ccc

17.6

wersja

PRODUKTY

 • Wprowadzono możliwość aktywowania/dezaktywowania produktów. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób można wykluczyć dane produkty ze sprzedaży. Handlowcy mogą sprzedawać tylko aktualnie oferowane produkty


POWIADOMIENIA

 • Przy każdej akcji zawierającej wysyłanie powiadomień mailowych można wybrać grupę odbiorców: tylko pracowników lub wszystkich uczestników. Można też całkiem zrezygnować z powiadamiania. Dotyczy akcji: rozwiązania, anulowania, przekładania terminu, zmiany przypisanego pracownika oraz wznowienia. Dotyczy to również operacji masowych.

 • Notyfikacje na stronie CREAM sprawdzają, czy użytkownik ma prawo widzieć obiekt, którego notyfikacja dotyczy. 


REGUŁY ZAPYTAŃ

 • Automatyczne odpowiedzi mailowe. Możliwe jest ustawienie w regule zapytań automatycznej odpowiedzi na zapytanie. Taka odpowiedź może zawierać np. potwierdzenie przyjęcia zapytania wraz z numerem pod którym zostało ono zarejestrowane oraz terminem zakończenia jego obsługi. Treść maila jest zdefiniowana w szablonie html dołączonym do reguły zapytań.

 • Reguły zapytań mogą wykorzystywać w swoich warunkach cechy zgłaszającego oraz sumę jego zapytań. Przykładem może być inne traktowanie zgłoszeń stałych klientów.

 • Reguły zapytań mogą analizować załączniki przesłane przez klienta. Wykonanie reguły może zależeć od istnienia załącznika, jego typu bądź nazwy.


WYSZUKIWANIE

 • Wyszukiwanie globalne zwraca maksymalnie 5 wyników w obrębie typu. Wynik wygląda przejrzyście dzięki ikonie, nazwie, opisie i numerze obiektu.

 • Wyszukiwanie zaczyna się dopiero po podaniu pierwszych 3 znaków.

 • Wyniki globalnego wyszukiwania wyświetlają użytą frazę.

 • Można wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania (bez ograniczenia do 5 wyników w obrębie typu) wybierając “pokaż więcej”.


KSIĄŻKA KONTAKTOWA

 • Konfigurowalny widok książki kontaktowej – można wybrać widoczne kolumny.

 • Lepsze i czytelniejsze komunikowanie błędów w przypadku integrowania z zewnętrzną książką adresową. 


SPRAWY

 • Operacje masowe zostały udostępnione w zakładce historia uczestnika wewnątrz sprawy.

 • Ułatwiony podgląd komunikacji w historii sprawy – wybranie filtra „tylko komunikacja” powoduje, że wszystkie zdarzenia są domyślnie rozwinięte.

 • Dodano sortowanie według uczestników na liście spraw.

 • W liście spraw dodano filtrowanie według najnowszego komentarza dodanego do sprawy.


INTERFACE UŻYTKOWNIKA

 • Konfigurowalne zachowanie przycisku „Dodaj”.


KOMENTARZE

 • Komentarze są zwijane dopiero powyżej 1024 znaków (poprzednio 255)


RAPORTY

 • Udoskonalony mechanizm pobierania raportów CSV z Reporting Engine’a rozwiązujący problem braku pamięci w trakcie przesyłania dużego raportu w jednej paczce, obecnie raport dzielony jest na więcej paczek i asynchronicznie przesyłany do CREAM i tam składany przed wysłaniem (CSV)


WIDGETY

 • Nowy widget systemowy umożliwiający rejestrację w Contact Book nowego customer’a w ramach realizowanej kampanii dla Lead’ów 

 • Możliwość zmiany koloru w tytule widgeta. Pomaga to zlokalizować właściwy widget na pulpicie (który może zawierać wiele widgetów).


ANDROID DEAL+

 • Ulepszone wyszukiwanie produktów: po zmianie parametrów wyszukiwania wyniki pokazują się automatycznie, bez konieczności zatwierdzania wybranych filtrów.

 • Poszczególne ustawienia aplikacji zostały wzbogacone o szcegółowe opisy, dzieki czemu użytkownicy wiedzą dokładnie jak działa dane ustawienie.

 • Nowe ustawienie: polityka rabatowa – pozwna na wybranie domyślnej polityki rabatowej, którą handlowiec stosuje podczas składania zamówienia.

 • Możliwość grupowego pobrania wszystkich brakujących załączników produktów lub ich globanego przeładowania.


iOS DEAL+

 • Optymalizacja widoku szczegółów produktów – przeglądanie katalogu produktów działa o wiele szybciej.


ANDROID ASSISTANT

 • Widok grupowy: możliwość wybrania członków grupy, wyświetlenia ich aktywności na jednej liście lub każdego członka na osobnej liście.

 • Optymalizacja szybkości działania listy aktywności.

 • Duplikowanie aktywności z archiwum (z nową datą). 


iOS ASSISTANT

 • Widok grupowy: możliwość wybrania członków grupy, wyświetlenia ich aktywności na jednej liście lub każdego członka na osobnej liście.

 • Aplikacja uwzględnia blokady aktywności założone przez innych użytkowników.

wstecz