ccc

18.6

wersja

RAPORTY

  • Raport pracy zespołu został rozszerzony o przekierowanie z sumy aktywności (dla pracownika) do listy po przez kliknięcie na numer. Wyświetlona zostanie lista z aktywnościami przypisanymi do wybranego pracownika oraz ze wszystkimi zastosowanymi filtrami (takimi jak status i daty).


KALENDARZ

  • Nowy widok: Harmonogram przedstawiający dzienny plan działań dla wybranej grupy ludzi, kontaktów, zasobów. W przeciwieństwie do standardowego widoku dziennego ma dwa wymiary: czas w kolumnach i wybrane elementy w wierszach. Każdy członek ma rząd prezentujący swoje aktywności. Widok ten może być szczególnie przydatny podczas planowania pracy zespołu.


WYSZUKIWANIE

  • Wyniki wyszukiwania zostały wzbogacone o datę ostatniej aktualizacji dodaną do wyników wyszukiwania. Znalezione dokumenty lub komentarze są teraz prezentowane z oryginalnymi nazwami jak i treściami, powiązany element (taki jak sprawa lub aktywność) jest przedstawiony z mniejszą czcionką w drugim wierszu.


KONTAKTY/PRACOWNICY

  • Zakładka Pulpit jest ukryta w przypadku gdy nie posiada danych.


UŻYTECZNOŚĆ

  • Automatyczne zapamiętywanie i uzupełnianie uczestnika w formularzu jest już niedostępne. Funkcja ta spowodowała problem, że najczęściej taki uczestnik nie był pożądany.

  • Dodanie uczestnika do sprawy lub aktywności zostało uproszczone – podobnie jak ustawianie osoby przypisywanej do danego elementu, na widoku znajduje się ikona ołówka, która wyświetla proste okno do zarządzania uczestnikami. Przypisanie uczestnika po przez edycje całej sprawy i aktywności nie jest już konieczne.

  • Licznik dokumentów w sekcji z załącznikami został dodany – numer umieszczony jest po nazwie sekcji w nawiasie.

  • Filtry wielokrotnego wyboru (takie jak status) są teraz bardziej użyteczne. Dodatkowa nadmiarowa lista już wybranych wartości, która była wyświetlana powyżej listy wyboru wartości, została usunięta. Wybieranie i usuwanie wartości z filtru odbywa się teraz na pojedynczej liście.


wstecz