ccc

17.7

wersja

KAMPANIE

 • Subskrypcja raportów z kampanii. Subskrybowanie kampanii oznacza otrzymywanie poprzez email raportów o postępie kampanii. Obserwator może wybrać częstotliwość otrzymywania raportów: co godzinę, codziennie lub co tydzień.

 • Usprawniony proces tworzenia raportów – zwłaszcza w przypadku błędów.


AKTYWNOŚCI

 • Aktywność ma określony poziom widoczności (prywatny lub publiczny). Jeżeli aktywność jest prywatna to tylko jej twórca, osoba odpowiedzialna oraz uczestnicy mogą zobaczyć jej dane. Pozostali użytkownicy widzą aktywność prywatną tylko jako rezerwację czasu w kalendarzu.


SPRAWY

 • Dodano możliwość wykonywania niestandardowych operacji masowych. Pozwala to na przygotowanie dedykowanych operacji spełniających potrzeby danego klienta. Każda niestandardowa operacja masowa może zawierać w sobie szereg pojedynczych operacji dostępnych w CREAM, co więcej, może komunikować się i integrować z systemami zewnętrznymi. Przygotowanie takiej niestandardowej operacji masowej to konfiguracja systemowa oraz implementacja konkretnej akcji w dedykowanym widgecie.


NOTYFIKACJE EMAIL

 • Ulepszony wygląd notyfikacji emailowych. Notyfikacje zachowują formatowanie tekstu opisu w aktywnościach.


SKRZYNKI POCZTOWE

 • Możliwość wysłania emaila testowego. Funkcjonalność użyteczna zwłaszcza przy tworzeniu i konfiguracji skrzynki typu outbox.


ZAPYTANIA

 • Sekcja szczegółów zapytania została przeprojektowana dla lepszej czytelności. Dodano informację o nazwie skrzynki pocztowej, do której trafiło zapytanie.


ZAMÓWIENIA

 • Ulepszony wygląd dokumentu PDF zamówienia.


WIDGETY

 • Dodano możliwość sortowania i filtrowania listy zainstalowanych widgetów – lista jest łatwiejsza w obsłudze.


WYDAJNOŚĆ I STABILNOŚĆ

 • Dodany szereg punktów diagnostycznych w celu mierzenia i poprawy wydajności CREAM.

 • Likwidacja cech opartych na książce adresowej zwiększająca ogólną wydajność CREAM.

  Ogólna poprawa wydajności interfejsu użytkownika.


DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 • Dodano podpowiedzi dla każdego ustawienia systemowego CREAM – polepszona czytelność ustawień.


INTEGRACJA Z ATMS WATCH

 • CREAM zyskał kilka nowych widgetów oferujących funkcjonalność ATMS Watch:

  • ATMS base – widget zawierający logikę niezbędną dla pozostałych widgetów ATMS

  • ATMS Calendar – edytowanie wejść/wyjść, godzin pracy i absencji

  • ATMS Statistic Limits – pokazuje limity urlopowe

  • ATMS Statistic Nominal – pokazuje godziny pracy podzielone na projekty i zadania

  • ATMS Statistic Period – pokazuje sumy godzin pracy dla wybranego zakresu czasu


iOS DEAL+

 • Dodano pasek postępu synchronizacji – użytkownik wie dokładnie który etap synchronizacji jest wykonywany.


ANDROID DEAL+

 • Nowa opcja wyszukiwania – możliwość ukrycia produktów które nie mają zdjęć.

 • Przeliczanie stanów magazynowych zostało przeniesione do Backendu. Dzięki temu pobieranie stanów oraz polityk sprawdzania stanu na aplikacji Deal+ jest szybsze.

 • Możliwość przeładowania stanów magazynowych dla wybranego produktu – kiedy Handlowiec potrzebuje informacji o stanach magazynowych konkretnego produktu, nie musi już pobierać wszystkich stanów.


ANDROID ASSISTANT

 • Poprawiona wydajność ładowania aktywności przy instalacji asystenta.

 • Rejestr połączeń pokazuje numery telefonów. Klient może mieć przypisanych więcej numerów telefonów więc Asystent powinien pokazać który numer został użyty.

 • Obsługa aktywności dłuższych niż jeden dzień.

 • Obsługa zasobów w asystencie – w aktywności jak również w widoku grupowym.

 • Aktywności prywatne/publiczne – edycja nowej opcji w aktywnościach oraz prawidłowe wyświetlanie aktywności prywatnych w widoku grupowym.


iOS ASSISTANT

 • Obsługa zasobów w asystencie – w aktywności jak również w widoku grupowym.

 • Synchronizacja przypomnień z CREAM.

 • Aktywności prywatne/publiczne – edycja nowej opcji w aktywnościach oraz prawidłowe wyświetlanie aktywności prywatnych w widoku grupowym.

STOREKEEPER

 • Możliwość filtrowania pozycji zamówienia po ich statusie – dzięki temu przeglądanie listy zamówionych produktów oraz odnalezienie właściwej opcji produktu jest szybsze i wygodniejsze.

 • Ulepszenie wyszukiwania – opcje produktów, które znajdują się w zamówieniu pokazywane są na górze listy wyników.

 • Możliwość oznaczania pozycji w zamówieniu jako anulowana – kiedy Magazynier świadomie nie chce spakować zamówionej opcji produktu, może oznaczyć ją jako anulowaną.

wstecz