ccc

17.1

wersja

SPRAWY

 • Dodana funkcja eskalowania sprawy do innych pracowników. Odbiorca posiada wyższe kompetencje. Po znalezieniu rozwiązania zwraca sprawę do eskalującego pracownika ze statusem „Zwrócony”

 • Dodane zostało wyróżnienie spraw, w których pojawiły się nowe zapytania klienta za pomocą pulsującego symbolu

 • Zakładka „Do zrobienia” w widoku „Owarte sprawy” wyświetla teraz sprawy eskalowane do mnie lub zwrócone do mnie

 • Dodana została nowa zakładka „Eskalowane” z listą eskalowanych spraw ode mnie na widoku „Otwarte sprawy”

 • Historia eskalacji jest widoczna w zakładce „Historia” w widoku sprawy

 • Dodane zostały grupowe operacje rozwiązania, anulowania oraz wybrania przypisanego pracownika

 • Ranking sprawy jest widoczny dla pracownika na widoku sprawy


ZAPYTANIA

 • Ulepszona została możliwość zaplanowania następnego kontaktu z klientem podczas zamykania zadania związanych z kampaniami.
  Zaplanowane zadanie jest widoczne w kalendarzu oraz posiada zaplanowane powiadomienie. Każde zadanie ma swój priorytet który jednocześnie określa jego kolor w kalendarzu.

  W trakcie planowania następnego kontaktu z klientem system wyświetli ostrzeżenie, jeśli planowana data będzie w przeszłości


STRUMIEŃ

 • Zwijanie/rozwijanie długich komentarzy poprawiające wydajność

  System wyświetli pełną ścieżkę w dymku podpowiedzi dla zmian związanych z cechami (po najechaniu na wybraną cechę)


PRODUKTY/ZAMÓWIENIA

 • Kategorie produktów są pokazywane wraz ze swoim umiejscowieniem w drzewie, np.: kategoria/subkategoria/produkt

  Możliwość odblokowania przypadkowo zajętego kodu EAN 13

  Przy ponownym wybraniu produktu jest on dodawany do już istniejącej pozycji zamówienia

  Możliwość wczytania kategorii produktów z odpowiedniego pliku


SKRZYNKI POCZTOWE

 • System wyświetla stan skrzynki niezależnie dla każdego z połączeń z pocztą wychodzącą i przychodzącą


UŻYTECZNOŚĆ

 • Dodane skróty klawiaturowe: chowanie/przywracanie bocznego panelu, zapis, zamknięcie, przejęcie, przejście do edycji, dodanie komentarza, usunięcie

  Możliwość wybrania kolumn do widoków. Możliwe jest też dodanie kolumn z wartościami cech. Wybrany zestaw kolumn jest zapamiętywany w przeglądarce


WYGLĄD

 • Unifikacja schematów kolorów z księgą znaku CREAM

  Usprawnienie kolorów dla przycisków dla poszczególnych stanów (kursor myszki ponad przyciskiem, przycisk naciśnięty)

  Zmiana koloru elementu na liście nad którym znajduje się kursor myszy


ADMINISTRACJA

 • Dodane zostało pole umożliwiające określenie osoby opiekującej się najemcą

  Dodana została możliwość zmiany danych najemcy


wstecz