow może zawierać takie działania jak Spotkania, Komunikacja i Zadania.

 • W obecnej wersji umożliwiamy użytkownikom tworzenie działań (Spotkania, Zadania itp.) bez określania ich terminów. Data i czas stają się elementem opcjonalnym.

 • Działania (Spotkania, Zadania itp.) trwające cały dzień, użytkownik może teraz definiować znacznie łatwiej.
  Wystarczy, że podczas ich tworzenia zaznaczy odpowiednie pole wyboru i ustali dzień.

 • Nowa wersja CREAM pozwala użytkownikowi przełożyć w czasie wszystkie dotyczącego go działania (Spotkania, Zadania, Komunikacja).

 • Wszystkie typy aktywności są sprawdzane przez system pod kątem występowania ewentualnego konfliktu w Planie Dnia innych uczestników.

 • System wysyła powiadomienia do uczestników w przypadku aktualizacji bądź usunięcia aktywności (np. zmiany godziny Spotkania)

 • W czasie dodawania nowego działania w kalendarzu, wcześniejsze okno zostało zastąpione przez wybór typu działania bezpośrednio w oknie formularza.

 • Podczas pracy nad Zadaniem, będącym częścią Sprawy, użytkownik w obecnej wersji systemu może zobaczyć w jednym miejscu komentarze dotyczące nie tylko samego Zadania, ale i powiązanej Sprawy i innych Zadań.


WIDGETY, PULPITY

 • Aktualna wersja umożliwia użytkownikowi konfigurować indywidualne warianty Pulpitu.

 • Administrator systemu może z kolei definiować globalne konfiguracje Pulpitu.

 • Rozszerzona możliwość konfiguracji Pulpitu sprawia, że użytkownik może wybierać spośród globalnych i indywidualnych konfiguracji oraz przełączać aktualny widok Pulpitu.

 • Podczas pracy z Galerią Widgetów użytkownik może filtrować je teraz według kategorii. Wigdety systemowe mają predefiniowane kategorie, widgety dedykowane mogą mieć własne kategorie na podstawie decyzji klienta.


UŻYTECZNOŚĆ

 • Rozwinęliśmy funkcjonalność filtrowania na listach. Dzięki temu jest bardziej elastyczne i zawsze widoczne na pasku akcji. Poprawiliśmy również jego wygląd i rozbudowaliśmy o możliwość zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika.

 • Połączyliśmy ustawienia, usuwanie i resetowanie filtrów.

 • Funkcje na elementach listy są od teraz dostępne w postaci rozwijanego menu (wcześniej były to indywidualne ikony dla edycji i usuwania).

 • Udostępniliśmy nową wersję edytora tekstu, która zapewnia lepszą kompatybilność wprowadzanej treści.


KSIĄŻKA KONTAKTOWA

 • W wersji CREAM 1.7 użytkownik może filtrować kontakty według cech (zarówno na liście i przy wyborze kontaktów do listy docelowej Kampanii)

 • Systemy zewnętrzne mogą wyświetlić szczegóły kontaktu za pomocą uzgodnionego zewnętrznego klucza identyfikującego.

 • Użytkownik może obecnie wyszukiwać według zewnętrznego klucza identyfikującego.


RAPORTY

 • Przy wyświetlaniu tabel raportów użytkownik zyskał możliwość zmiany rozmiarów kolumny. Ponadto może zmienić konfigurację widgetów nawet w przypadku starych wartości konfiguracyjnych.

wstecz