ccc

18.8

wersja

AKTYWNOŚCI

  • Możliwość dołączania istniejącej aktywności do sprawy. Akcja może być wykonana z widoku aktywności lub edycji planu działań. Pierwszy sposób dołączy aktywność na sam koniec planu działań w sprawie. Drugi sposób daje możliwość przeciągnięcia aktywności do jednego z otwartych kroków.

  • Aktywności można rozwiązywać bezpośrednio z widoku planu działań sprawy. Funkcja ta jest bardzo przydatna jeśli przepływ pracy jest traktowany jako lista kontrolna.

  • Kanał i kierunek komunikacji został dodany do definicji aktywności – każda aktywność typu komunikacja utworzona z definicji zostanie teraz wypełniona odpowiednimi danymi.


ZAPYTANIA

  • Dodano nową akcje w regułach zapytań: dołącz zapytanie do sprawy. Akcja ta jest uruchamiana tylko wtedy gdy zidentyfikowano odpowiednie zapytanie – odbywa się to poprzez sprawdzenie metadanych w e-mailu lub zapytaniu, które są odpowiedzią na wiadomość e-mail wysłaną z systemu. Aby włączycć akcje należy wybrać nowy warunek: Dane e-mail dopasuj sprawę. Funkcjonalność służy do zbierania konwersacji e-mail (pytań i odpowiedzi) z klientem podczas pracy nad konkretną sprawą.


DOKUMENTY

  • Dodano możliwość usuwania wszystkich załączonych plików z listy za pomocą jednego kliknięcia.


ROZLICZANIE CZASU

  • Rozliczanie czasu sprawy zostało poprawione: nowa kolumna z przypisanym pracownikiem, więcej opcji konfiguracyjnych obliczania czasu, ulepszone nazwenictwo i ustawienia włączonego wyboru kolumn z listy.


UŻYTECZNOŚĆ/WYGLĄD

  • Logo pulsu wyświetlane podczas ładowania aplikacji.


wstecz