ccc

17.4

wersja

AKTYWNOŚCI

 • Możliwość stworzenia nowego kontaktu w trakcie wyboru uczestników aktywności. Jest to analogiczne do już istniejącej funkcjonalności w zapytaniach (przy wyborze zgłaszającego).

 • Ulepszona obsługa planowania dat, przesunięcie czasu rozpoczęcia podczas edycji przesunie automatycznie datę zakończenia o właściwy okres.


NOTYFIKACJE

 • Powiadomienia emailowe wysyłane są tylko dla ważnych zmian w aktywności: nazwy, daty, stanu, lokalizacji, osoby odpowiedzialnej i uczestników.

 • Notyfikacje emailowa zawiera detaliczną listę zmian dotyczących aktywności. Widoczna jest zarówno wersja przed zmianą jak i po zmianie.

 • W przypadku zmiany listy uczestników – tylko dodani oraz usunięci uczestnicy aktywności są powiadamiani poprzez email.

 • Email zawiera link przenoszący wprost do aktywności w CREAM.

 • Ulepszenia w szablonach maili, możliwość rozpoczęcia komunikacji mailowej z klientem z wykorzystaniem szablonu.


PRZYPOMNIENIA

 • Przypomnienia są pokazywane w postaci listy rozwijalnej analogicznej do listy z notyfikacjami.


KSIĄŻKA KONTAKTOWA

 • Dodane zostało API integracyjne dla łatwiejszego połączenia z zewnętrznymi bazami kontaktów.


PRACOWNICY/ZESPOŁY

 • Ulepszono mechanizm importowania pracowników i zespołów. Wszystkie informacje widoczne w CREAM mogą być zaimportowane. Dodatkowo mogą być importowane informacje o kierownikach zespołów.


SPRZEDAŻ

 • W produktach i zamówieniach został dodana zakładka „Historia” oraz strumień w prawej części widoków. System od teraz zbiera i prezentuje detaliczne informacje na temat zmian wszelkich właściwości wyżej wymienionych.

 • Możliwość importu/eksportu katalogu produktów. Katalog to plik zip z informacjami o produktach ich kategoriami oraz ich zdjęciami, według ustalonego formatu. Umożliwia on łatwy transfer danych np. w przypadku, gdyby środowisko testowe było tworzone od nowa.

 • Uprawnienie do dodawania produktu zostało zastąpione dedykowanym ustawieniem preferencji systemu dla firmy. Dla przypomnienia, umożliwia ono wyłączenie dodawania produktów z poziomu interfejsu użytkownika w przypadku, gdy katalog produktów jest zarządzany poprzez integrację z zewnętrzną bazą produktów.


UPRAWNIENIA

 • Przegląd i uporządkowanie uprawnień w CREAM.


UŻYTECZNOŚĆ

 • Zarządzanie kolumnami w listach zostało ulepszone o możliwość resetowania do ustawień domyślnych oraz poprawione pod kątem niezawodności.

 • Zmienione główne menu: dodanie ikon i zmniejszenie ilości miejsca potrzebnego na jego wyświetlenie (przydatne na tabletach i starszych komputerach).

 • Automatyczne odświeżanie wyglądu aplikacji po zainstalowaniu nowej wersji, nie ma już potrzeby klikania odśwież w przeglądarce.


wstecz