ccc

17.2

wersja

STRUMIEŃ AKCJI

 • Zakładka Historia w wybranych widokach została zoptymalizowana pod kątem czytelności i ważności informacji

 • Mniejsze nagłówki otrzymanych emaili (tak jak w komunikacji wychodzącej)

 • Aktywna zawartość otrzymanych emaili ograniczona tak, aby nie zajmować za dużo miejsca

 • Długie komentarze zwijane/rozwijane

 • Długie pola szczegółów zwijane/rozwijane

 • Zmiana statusu pokazywana w jednej linii

 • Mniej pustych przestrzeni i zbędnych ramek


SPRAWY

 • Widok pojedynczej sprawy został uzupełniony o ukrywanie sekcji (cechy, załączniki) oraz zakładki (workflow, powiązane), jeżeli nie zawiera ona danych


KSIĄŻKA ADRESOWA

 • Widok pojedynczego kontaktu został wzbogacony o możliwość skonfigurowania własnej dedykowanej sekcji „Szczegóły” (poprzez odpowiedni widget) dla wdrożeń, w których podstawowa sekcja jest niewystarczająca, jeśli chodzi o informację o kliencie


KALENDARZ

 • Ulepszony został sposób filtrowania: filtry wyświetlone na stałe, przycisk „Wyczyść” zastąpiony przyciskiem „Ustaw domyślne”, bardziej przewidywalny wybór wartościKAMPANIE

 • Wybór definicji sprawy w trakcie tworzenia kampanii skutkuje automatycznym przepisaniem cech definicji jako cech kampanii, na podstawie której system wybiera agentów

  Statystyka spraw w widoku pojedynczej kampanii została uzupełniona o wyświetlanie ilości spraw w statusach: Eskalowana, Ponownie otwarta, Zwrócona


ZAPYTANIA

 • Model uprawnień został uzupełniony, dzięki czemu można definiować teraz role użytkowników, którzy mogą jedynie przeglądać zapytania oraz takich, którzy zapytaniami zarządzają


PRODUKTY

 • Okno wyboru opcji produktu zostało uzupełnione o informację na temat liczby sztuk w opakowaniu


SKRZYNKI POCZTOWE

 • Dodana została opcja wyboru akcji do wykonania na oryginalnej wiadomości w skrzynce, pozwalająca na zaznaczenie synchronizowanych wiadomości jako przeczytanych bądź usunięcie ich z serwera


UŻYTECZNOŚĆ/WYGLĄD

 • Dodany nowy sposób nawigacji wewnątrz modułu (np. otwarte albo wszystkie) poprzez listę rozwijalną w nagłówku, z dodatkową opcją wybrania jednego z ostatnich 5 otwieranych elementów (zapamiętywane przez system dla każdego użytkownika indywidualnie).

  Cechy w dodatkowych kolumnach mogą być prezentowane w postaci ikon (np. ikony kanału komunikacji: telefon, email etc.), co zwiększa ich czytelność. Definicja ikon jest przygotowywana indywidualnie dla wdrożeń


WYDAJNOŚĆ/STABILNOŚĆ

 • Mniejsze zużycie pamięci w przeglądarce

  Poprawione wyświetlanie ostrzeżeń związanych z logowaniem w przypadku problemów z LDAP lub licencją

  Lepsza wydajność opcji przebudowywania w module konserwacji


wstecz