ccc

17.5

wersja

KAMPANIE

 • Dodana możliwość stworzenia kampanii dla grupy nowych klientów nieobecnych w książce adresowej (leadów). Klienci tacy opisani są w odpowiednim pliku CSV. Plik może również zawierać dodatkowe kolumny z atrybutami, które będą użyte w raportach. Stworzenie takiej kampanii może, ale nie musi dopisać grupę klientów do książki adresowej. Klientów można zarejestrować w książce adresowej w dowolnym momencie poprzez operację masową. Jeżeli klient nie jest zarejestrowany to nie jest widoczny jako uczestnik sprawy.

 • Uproszczenie aktualizacji grupy docelowej klientów objętych kampanią. Za pomocą pliku CSV można dodać kolejnych klientów – plik ten nie musi już zawierać dodatkowych kolumn z atrybutami użytymi w czasie tworzenia kampanii. Wymagana jest jedynie kolumna wskazana przy tworzeniu kampanii jako identyfikator klienta.

 • Uproszczenie mechanizmu publikacji kampanii:

  • Opublikowanie kampanii możliwe w dwóch krokach (1 – upload, 2 – publish), zamiast dotychczasowych trzech (z przypisywaniem do agentów).

  • Parametryzacja operacji publikowania pozwoli w prosty sposób określić sposób przypisywania spraw do agentów, którzy w trakcie publikowania wybierani są z proponowanej listy bądź na podstawie cech kampanii.

 • Usuwanie nieopublikowanych spraw w kampanii – na przykład dla klientów błędnie dodanych do kampanii.

 • Łatwiejszy wybór dat w kampanii, przesunięcie daty początkowej przesuwa również datę końcową tak aby czas trwania się nie zmienił.


AKTYWNOŚCI/KALENDARZ

 • Dodana możliwość definiowania aktywności cyklicznych. Użytkownik może ustalić datę końcową cyklu, odstęp między aktywnościami, może również uwzględnić występowanie dni wolnych od pracy. Po utworzeniu cyklu wciąż można modyfikować zarówno cały cykl, a nawet pojedyncze aktywności bez wyłączania ich z utworzonej grupy.

 • Ulepszone zostało tworzenie całodniowych aktywności, które teraz mogą być wielodniowe.


POWIADOMIENIA/EMAIL

 • Ulepszona została wysyłka powiadomień – w trakcie tworzenia i edycji aktywności użytkownik może zdecydować kto ma być powiadomiony mailowo. Opcje: wysłanie do wszystkich, tylko do pracowników lub nie wysyłanie do nikogo.

 • Synchronizacja z kalendarzami zewnętrznymi poprzez załączniki email (ICS) przekazuje informację o zakończeniu lub anulowaniu aktywności umożliwiającą usunięcie tego wpisu z kalendarza.

 • W widgecie SendMail możliwe jest przypięcie więcej niż jednego szablonu. Zostało także poprawione zachowanie widgetu w przypadku konwersacji z wieloma odpowiedziami.


ZAPYTANIA

 • Dodana została opcja wpisania nowego klienta podczas tworzenia nowego zgłoszenia.


SPRAWY

 • Rozpoczęcie lub zatrzymanie pracy nad sprawą powoduje automatycznie rozpoczęcie lub zatrzymanie pierwszej aktywności w workflow.

 • Rozróżnienie transferu od zwykłej zmiany cech w operacjach masowych (w parametrach operacji). Transfer oznacza dodatkowe usunięcie osoby odpowiedzialnej oraz zatrzymanie pracy nad sprawą.

 • Łatwiejszy wybór dat w sprawie, przesunięcie daty początkowej przesuwa również datę końcową tak aby czas trwania się nie zmienił.


ZAMÓWIENIA

 • Sposób prezentacji przycisków akcji w widoku koszyka został dopasowany do innych widoków w aplikacji

 • Możliwe jest dodanie produktów do koszyka aż do ceny 10 bilionów


UŻYTECZNOŚĆ

 • Nowa kolumna w widoku listy spraw – komentarz, w której znajduje się treść ostatniego komentarza oraz nowa akcja na liście, która umożliwia przeglądanie wszystkich komentarzy wybranej pozycji bez przechodzenia do widoku szczegółów.


wstecz