ccc

17.12

wersja

KSIĄŻKA KONTAKTOWA

 • Nowa zakładka w moich kontaktach – Wspierane, która prezentuje wszystkie kontakty, których opiekunem jest użytkownik.

 • W widoku organizacji – pododdziały są posortowane alfabetycznie.

 • Małe usprawnienia w łączeniu kontaktów: wybieranie celu poprzez kliknięcie w nazwę, więcej opcji filtrowania.

 • Możliwość ukrycia funkcjonalności łączenia kontaktów poprzez konfigurację klienta. Użyteczne w sytuacjach gdy zwykłemu użytkownikowi nie wolno łączyć kontaktów biznesowych bez wiedzy menadżera.


SPRAWY

 • W zakładce „Powiązane” w sprawach widoczne są powiązane z nimi zamówienia. Możliwe jest łączenie, odłączanie i przemieszczanie zamówień pomiędzy sprawami. Jest to element ściślejszej integracji funkcjonalności sprzedaży i obsługi klienta → sekcja Sprzedaż.

 • Więcej możliwości filtrowania przy wyborze spraw do łączenia.


SPRZEDAŻ

 • W zakładce „Powiązane” w zamówieniach widoczne są powiązane z nimi sprawy. Możliwe jest połączenie zamówienia z istniejącą sprawą lub utworzenie nowej z dołączonym zamówieniem. Zamówienia dziedziczą cechy spraw z których są utworzone. Daje to możliwość integracji procesów sprzedaży i obsługi klienta.

 • Dodano możliwość tworzenia reguł zamówień. Reguły mogą zawierać wiele warunków używających: statusu, cech zamawiającego lub zamówienia lub ceny netto. Jeżeli warunki są spełnione reguła może utworzyć nową sprawę (także korzystając z definicji spraw).


ZAPYTANIA

 • Listę zapytań można teraz posortować po tytułach.


PULPITY

 • Widoczność profili pulpitów może być ograniczona przez wymagane uprawnienia dla użytkowników. Każdy profil zawiera listę ról, które są wymagane aby widzieć i używać profilu. Użyteczne gdy menadżerowie przygotowują profile ze specjalnymi widgetami prezentującymi wrażliwe dane, których nie powinni widzieć zwykli użytkownicy.


DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 • Przerobiony widok siatki w listach obiektów – ulepszona przejrzystość i wygląd na urządzeniach mobilnych.


APLIKACJE MOBILNE

 • Przebudowana organizacja komunikacji z serwerem CREAM – polepszona stabilność Asystenta iOS i Deal+ iOS.

 • Nowy interfejs użytkownika w Asystencie Android – nowoczesny i spójny z CREAM w przeglądarce.

 • Asystent blokuje aktywność w trakcie jej edycji. Edytowanie aktywności zablokowanych przez innych użytkowników nie jest możliwe. (Asystent Android).

 • Kolor aktywności zainicjowanych jest analogiczny do koloru używanego przez CREAM w przeglądarce. (Asystent Android)


wstecz