ccc

17.3

wersja

STRUMIEŃ AKCJI

 • Filtry w zakładce „Historia”. Wybór filtra jest zapamiętywany przez przeglądarkę:

  • Wszystko

  • Tylko w obrębie sprawy

  • Tylko komunikacja

  • Tylko komentarze

  • Tylko zmiany statusu


ZAPYTANIA

 • Reguły zapytań zostały uzupełnione o wybór metody przypisania cech – jeśli w regule wybrana jest opcja „Nadpisz” to wybranie nowej wartości cechy powoduje zastąpienie poprzednich wartości, w opcji „Scal” poprzednie wartości zostaną uzupełnione o nowe


KSIĄŻKA ADRESOWA

 • Widok pojedynczego kontaktu został lekko przeprojektowany w sekcji danych klienta i danych pracownika pod kątem czytelności


KALENDARZ

 • System zapamiętuje każdorazową zmianę zakresu dat i przy powrocie na jego widok automatycznie ustawia czas na zapamiętaną wartość

 • System wyświetla numery tygodni


PRODUKTY

 • Ujednolicone filtry walutowe na listach


WYSZUKIWANIE

 • Dodana została możliwość wyszukiwania elementów wg treści ich komentarzy


DASHBOARDY/WIDGETY

 • Galeria widgetów wyświetli tylko te elementy, do których użytkownik posiada prawa dostępu


UŻYTECZNOŚĆ/WYGLĄD

 • Usprawniony sposób uruchomienia operacji masowych. Wybór elementów (aktywności/zapytania/sprawy/produkty) jest teraz możliwy bezpośrednio na liście, co umożliwiło usunięcie dodatkowego kroku (na którym wcześniej się to odbywało) i zmniejszenie liczby kliknięć. Domyślnie wszystkie elementy z listy są wybrane (jeśli nic nie zaznaczone). W trakcie wyboru operacji, a także w jej podsumowaniu wyświetlana jest liczba wybranych elementów.

 • Nagłówki list, w których możliwa jest zmiana szerokości kolumn, po najechaniu myszą wyświetlą się specjalne markery oznaczające granice między kolumnami

 • Nagłówki list, w których możliwe jest sortowanie, są podświetlane po najechaniu myszą

 • Możliwość nawigacji i używania przycisków za pomocą klawiatury w okienkach modalnych

 • Filtry z możliwością wpisania tekstu (np nazwa lub tytuł) mają teraz określoną maksymalną szerokość. Jeżeli do filtra zostanie wpisana wartość dłuższa, to widoczny jest tylko jej początek

 • Wszystkie ostrzeżenia/ramki z informacjami otrzymały większy kontrast w celu zwiększenia czytelności


wstecz