ccc

18.2

wersja

STRUMIEŃ

 • Szczegółowy strumień jest dostępny w regułach spraw, zamówień oraz zapytań. Pozwala to na lepsze zrozumienie wprowadzonych zmian w regułach.

 • Szczegółowy strumień jest dostępny w kampaniach. Zarządzający kampaniami są w stanie przeanalizować wszystkie działania biznesowe, które mają wpływ na przepływ kampanii: tworzenie, aktualizowanie, publikowanie, przerywanie, wznowienie, wstrzymanie, zamykanie, otwieranie oraz dodawanie/usuwanie odbiorców.


DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

 • Możliwość filtrowania listy według numeru została dodana do modułów Aktywności, Kampanii, Spraw, Książki kontaktowej, Zamówień i Zapytań.

 • Możliwość sortowania alfabetycznie listy według osoby przypisanej została dodana do modułów Aktywności, Kampanii, Spraw, Książki kontaktowej, Zamówień i Zapytań.

 • Poprawiono wybór zakresu dat i godzin w filtrze – dodano ustawienie wstępne dzień/tydzień/miesiąc z możliwością ustawienia poprzedniego/następnego okresu. Funkcja ta jest dostępna na każdej liście z funkcjonowaniem dat.


RAPORT UPRAWNIEŃ

 • Możliwość pobrania raportu uprawnień do pliku CSV w dwóch formach „Tylko widoczne” lub „Wszystkie”.


PRACOWNICY

 • Dodano nową kolumnę z informacją do jakiego zespołu lub zespołów należy pracownik.

 • Rozszerzono eksportowanie listy pracowników do pliku CSV – dodano informacje o zespołach oraz przyznanych uprawnieniach.


EMAILS

 • Rozszerzono mechanizm wysyłki wiadomości email z naciskiem na wydajność oraz niezawodność.


APLIKACJE MOBILNE

 • Aplikacja mobilna Assistant przedstawia listę spraw. Sprawy mogą być filtrowane w wybranym zakresie czasu, statusów i tytułów. Istnieje również podgląd w trybie odczytu spraw przedstawiającego – podstawowe dane, uczestników, cechy, przebieg pracy i listę powiązanych obiektów (zapytania, zamówienia, kampanie). Uzyskanie listy spraw wymaga dostępu online, ale poprzednie wyszukiwanie można wyświetlić w trybie offline. (And Assistant)

 • Opis kontaktów jest dostępny tylko do odczytu. Assistant ma możliwość wyświetlenia formatowanego tekstu. (And Assistant)

 • Assistant blokuje aktywności podczas edycji. Edytowanie aktywności zablokowanej przez innego użytkownika jest niedozwolone. (iOS Assistant)


wstecz