ccc

1.08

wersja


SPRAWY I AKTYWNOŚCI

 • Możliwość opisana Aktywności przy pomocy Cechy (umiejętności)

 • Aktywności i Sprawy, tworzone bezpośrednio z Definicji, domyślnie posiadają Cechy skopiowane z danej Definicji

 • Aby jeszcze precyzyjniej określać wymagane umiejętności do obsługi sprawy – Sprawy tworzone na podstawie Zapytania i na podstawie Definicji otrzymują wspólny podzbiór Cech z Zapytania i z Definicji

 • Aktywności tworzone w takich Sprawach otrzymują wspólny podzbiór swojej Definicji oraz Sprawy, której są częścią

 • Do Aktywności – Komunikacja i Spotkania – dodano Wigdet Pulpity (analogicznie do Pulpitu Zadania)

 • CREAM umożliwia tworzenie Aktywności bez przypisywania jej do konkretnego użytkownika. Osobę można dodać w późniejszym czasie.


USPRAWNIENIA (AKTYWNOŚCI, SPRAWY, ZAPYTANIA)

 • Rozszerzenie modułu uprawnień poprzez wprowadzenie dwóch poziomów widoczności elementów: „moje” oraz „wszystkie”.

 • Domyślny poziom uprawnień dla użytkownika to poziom „moje elementy”. Dzięki niemu użytkownik zobaczy lub zmieni element, jeśli był jego twórcą, jest do niego przypisany, znajduje się w gronie uczestników lub posiada umiejętności wskazujące na możliwość wykonania pracy.

 • Posiadanie umiejętności wskazujących na możliwość wykonania pracy na wybranym elemencie oznacza, że pracownik posiada co najmniej jedną wartość wymaganej Cechy. Np. jeśli Sprawa wymaga cechy „języki” i przypisane możliwe wartości to „angielski” i „niemiecki”, to pracownik musi znać co najmniej jeden z tych języków (czyli mieć taką Cechę przypisaną w swoim profilu). W innym przypadku nie będzie widział tej Sprawy.

 • Kierownicy zespołów w dalszym ciągu będą widzieć/zmieniać elementy zarówno dla nich samych jak i podwładnych ich zespołów (w przypadku posiadania domyślnego poziomu uprawnień „moje”).

 • Dotychczasowy poziom uprawnień „wszystkie” staje się poziomem dodatkowym, przypisywanym wybranym rolom użytkowników, np. managerom, którzy zarządzają sprawami na poziomie całej firmy.

 • Dotychczasowe Pulpity z Widgetami wyświetlającymi otwarte Aktywności, Sprawy i Zapytania zostały rozszerzone o nowe możliwości. Wcześniejsze opcje „Do zrobienia” i „W trakcie” zostały wzbogacone o „Moje zespoły”, a każda z opcji została na nowo zdefiniowana.

 • „Do zrobienia” – tu użytkownik zobaczy wszystkie OTWARTE elementy, których był twórcą, jest przypisany, występuje w uczestnikach lub posiada umiejętności wskazujące na możliwość wykonania pracy.

 • „W trakcie” – tu użytkownik widzi wszystkie elementy W TRAKCIE, gdzie jest przypisany lub znajduje się w grupie uczestników.

 • „Moje zespoły” to zakładka, dostępna tylko kierownikom zespołów. Zawiera wszystkie elementy OTWARTE i W TRAKCIE dla siebie i swoich podwładnych

 • W Zapytaniach istnieje dodatkowa reguła widoczności elementów: jeśli Zapytanie nie ma przypisanej żadnej osoby oraz żaden pracownik nie posiada pasujących do zajęcia się nim umiejętności, takie Zapytanie zobaczą wszyscy użytkownicy


OPERACJE GRUPOWE

 • Na liście Aktywności i Spraw dodana została operacja grupowego przypisania użytkownika oraz grupowej zmiany umiejętności wymaganych do wykonania Aktywności czy obsługi Sprawy

