ccc

1.09

wersja


SPRAWY I AKTYWNOŚCI

  • Rozszerzony mechanizm wykrywania konfliktów ignoruje konflikty przy aktywnościach planowanych na ten sam czas co aktywności zakończone

  • Aktywności i sprawy można dodatkowo odraczać na za miesiąc, kwartał, pół roku, rok

  • Powiadomienie email o nowej aktywności lub jej aktualizacji wysyłane jest do uczestników i użytkownika, który ją stworzył

  • Nowy filtr „Przypisany do” pozwala wygodnie przeszukiwać Otwarte sprawy i Otwarte zadanie


KSIĄŻKA KONTAKTOWA

  • Moje kontakty można dodatkowo filtrować na podstawie przypisanych im cech.


RAPORTY

  • Zastosowanie dedykowanych raportów wymagających dodatkowych baz danych możliwe jest dzięki modułowi administracyjnemu


PRODUKTY

  • Widok produkty został uzupełniony o zakładkę „Pulpit”, na której w formie widgetów można prezentować dodatkowe informacje o produkcie


UŻYTECZNOŚĆ

  • W aktualnej wersji wybraną aktywność – Spotkanie, Zadanie itp. można jednocześnie przypisać do wielu różnych pracowników

  • Interface użytkownika udoskonalony został o wygląd ładowania nowego widoku. Dotychczasową ikonę zastąpił bardziej funkcjonalny pasek postępu. Postęp widoczny jest nie tylko przy ładowaniu danych ale także przy ich edycji, zmianie statusu czy wykonywaniu dodatkowych akcji.

wstecz