ccc

18.7

wersja

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

  • Zoptymalizowane menu główne: zostało podzielone na moduły funkcjonalne (kontakty, aktywności, zapytania itd.). Dodana została nowa opcja „Ostatnie”, która zawiera listę 10 ostatnich odwiedzanych elementów (połączonych ze wszystkich modułów funkcjonalnych). Zmiana została wprowadzona w celu poprawy czytelności jak i zapisywania kliknięć podczas korzystania z nawigacji.

  • Każdy moduł funkcjonalny po kliknięciu wyświetla obecnie tylko jedną scaloną listę pozycji z wszystkimi zakładkami, tj. „Moje”, „W trakcie”, „Moje zespoły” i „Wszystkie”. Poprzednio listy otwartych i wszystkich pozycji były rozdzielone na osobne widoki. Poruszanie się pomiędzy listami wymagało wielu kliknięć. Widok otwartych elementów zawierał nadmierną liczbę nagłówków. Zmiany te zostały wprowadzone w celu poprawy nawigacji i optymalizacji wyświetlania list.

  • Dodane zostało okno dialogowe z potwierdzeniem po wyjściu z trupy edycji za pomocą przycisku Wstecz. Nowa funkcja zapobiega przed omyłkowym wyjściem z edycji.


WYSZUKIWANIE

  • Wyniki wyszukiwania przedstawiają dodatkowo zdjęcie/logo ustawione w kontakcie.


AKTYWNOŚCI

  • Aktywności nie są już podzielone na trzy oddzielne moduły (zlokalizowanie w różnych miejscach w menu): zadania, komunikacje i spotkania. Zamiast tego dodana została jedna lista z aktywnościami, którą można przefiltrować według typu. Istnieje możliwość zmiany typu aktywności w trakcie edycji.

  • Planowanie aktywności w kampaniach – podgląd na dwumiesięczny widok w kalendarzu, planowanie aktywności na 15 minut, ułatwiona nawigacja do kolejnego miesiąca.


wstecz