ccc

18.4

wersja

SPRAWY I AKTYWNOŚCI

  • Dodano możliwość skonfigurowania dedykowanej sekcji „Szczegóły” w aktywnościach. Możliwe jest zastąpienie sekcji szczegółów standardowych w aktywnościach za pomocą widgetu – zwykle dedykowanego i opracowanego na wymagania klienta.

  • Raport czasu w sprawach. System łączy spędzony czas/pieniądze każdej aktywności w workflow na jednym widgecie, który może zostać dodany do pulpitu sprawy. Kalkulacja kosztów odbywa się automatycznie, ustalając cenę za godzinę i walutę. Wybrane wartości mogą zostać nadpisane ręcznie w razie potrzeby.

  • Raport czasu w aktywnościach. Przypisany pracownik może zaraportować rzeczywisty czas obsługi, który może nie być równy czasowi aktywności (od – do godziny) ani automatycznie monitorowanemu czasowi (czas w którym aktywność była w trakcie). Funkcjonalność ta jest dostępna jako widget, która może zostać dodana do pulpitu aktywności.


RAPORTY

  • Raport pracy zespołu – nowy raport dedykowany dla kierowników zespołów dający możliwość oceny równowagi pracy zespołu. Raport przedstawia ile aktywności jest przypisanych do zespołu na dzień (możliwość rozszerzenia do każdego członka zespołu). Dostępne są również sumy aktywności na zespół w wybranym okresie czasu i na dzień w wybranej grupie pracowników. Poza standardowym widokiem tabeli dane mogą być prezentowane jako mapa ciepła (pozwalająca na łatwą identyfikacje obciążenia) lub jako wykres słupkowy (łatwe porównanie zespołów). Raport ma złożone opcje filtrowania pozwalające ułatwić określone perspektywy.

  • Tylko demonstracyjnie – 4 nowe widgety przedstawiające różne wizualizacje: mapa ciepła, wykres liniowy, wykres słupkowy, wskaźniki KPI oparte na fałszywych danych.


STRUMIEŃ

  • Dodano przycisk odśwież w zakładce historia. Przycisk optymalizuje zachowanie podczas ponownego przeładowania strumienia, które wymagało dwóch kliknięć. Teraz można to wykonać za pomocą jednego kliknięcia.


ZAPYTANIA

  • Możliwość dodania nowego kontaktu (osoby nieznanej) do książki podczas pracy nad zapytaniem. Nazwa oraz adres email są już wypełnione podczas tworzenia kontaktu. Dane są kopiowane z oryginalnych informacji o nadawcy.

  • Dodano nowy widget Geo Lokalizacja IP (dedykowany do obsługi zapytań). Widget przedstawia informacje, które można zdobyć na podstawie adresu IP nadawcy. W razie potrzeby adres IP można wprowadzić ręcznie.


wstecz