ccc

17.10

wersja

SPRAWY

 • Możliwość dodania aktywności bez definicji w momencie edycji workflow sprawy. Jest to użyteczne gdy trzeba zmodyfikować workflow w sposób, który nie był przewidziany w definicji sprawy.

 • Możliwość edycji, a zwłaszcza planowania dat i godzin aktywności w trakcie edytowania workflow w sprawie.

 • Klonowanie spraw – nowa funkcjonalność polegająca na skopiowaniu sprawy z możliwością zaadaptowania workflow sprawy. Przydatna gsy w treści sprawy znajduje się kilka problemów, którymi należy się zająć dzieląc je na osobne sprawy.

 • Łączenie kliku spraw w jedną – możliwość podłączenia wielu zapytań z wybranych spraw do jednej (eskalowanej lub najstarszej) sprawy. Pozostałe sprawy są anulowane ponieważ nie są już potrzebne.


AKTYWNOŚCI

 • Możliwość dodania nowej aktywności bezpośrednio z notyfikacji VoIP.


STRUMIEŃ

 • Informacja o wychodzącej rozmowie VoIP jest pokazywana w strumieniu.


AUTENTYKACJA I UPRAWNIENIA

 • Ekran logowania ma dodaną możliwość zresetowania hasła CREAM. Użytkownik może otrzymać e-mail z linkiem do specjalnej strony CREAM, gdzie może podać nowe hasło.

 • Macierz uprawnień pokazuje oraz pozwala zarządzać tylko uprawnieniami dozwolonymi przez licencję.


POWIADOMIENIA I PRZYPOMNIENIA

 • Rozwijalna lista powiadomień pokazuje 10 najnowszych aktywności (jeżeli jest więcej nieprzeczytanych to może pojawić się ponad 10). Powiadomienia są automatycznie usuwanie po 30 dniach.

 • Odświeżony wygląd przypomnień i łatwiejszy dostęp do listy wszystkich przypomnień.


EMAILS

 • Możliwość odpowiedzi na zapytanie bez rejestracji pytającego w książce kontaktowej. Użyteczne do rozwiązywania prostych zapytań typu pytanie-odpowiedź. Dodatkowo ogranicza przyrost książki kontaktowej.


APLIKACJE MOBILNE

 • OAuth 2 jako standard autoryzacji w aplikacjach mobilnych.


wstecz