 • Na liście Zapytań dodana została operacja grupowej zmiany umiejętności wymaganych do obsługi zapytania, grupowego blokowania Zapytań oraz grupowego oznaczania jako spam


KSIĄŻKA KONTAKTOWA

 • W zakładce Sprawy w widoku pojedynczego kontaktu dodany został nowy typ widoku listy: lista po lewej, szczegóły wybranego elementu po prawej. Umożliwia to sprawniej przeglądać historię Spraw w kontakcie

 • W zakładce Aktywności w widoku pojedynczego kontaktu istnieje możliwość sortowania listy


PRODUKTY

 • Dodano możliwość przypisania wielu numerów telefonów do pracownika


ZAPYTANIA

 • Dodana możliwość tworzenia pobierania szczegółów Zapytania z systemu zewnętrznego, np. systemu obsługi telefonów lub czatów


POWIADOMIENIA I NOTYFIKACJE

 • Powiadomienie e-mail o nowej Aktywności (Zadaniu, Spotkaniu czy Rozmowie) można wysłać do wszystkich osób dodanych do Aktywności (Pracowników, Klientów, Partnerów) lub tylko do uczestników będących Pracownikami

 • Przypomnienia wyświetlają się teraz również jako okno pop-up, aby jeszcze lepiej informować o zbliżających się terminach aktywności


UDOGODNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • Na wszystkich widokach pojedynczych elementów dodana jest akcja „Przypisz”

 • Ponadto wyświetlane są ilości elementów znajdujących się w poszczególnych zakładkach, aby użytkownik nie musiał zaglądać do każdej z nich z osobna w poszukiwaniu informacji

 • Na widokach pojedynczych elementów zawierających załączniki ulepszony został wygląd listy załączników oraz wprowadzono możliwość bezpośredniego dodawania załączników

 • Podczas dodawania dowolnego elementu i kliknięciu w „Zapisz”, system automatycznie przesuwa widok do pierwszego niepoprawnie wypełnionego pola

 • Dodano filtrowanie po cechach zostało dodane w:

 • Akcji „dodaj sprawę” (widok Zapytania). Ułatwia odnalezienie odpowiedniej definicji sprawy.

 • Akcji „dołącz do sprawy”. Usprawnia odnalezienie istniejących spraw w historii klienta

 • Zakładce „Workflow” dostępnej podczas tworzenia sprawy. Ułatwia odnalezienie pożądanych definicji aktywności

 • Filtrowanie po Cechach uwzględnia teraz hierarchię wartości. Łatwiej znaleźć elementy, które mają przypisaną wartość podrzędną w stosunku do wyszukiwanej

 • Wyświetlanie Cech na widokach pojedynczych elementów zostało wzbogacone w możliwość podświetlenia pełnej ścieżki danej wartości w hierarchii słownika

 • Na Pulpicie w Książce kontaktowej dodano funkcje: zmiana widoku listy oraz filtrowanie

 • Na Pulpicie Zapytań dodano funkcje: filtrowanie po cechach, zmiana widoku listy, operacje grupowe

 • Na liście wszystkich Zapytań dodano filtrowanie po dacie utworzenia

 • Na Pulpicie Kampanii dodano funkcje: zmiana widoku listy, filtrowanie po nazwie

 • Na Pulpicie Produktów dodano funkcje: zmiana widoku listy, filtrowanie po nazwie i kategorii

 • Na Pulpicie Zamówień dodano funkcję filtrowanie wg klienta

 • Na Pulpicie Spraw dodano funkcje: zmiana widoku listy, filtrowanie po cechach, operacje grupowe

 • Na Pulpicie Aktywności dodano funkcje: zmiana widoku listy, filtrowanie po cechach, operacje grupowe

 • Zmianie uległy kolory przycisków. Są bardziej widoczne i lepiej odzwierciedlają poszczególne stany (kursor nad przyciskiem, po naciśnięciu)

 • Zmiana wyglądu nagłówków tabel, które są teraz bardziej subtelne i w towarzystwie przycisków mniej przyciągają uwagę

wstecz