ccc

18.5

wersja

INTEGRACJA Z TELEFONEM

  • System ukryje notyfikacje VoIP w momencie rozpoczęcia rozmowy z klientem. W sytuacji gdy większa ilość pracowników powiązana jest z tą samą linią telefoniczną, jeden z nich rozpocznie obsługę klienta to u pozostałych pracowników notyfikacja ta zniknie. Obsługa połączenia oznacza kliknięcie na przycisk Handle lub utworzenie zapytania/komunikacji/sprawy. Gdy klient zadzwoni ponownie, system zidentyfikuje to oraz usunie starsze notyfikacje z interfejsu użytkownika.

  • Rozpoznawanie połączeń od potencjalnych klientów. Notyfikacja VoIP przedstawi wszystkie dane na temat klienta, który jest powiązany z kampanią z potencjalnymi klientami.


PORTAL KLIENTA

  • Całkowicie nowa samodzielna aplikacja w rozwiązaniu CREAM, wydana niezależnie od CREAM Backoffice. Docelowi użytkownicy to klienci, których chcą sprawdzić status swoich problemów lub przesłać nowe zapytania. Klient, który może skorzystać z Portalu ma możliwość zalogowania się do swojego konta za pomocą unikalnych danych. Dane sprawy są ograniczone do statusu (kto i na jakim etapie jest) oraz załączników. Funkcjonalności dostarczone w wersji 18.5 to prezentacja profilu użytkownika z podstawowymi danymi, lista spraw, możliwość utworzenia nowego zapytania.


KSIĄŻKA KONTAKTOWA

  • Możliwość udzielenia dostępu osobie do Portalu Klienta poprzez podanie unikalnych danych (spersonalizowanych).

  • Rozszerzalna lista kontaktów wewnątrz organizacji oraz jednostek podrzędnych. Poprawiona czytelność widoku kontaktu.


AKTYWNOŚCI/SPRAWY

  • System wyświetli rozwiązania aktywności w widoku planu działania.

  • Rozszerzalna lista uczestników. Poprawiona czytelność widoku aktywności i spraw.


UŻYTECZNOŚĆ/WYGLĄD

  • Nowy motyw interfejsu użytkownika zainspirowany materiałowym projektem Google.


wstecz