ccc

17.9

version

AKTYWNOŚCI

 • Konflikty czasowe są identyfikowane bezpośrednio podczas tworzenia aktywności przy ustawianiu/zmianie daty lub wybieraniu/zmianie każdego elementu. Ostrzeżenie o konfliktach jest wyświetlane w nagłówku z możliwością wyświetlenia wszystkich zidentyfikowanych konfliktów jako listę lub jako widok kalendarza.

 • Pole z uczestnikami jest umieszczone przed planowaniem daty.

 • Możliwość filtrowania listy aktywności po wartości Publiczna/Prywatna.


SPRAWY

 • Możliwość wznawiana zamkniętych, ale nie zarchiwizowanych aktywności w workflow sprawy.


DEFINICJE SPRAWY/AKTYWNOŚCI

 • Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Strumieniu oraz zakładce Historia.


ZAPYTANIA

 • Możliwość filtrowania listy zapytań po dacie otrzymania.


SPRZEDAŻ

 • Uproszczone uprawnienia w module sprzedaży. Dodane role: Order coordinator oraz Storekeeper. Rola Seller została ograniczona, a rola Sales Manager usunięta.


EMAILS

 • Utworzenie konta pracownika powoduje wysłanie powitalnej wiadomości. Zawiera informacje powitalną, login użytkownika, przydzielone uprawnienia oraz link do CREAM.

 • Szablony email mogą zawierać: bieżącą date (także rok, miesiąc, dzień jako osobne pola), nazwę bieżącego miesiąca, nazwę bieżącego dnia oraz nazwę Organizacji Klienta.


PRACOWNICY

 • Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Strumieniu oraz zakładce Historia.


DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

 • Więcej udoskonaleń motywu CREAM – np. pola formularzy są nowoczesne, zakładki w „Otwartych XXX” wyświetlane są jako prawdziwe zakładki (nie przyciski).

 • Przy wyborze konkretnego dnia – nowy przycisk Teraz, który pozwala łatwo wybrać bieżącą datę. Funkcjonalność obecna we wszystkich miejscach gdzie wybiera się datę.

 • Uproszczony format adresu – numer budynku może być wpisany razem z ulicą.


APLIKACJE MOBILNE

 • Ulepszone zasady synchronizacji ograniczające ilość przesyłanych informacji. Proces synchronizacji (zwłaszcza przy instalowaniu) zajmuje teraz mniej czasu.

 • Poprawiona stabilność poprzez stworzenie wielu testów automatycznych.


ASSISTANT

 • Przeprojektowane ustawienia aplikacji. Są one teraz podzielone na pięć sekcji: Integracja, Synchronizacja, Ustawienia synchronizacji, Ustawienia aktywności oraz Zaawansowane/O aplikacji. (iOS, Android).


DEAL+

 • Ulepszony wygląd listy zamówień – lista jest powiększona i wzbogacona kolorami statusów – co czyni ją bardziej przejrzystą (iOS).

 • Szybkie akcje po przeciągnięciu – ułatwienie dostępu do: wyboru klienta, zmiany statusu zamówienia, usunięcia zamówienie (iOS).


STOREKEEPER

 • Wyeliminowanie podwójnego logowania dzięki uproszczeniu zasad uprawnień.


wstecz